KAYIT ve İŞLEMLERİ

HACETTEPE TIP FAKÜLTESİNE GİRİŞ VE YENİ KAYITLAR

Hacettepe Üniversitesi her yıl lise ve dengi okullar mezunları arasından, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Sınavı sonuçlarına göre öğrenci alır. Yabancı uyruklu öğrencilerin Fakülteye kabul şartları için ayrıntılı bilgi HÜ Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı'ndan sağlanabilir.

Hacettepe Üniversitesinin bütün fakülte ve yüksekokullarına kayıtlar HÜ Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılır. Tıp Fakültesine ilk kaydını yaptıran öğrencilerin daha sonraki yıllık kayıtları, eğitime devam durumları ve akademik çalışmaları ile ilgili işlemler “Tıp Fakültesi Öğrenci İşleri Bürosu” tarafından yürütülür.

Kayıtlar genellikle Eylül ayının ilk haftası içinde olmakla birlikte kesin tarihler her ders yılı başında gazetelerde duyurulur. Kayıt işlemleri öğrencinin kendisi ya da vekalet vereceği kişiler tarafından yaptırılabilir.

Kayıtlarla ilgili ayrıntılı bilgi HÜ Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan sağlanabilir.

BURSLAR

Hacettepe Üniversitesi öğrencilerinden geçim sıkıntısı içinde bulunanlara çeşitli kurumlarca burslar verilmektedir. Burs imkanları hakkında daha geniş bilgi Üniversite Öğrenci İşlerinden temin edilebilir.(www.oid.hacettepe.edu.tr )

ÖDÜLLER

Üniversitede üstün başarı gösteren öğrencilere İhsan Doğramacı Vakfı ve HÜ Tıp Fakültesi Mezunlar Derneği tarafından başarı ödülleri verilir.(www.hutfmder.hacettepe.edu.tr)

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Hacettepe Üniversitesi
 
  Tıp Fakültesi Sıhhiye, 06100 Ankara
Telefon: +90 (312) 305 10 80 - Faks: +90 (312) 310 05 80
tipmaster@hacettepe.edu.tr
Webmaster Engin HELVACI