ATANMA KRİTERLERİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN MÜHENDİSLİK VE SAĞLIK BİLİMLERİ ALANLARINDA PROFESÖRLÜK VE DOÇENTLİK KADROSUNA BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENEN BİLGİ VE BELGELER

 1. Başvuru dilekçesi
 2. Diploma veya öğrenim durumunu gösterir belge
 3. Nüfus cüzdanı sureti
 4. 3 adet vesikalık fotoğraf
 5. Öğretim elemanları özgeçmiş formu
 6. Profesörlük ve doçentliğe atanma başvurularında kullanılan ilgili puanlama formu
 7. Yayınlar ve diğer faaliyetler

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ (Ankara Devlet Konservatuvarı ve Güzel Sanatlar Fakültesi Hariç)

PROFESÖRLÜK KADROSUNA YÜKSELTİLME VE ATANMA BAŞVURUSU İÇİN

Doçent unvanını aldıktan sonra 2547 sayılı yasanın gerekli gördüğü süre ve koşullara ilaveten (doçentlik unvanı için yayın dosyasına konan yayınlar hariçtir),

 1. Tıp, Diş, Eczacılık, Sağlık Bilimleri, Fen, Mühendislik, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve İletişim Fakültesi alanlarında Profesörlük ve Doçentlik Başvurularında Aranacak Değerlendirme Kriterleri ve Puanlama Yönergesi’ndeki ilk altı madde kapsamındaki faaliyetlerden en az 80 puan almış olmak.
 2. Fen, Mühendislik, Tıp ve Sağlık Bilimleri temel alanlarında Üniversiteler Arası Kurul (ÜAK) 2001 yılı doçentlik başvuru koşullarında(1) istenilen asgari yayın koşullarından kendi bilim alanlarında en az birer fazlasına sahip olmak (toplam sayı).
  (1) Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) 2001 yılı Doçentlik Başvuru Koşulları
  Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı
  Matematik – İstatistik
  Başvurulan doçentlik bilim alanı ile ilgili ve adayın yaptığı lisansüstü tez(ler) den üretilmemiş, SCI-Expanded kapsamındaki dergilerde, tek yazarlı veya öğrencisi ile birlikte yazılmış veya birden fazla araştırmacı tarafından yazılmış ise katkısının ağırlıklı olarak kendisinde olduğunu beyan etmek koşuluyla bir özgün makale (editöre mektup, özet, derleme ve kitap eleştirisi hariç) yayımlamış olmak (sonuç toplam 2 özgün makale).
  Fizik – Kimya - Biyoloji
  Başvurulan doçentlik bilim alanı ile ilgili ve adayın yaptığı lisansüstü tez(ler)den üretilmemiş, SCI-Expanded kapsamındaki dergilerde, en az biri tek yazarlı veya öğrencisi ile birlikte yazılmış, veya birden fazla araştırmacı tarafından yazılmış ise katkısının ağırlıklı olarak kendisinde olduğunu beyan etmek koşuluyla en az üç özgün makale (editöre mektup, özet, derleme ve kitap eleştirisi hariç) yayımlamış olmak (sonuç toplam 4 özgün makale).
  Mühendislik Temel Alanı
  Başvurulan doçentlik bilim alanı ile ilgili SCI-Expanded veya SSCI kapsamındaki dergilerde toplam en az üç özgün makale (editöre mektup, özet, derleme, teknik not ve kitap kritiği hariç) yayınlamış olmak. Bu makalelerden, adayın yaptığı lisansüstü tez(ler)den üretilmemiş en az birini, SCI-Expanded kapsamındaki dergilerde başlıca yazar olarak yayımlamış olmak (sonuç toplam 4 özgün makale).
  Tıp ve Sağlık Bilimleri
  Başvurulan doçentlik bilim alanı ile ilgili, SCI-Expanded, SSCI veya AHCIkapsamındaki dergilerde, adayın yaptığı lisansüstü ve/veya uzmanlık tezlerinden (Yan dal uzmanlık tezleri bu kapsam dışındadır.) üretilmemiş, en az biri adayın birinci isim olduğu özgün araştırma makalesi niteliğinde olmak koşuluyla, doktora veya tıpta uzmanlık unvanı aldıktan sonra yaptığı çalışmalardan en az üç özgün makale yayımlamış olmak (sonuç toplam 4 özgün makale).
 3. Sosyal ve Beşeri Bilimler Alanında (Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İletişim Fakültesi ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) ilk 6 madde kapsamındaki faaliyetlerden en az 80 puan almış olmak ve A1 kapsamında en az 3 makale yayımlamış olmak (A-1 kapsamında birinci isim olunan en az bir araştırma makalesinin olması şarttır).
  veya
  A-1 kapsamındaki eksik bir makale için A - 4 kapsamında biri birinci isim olmak üzere en az 3 özgün araştırma makalesi, eksik bir diğer makale için kendi bilim alanında 1 kitap yayımlamış olmak.
 4. Toplamda en az 150 puan almış olmak.
 5. Tıp Fakültesi için profesör atamalarında 01/05/2003 tarihinden sonra doçent unvanını almış olanlarda Eğiticilerin Eğitimini almış olmak.

——————————————————————————————————

DOÇENTLİK KADROSUNA ATANMA BAŞVURUSU İÇİN

Doktora ve Tıpta Uzmanlık Derecesini Aldıktan Sonra (Doktora, uzmanlık tezi dışında)

 1. a) Tıp, Diş, Eczacılık, Sağlık Bilimleri ve Mühendislik alanındaki akademik birimlerde Profesörlük ve Doçentlik Başvurularında Aranacak Değerlendirme Kriterleri ve Puanlama Yönergesi’ndeki ilk altı madde kapsamında belirtilen faaliyetlerden en az 50 puan almış olmak ve A-1 kapsamında biri birinci isim ve özgün eser olmak üzere, en az üç adet araştırma makalesi sahibi olmak.
  b) Fen bilimleri alanında Matematik, İstatistik ve Aktüerya dışındaki akademik birimlerde; ilk altı madde kapsamında belirtilen faaliyetlerden en az 50 puan almış olmak ve A-1 kapsamında en az 3 araştırma makalesi (A-1 kapsamında birinci isim olduğu en az 2 makalenin olması şarttır.)
  veya
  A-1 kapsamındaki eksik bir makale için A-4 kapsamında biri birinci isim olmak üzere, en az 3 özgün araştırma makalesi,
  veya
  eksik bir makale için kendi bilim alanında 1 kitap yayımlamış olmak.
  Fen bilimleri - Matematik, İstatistik ve Aktüerya
  İlk altı madde kapsamında belirtilen faaliyetlerden en az 50 puan almış olmak ve A-1 kapsamında en az 2 araştırma makalesi (A-1 kapsamında birinci isim olduğu en az 1 makalenin olması şarttır.)
  veya
  A-1 kapsamındaki eksik bir makale için A-4 kapsamında biri birinci isim olmak üzere, en az 3 özgün araştırma makalesi
  veya
  eksik bir makale için kendi bilim alanında 1 kitap yayımlamış olmak.
  c) Sosyal ve Beşeri Bilimler Alanında (Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İletişim Fakültesi ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) ilk 6 madde kapsamındaki faaliyetlerden en az 50 puan almış olmak ve A-1 kapsamında yayımlanmış en az 3 makale (A-1 kapsamında birinci isim olunan en az 1 makalenin olması şarttır.)
  veya
  A-1 kapsamındaki eksik bir makale için A-4 kapsamında biri birinci isim olmak üzere, en az 3 özgün araştırma makalesi ve eksik bir diğer makale için kendi bilim alanında 1 kitap yayımlamış olmak.
  d) En az 4 ay yurtdışında kendi fakülte, yüksekokul ve enstitü kurulunun kabul ettiği ve isimlendirdiği ve üniversite yönetim kurulunun onay verdiği kurumlarda (4 ay, iki yıl içerisinde, en az bir ay olmak kaydıyla ikiye bölünebilir) lisans sonrası dönemde bilimsel çalışma yapmış olmak ve bunu belgelemek (04 Ocak 2006 tarihine kadar Doçent unvanı almış olanlar bu maddeden muaf olup, söz konusu muafiyet 31 Aralık 2010 tarihinde yürürlükten kalkacaktır.)
  veya
  Doçentlik başvurularında gerekli asgari toplam puanın 2 katını (ilk altı madde kapsamında 100, genel toplamda 180 puan) elde etmiş olmak
 2. Toplamda en az 90 puan almış olmak.
 3. A-1 kapsamında istenilen yayınların, her bir akademik alanın Üniversitelerarası Kurul 2001 yılı doçentlik başvurusu asgari koşullarında istenenden az olmaması koşulu esas ve değişmez şarttır (YÖK Yürütme Kurulu kararı 30.04.2002, Sayı 18).
 4. Tıp Fakültesi için doçent atanmasında 01/ 05 /2003 tarihinden sonra doçent olanlar için Eğiticilerin Eğitimini almış olmak.
 5. KPDS veya ÜDS’den en az 80 ya da eşdeğerliliği YÖK’ce onaylanan yabancı dil puanı almış olmak. (Edebiyat ile Eğitim Fakültelerinde yabancı dilde eğitim yapılan programlarda ilgili anabilim dalına doçent olarak atanacak adayların kendi yabancı dil alanı dışında bir dilden en az 80 puan almaları gerekir.) (7 Nisan 2004 tarih ve 2004-20 sayılı Senato Yardımcı Doçent Atama Kararları'nda yabancı dil için konulmuş olan kriterler daha önce aday tarafından yardımcı doçent atanmasında yerine getirilmemiş ise, veya yardımcı doçent atanmayıp araştırma görevlisi gibi yardımcı öğretim elemanı kadrosunda olanların doçent atanmasında aynen uygulanacaktır. 1.08.2004 tarihinden önce Hacettepe Üniversitesi'nde yardımcı doçent atanmış olanlar veya doçent unvanını almış olanlar bu madde kapsamı dışındadır. Bu maddede belirtilen muafiyet, 31 Aralık 2010 tarihinde yürürlükten kalkacaktır.)
YARDIMCI DOÇENTLİK KADROSUNA ATANMA BAŞVURUSU İÇİN
 1. KPDS veya ÜDS’den en az 80 ya da eşdeğerliliği YÖK’ce onaylanan yabancı dil puanı almış olmak (Edebiyat ile Eğitim Fakültelerinde yabancı dilde eğitim yapılan programlarda ilgili anabilim dalına yardımcı doçent olarak atanacak adayların, yabancı dil sınavlarına kendi dil alanından girerlerse en az 90 puan veya kendi yabancı dil alanı dışında bir dilden girerlerse en az 80 puan almaları gerekir.)
 2. Yabancı dilde eğitim yapan birimlerde, (derslerinin %30'unu yabancı dilde eğitim yapanlar dahil) aday eğitimin yapıldığı yabancı dilde, yaklaşık 20 dk. süreli bir dersi üniversite yönetim kurulunca her bir birim (fakülte, yüksekokul,enstitü) için üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından kurulan beş kişilik bir jüri önünde anlatır ve ders sonunda soruları yanıtlar. Jüri üyeleri adayla ilgili son kanaatlerini ayrı ayrı (geçer-geçmez) şeklinde, içlerinden seçtikleri bir jüri başkanı aracılığıyla imzalı olarak bir rapor halinde rektöre iletirler. Adayın başarılı sayılması için beş jüri üyesinin en az üçünün olumlu (geçer) oyunu alması gerekir.
 3. Doktora veya tıpta uzmanlık tezinden üretilmiş olmak koşuluyla; tüm bilim alanlarında en az bir adet SCI, SSCI veya Expanded index veya AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış bir makale gereklidir (vaka raporu, editöre mektuplar, ön bildiri, teknik notlar vs. bu kapsamda sayılmaz). Bu koşul sağlanmadığı takdirde, ilgili bilim alanında listesi ilgili yönetim kurulunca uygun bulunan ve Üniversite Senatosunca onaylanan hakemli bilimsel dergilerde yayınlanmış, adayın 1. isim olduğu 3 makale gereklidir (vaka raporu, editöre mektuplar, ön bildiri, teknik notlar vs. bu kapsamda sayılmaz). Bu makalelerden biri doktora veya tıpta uzmanlık tezinden üretilmiş olmalıdır.
 4. Doktora veya tıpta uzmanlık unvanının alınmasından sonra herhangi bir üniversitede en az 2 sene çalışmış olmak.
 5. Lisans sonrası dönemde kendi bilim alanında yurtdışında (kendi fakülte, yüksekokul ve enstitü kurulunun kabul ettiği ve isimlendirdiği ve üniversite yönetim kurulunun onay verdiği kurumlarda) en az 4 ay süre ile bilimsel çalışma yapmış olmak (4 ay, iki yıl içerisinde, en az bir ay olmak kaydıyla ikiye bölünebilir) ve bunu belgelemek
  veya
  Yardımcı Doçentlik başvurularında istenen yayınların 2 katını yapmış olmak (1)
  (1) Aday,
  a) SCI, SSCI veya Expanded index veya AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış 2 makale veya
  b) SCI, SSCI veya Expanded index veya AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış 1 makale ve ilgili bilim alanında listesi ilgili yönetim kurulunca uygun bulunan ve Üniversite Senatosunca onaylanan hakemli bilimsel dergilerde yayınlanmış, adayın birinci isim olduğu 3 makale veya
  c) ilgili bilim alanında listesi ilgili yönetim kurulunca uygun bulunan ve Üniversite Senatosunca onaylanan hakemli bilimsel dergilerde yayınlanmış, adayın birinci isim olduğu 6 makale sunabilir.
  (Yukarıda a, b veya c maddelerinde sunulan makalelerden biri doktora veya tıpta uzmanlık tezinden üretilmiş olmalıdır.)

——————————————————————————————————

(1) En az bir tanesi doktora veya tıpta uzmanlık tezinden üretilmiş olmak koşuluyla; tüm bilim alanlarında en az 2 adet SCI, SSCI veya Expanded index veya AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makale gereklidir (Vaka raporu, editöre mektuplar, ön bildiri, teknik notlar vs. bu kapsamda sayılmaz.). Bu koşul sağlanmadığı takdirde, ilgili bilim alanında listesi ilgili yönetim kurulunca uygun bulunan ve Üniversite Senatosunca onaylanan hakemli bilimsel dergilerde yayınlanmış, adayın birinci isim olduğu 6 makale gereklidir (Vaka raporu, editöre mektuplar, ön bildiri,teknik notlar vs. bu kapsamda sayılmaz)

 

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ VE PUANLAMA YÖNERGESİ (1)
A. YAYINLAR VE ATIFLAR
1. a) SCI (Science Citation Index), SCI Expanded, SSCI (Social Science Citation Index) ve AHCI (Arts&Humanities Citation Index) kapsamındaki dergilerde yayınlanan makaleler (derleme dahildir; vaka raporu, editöre mektuplar, ön bildiri, teknik notlar vs. bu kapsamda sayılmaz)
25 puan / makale*
1. b) Uluslar arası yabancı dilde (İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca) yayınlanmış uluslararası nitelikte kitap (2) veya kitap bölümü (2)
75 puan / kitap*
30 puan / kitap bölümü*
2. SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanan vaka raporu, teknik notlar ve benzeri yazılar (Yayınlanmış bir makale ile ilgili kısa yazılar, makale ile ilgili veya müteakip sayılarda yayınlanan yazılar bu kapsamda sayılır).
10 puan / yayın *
3. Uluslararası kongrelerde sunulan, SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergi özel sayılarında veya aynı kapsamlardaki kongre kitabında tam metni veya özeti yayınlanmış bildiriler ve editöre mektuplar (3)
10 puan / tam metin*
5 puan / özet*, mektup*
4. A. ISI (Institute for Scientific Information) tarafından taranan ve SCI, SCI Expanded, SSCI, AHCI kapsamı dışındaki uluslararası indeksler kapsamındaki dergilerde yayınlanan;
a) Tam metin (derleme dahildir)
b) Vaka raporu,özet, teknik not
10 puan / makale*
6 puan / yayın*
4. B. Diğer (ISI kapsamı dışındaki) uluslararası indeksler kapsamındaki dergilerde yayınlanan;
a) Tam metin (derleme dahildir)
b) Vaka raporu, özet, mektuplar
7 puan / makale*
3 puan / yayın*
5. Uluslararası Atıflar (kendi makalesine atıflar hariç):
(a)Uluslararası nitelikte alınan her bir atıf için (A.1 maddesindeki indeksler)
(b)Yabancı dilde "textbook" ya da yabancı dilde referans kitaplardaki (2) atıflar
1 puan / atıf
5 puan / atıf
6. Hacettepe Üniversitesi Senatosu'nun tayin ettiği Hacettepe Üniversitesi Yayın Etiği ve Hacettepe Üniversitesi Dergileri İnceleme Komisyonunun "Yeterlilik Belgesi" verdiği, Hacettepe Üniversitesinde yayınlanan dergilerde yer alan makaleler:
a- Tam metin makale
b- Vaka raporu, özet, teknik not, vb.
10 puan / makale*
5 puan / yayın*
7. Ulusal Atıflar (kendi makalesine atıflar hariç):
(a) Ulusal dergilerde atıflar
(b) Ulusal kitaplarda atıflar (maksimum toplam 20 puan alınabilir)
1 puan / atıf
1 puan / atıf
8. Dördüncü madde ve 6. madde dışında kalan (yurtiçi veya yurtdışı) hakemli ve süreli dergilerde yayınlanan makaleler ve vaka takdimleri (Fakülte ve Yüksekokul Kurulları'nın dergiler listesini her yıl için Hacettepe Senatosundan onaylatması gerekir).
6 puan/makale* 3 puan/ vaka raporu*
9. Üçüncü madde dışında kalan uluslararası ve ulusal kongrelerde sunulan ve tam metni veya özeti yayınlanmış, sözlü veya poster bildiriler (basılı olması gerekir) Uluslararası Ulusal Ulusal / uluslararası
5 puan / tam metin*
3 puan / tam metin*
2 puan / özet*
10. Türkçe kitap (2) veya kitap bölümü yazarlığı (Adayın kendi bilim alanı ile ilgili olmalıdır).
Kitap değerlendirme yazısı
Kitap bölümü değerlendirme yazısı
Ansiklopedide bir bölüm, derleme dahil
Ansiklopedide bir madde tanımlaması
30 puan / kitap*
10 puan / bölüm*
5 puan / kitap*
2 puan / bölüm*
20 puan / bölüm*
5 puan / tanım*
11. Kitap (2) veya kitap bölümü çevirmenliği (Adayın kendi bilim alanı ile ilgili olmalıdır).
15 puan / kitap**
5 puan / bölüm**
12. Uluslararası kitaplar (2) ve çağrılı derleme dergilerinde yer almış olan ve adayın adı ile anılan kişiye özgü denklem, şema, şekil, resim, sendrom ve tablolar
40 puan*

Uluslararası kitap: Fakülte Yönetim Kurulu kararı ve Üniversite Yayın Komisyonu onayı gerekir.

B. KONGRELER:

(Sözlü sunulan özet vb. yayınlanmamış olanlar, basılı kongre programında yer alanlar)

13. a) Uluslar arası kongrelerde davetli konuşmacı olmak ve/veya yurtdışında ders, seminer, konferans vermek ( belgelendirilmesi gerekir)
10 puan / seminer, konferans, ders vb.
13. b) Uluslar arası kongrelerde sunulan sözel bildiri (belgelendirilmesi gerekir)
2 puan / bildiri*
14. a) Ulusal kongrelerde davetli konuşmacı olmak (belgelendirilmesi gerekir)
5 puan / seminer, konferans,ders vb.
14. b) Ulusal kongrelerde sunulan sözel bildiri (belgelendirilmesi gerekir)
1 puan / bildiri*
C. HAKEMLİK VE EDİTÖRLÜK:
15. SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde Editörlük Yayın Kurulu Üyeliği veya Editörler Listesinde yer almak Hakemlik
30 puan / dergi
20 puan / dergi
5 puan / dergi
16. A. 4. madde kapsamındaki uluslararası indekslere giren dergilerde editörlük veya yardımcılığı
10 puan / dergi
16. B. 4. madde kapsamındaki uluslararası indekslere giren dergilerde hakemlik
3 puan / dergi
17. Ulusal hakemli dergilerde editörlük Ulusal hakemli dergilerde editör yardımcılığı veya yayın kurulu üyeliği
Bu dergilerde hakemlik
5 puan / dergi
3 puan / dergi
2 puan / dergi
18. Yabancı dilde yazılmış uluslararası kitaplarda (2) editörlük İki ya da daha fazla dilde yazılmış (karma) kitaplarda (2) editorlük
15 puan / kitap***
10 puan / kitap***
19. Türkiye'de yazılmış ve yayınlanmış kitaplarda (2) editörlük ("proceeding", kongre derleme kitapları hariç)
10 puan / kitap***
D. EĞİTİM VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ:
20. Sonuçlandırılmış tez yönetim puanı: Yüksek lisans tezi Tıpta uzmanlık tezi Doktora tezi
10 puan / tez*
15 puan / tez*
20 puan / tez*
21. Sonuçlandırılmış bilimsel proje raporları: Uluslararası kuruluşlarca desteklenmiş projeler Ulusal kuruluşlarca desteklenmiş projeler
20 puan / proje**
15 puan / proje**
22. Bir kurum ya da kuruluş tarafından talep edilen bilimsel raporlar
5 puan /rapor**
23. Son beş yılda önlisans, lisans ve/veya lisansüstü düzeyde ders verme
2 puan / yarıyıl
E. ÖDÜLLER VE DİĞER HİZMETLER:
24. Ödül puanları (yayın teşvik ödülleri hariç): Uluslararası Ödüller Ulusal Ödüller Üniversite Ödülleri 30 puan / ödül****
15 puan / ödül****
15 puan / ödül****
25. Patent puanı: Uluslararası Ulusal 50 puan / patent****
25 puan / patent****
26. Bir aydan uzun süreli bilimsel araştırma için alınan uluslararası burslar (kongre destekleri vb. hariç) 10 puan / 3 aydan uzun süreli burs
5 puan / 1-3 ay süreli burs
27. Bildiri kitaplı bilimsel kongre düzenleyenler listesinde bulunmak: Uluslararası kongre Ulusal Kongre 10 puan / kongre*****
5 puan / kongre*****
ORTAK ÇALIŞMALARDA PUAN DAĞILIMI :

1.YAYINLAR: (A) kapsamındaki ortak çalışmalarda puanlar, yazar* sayısına göre aşağıdaki şekilde hesaplanır.

    İlk Yazar
Tek Kişi 1 birim ---
İki Kişi 0,50 birim + 2
Üç Kişi 0,33 birim + 2
Dört Kişi 0,25 birim + 2
Beş Kişi ve Üstü 0,20 birim + 2

2.Toplam puanlar çevirmen**, rapor**, proje**yapanlar, editör***, ödül**** alanlar, patent sahibi**** veya düzenleyici*** **sayısına eşit olarak bölünecektir.

AÇIKLAMALAR:

(1) Bu koşullar minimum koşullardır. Fakülte ve Yüksekokul Kurulları kendi özel durumuna göre ek koşullar belirleyip Senato'nun kararı ve YÖK onayıyla uygulayabilirler.

(2) Kitap, adayın başvurduğu bilim/sanat alanı ile ilgili ve adayın Fakülte/Enstitü Kurulunun veya Yüksekokul Yönetim Kurulunun uygun bulduğu hacim ve içeriğe sahip yapıttır. Fakülte/Enstitü Kurulu veya Yüksekokul Yönetim Kurulu gerekli gördüğü hallerde İnceleme Komisyonu kurabilir. Bir eserin kitap olarak kabulü için, Fakülte/Enstitü Kurulunun veya Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyelerinin çoğunluğunun "uygundur" imzalı kararı gereklidir. Atama İnceleme Komisyonu gerekli gördüğü durumlarda alanla ilgili kişilerden danışman görüşü alarak karar verir. Bir kitabın uluslararası niteliğine fakülte/yüksekokul/enstitü Yönetim Kurulu kararı ve Üniversite Yayın Komisyonu onayı gerekir.

(3) Bir çalışma en yüksek puan aldığı maddeden değerlendirilir.

(4) Makalelerin tarih değerlendirilmesinde yayınlandıkları tarih geçerlidir.

(5) 1 Ağustos 2004 tarihine kadar, yardımcı doçent, doçent unvanını almış olanlar, (doçent kadrosuna atanmış veya atanmamış olanlar) istedikleri takdirde halen yürürlükte olan (Hacettepe Üniversitesi Senatosu'nun 21.07.1999 tarih ve 99-109 sayılı Öğretim Üyeliğinde Yükseltme Kriterleri) yönerge hükümlerine tabi olabilirler. Bu kişilere yardımcı doçentlik yabancı dil kriterleri uygulanmaz (Bu madde 31 Aralık 2010 tarihinde yürürlükten kalkacaktır.)  

  
Hacettepe Üniversitesi
 
  Tıp Fakültesi Sıhhiye, 06100 Ankara
Telefon: +90 (312) 305 10 80 - Faks: +90 (312) 310 05 80
tipmaster@hacettepe.edu.tr
Webmaster Engin HELVACI