29 HAZİRAN 2012 TARİHLİ YÖNETİM KURULU GÜNDEMİ

Geri Dön

ÖĞRETİM YARDIMCILARI VE UZMANLAR HAKKINDA

 1. Sağlık Bakanlığı Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji, Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Alerji yan dal Araştırma Görevlisi Dr. Mustafa Erkoçoğlu’nun, 01 Ekim 2012 tarihinden itibaren 1 ay süreyle özel öğrenci statüsünde eğitim alma isteği hk.
 2. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlilerinden Dr. Çetin Kürşat Akpınar’ın, 04 Haziran- 15 Haziran 2012 tarihleri arasında özel öğrenci statüsünde Epilepsi konusunda eğitim alma isteği hk.
 3. Azerbaycan Cumhuriyeti Bakü Şehri Nesirettin Tusi adına Klinika Hastanesi Çocuk Bölümü Araştırma Görevlilerinden Dr. Aysel Hacıyeva’nın, 02 Nisan 2012 tarihinden itibaren 2 ay süreyle gözlemci olarak özel öğrenci statüsünde eğitim alması uygun görülen adı geçenin eğitim süresinin bitiminden itibaren 1 ay süreyle uzatılması hk.
 4. İç Hastalıkları Anabilim Dalı (Endokrinoloji Ünitesi Yan Dal ) Araştırma Görevlilerinden Dr.Neşe Çınar’ın görev süresinin bitiş tarihinden (08.07.2012) itibaren raporları bulunması nedeniyle (6 ay 10 gün) süreyle uzatılması hk.
 5. Biyofizik Anabilim Dalı Araştırma Görevlilerinden Ergül Dilan Çelebi’nin, 22.05.2012 tarihinden itibaren görevinden istifası hk.
 6. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Çocuk Göğüs Hastalıkları ünitesi YANDAL) Anabilim Dalı Araştırma Görevlilerinden Dr. Güzin Cinel’in görev süresinin bitiş tarihinden (30.07.2012) itibaren 3 ay süreyle uzatılması hk.
 7. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Alerjisi ve İmmünolojisi Bilim Dalı Araştırma Görevlilerinden Dr. Tuğba Arıkoğlu’nun, 04 Haziran 2012 tarihinden itibaren Fakültemiz Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Alerji ve İmmünoloji Ünitesi’nde 6 ay, Göğüs Hastalıkları Ünitesi’nde 1 ay olmak üzere toplam 7 ay süreyle özel öğrenci statüsünde çalışma yapma isteği hk.

ÖĞRETİM ÜYELERİ HAKKINDA

 1. Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Melih Elçin’in, 03-06 Haziran 2012 tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri-San Diego’da düzenlenecek olan konferansa Üniversitemiz Bilimsel Araştırmalar Biriminden 2.000.00 TL’yi geçmemek üzere destek verilmesi kaydıyla görevlendirilmesi hk.
 2. Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Serap Dökmeci’nin, 28-30 Haziran 2012 tarihleri arasında Fransa- Paris’de düzenlenecek olan konferansa Üniversitemiz Bilimsel Araştırmalar Biriminden 2.000.00 TL’yi geçmemek üzere destek verilmesi kaydıyla görevlendirilmesi hk.
 3. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı için ilan edilen 1 adet öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adayların giriş sınavını yapmak üzere, ilgili Anabilim Dalı Başkanlığınca aşağıda bildirilen jüri isimlerinden, 3 asıl 1 yedek üyenin belirlenmesi hk.
 4. Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof.Dr. Erol Belgin’in, 2011-2012 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde 4 saat ders vermek üzere görevlendirilmesi hk.
 5. 18.06.2012-26.08.2013 tarihleri arasında ücretsiz iznini kullanması, Rektörlüğümüzün 09.04.2012 tarihli olurlarıyla uygun görülen Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof.Dr.Oğuz Öğretmenoğlu’nun, izin başlangıç tarihinin 03.09.2012 olarak değiştirilmesi hk.

ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ HAKKINDA

 1. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Doç.Dr. Şennur Uzun’un, görev süresinin bitiş tarihinden (24.08.2012) itibaren 1 yıl süreyle uzatılması hk.

EK GÜNDEM

ÖĞRETİM YARDIMCILARI VE UZMANLAR HAKKINDA

 1. İç Hastalıkları (YANDAL) Anabilim Dalı Araştırma Görevlilerinden Dr. Kadriye Aydın Tezcan’ın görev süresinin bitiş tarihinden (19.09.2012) itibaren 6 ay süreyle uzatılması hk.

 

 

 

 

 

 Hacettepe Üniversitesi
Tıp Fakültesi Sıhhiye, 06100 Ankara
Telefon: +90 (312) 305 10 80 - Faks: +90 (312) 310 05 80
tipmaster@hacettepe.edu.tr
Webmaster Engin HELVACI