25 HAZİRAN 2012 TARİHLİ YÖNETİM KURULU GÜNDEMİ

Geri Dön

ÖĞRENCİLER HAKKINDA

 1. Dönem I, II, III Koordinatörlerinin soru kitapçıkları ile ilgili yazıları hk.
 2. Dönem V eğitimini tamamlayarak Dönem VI’ya geçen öğrenciler hk.
 3. Dönem III öğrencisi Ali Rıza Keklikçi’nin pasaport harcından muaf olma isteği hk.

ÖĞRETİM YARDIMCILARI VE UZMANLAR HAKKINDA

 1. Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı araştırma görevlilerinden Dr. Ayşegül Süzer’in görev süresinin bitiş tarihinden (01.07.2012) itibaren raporlu olduğu süre kadar (5 ay 22 gün) uzatılması hk.
 2. Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı araştırma görevlilerinden Dr. Emine Rümeysa Hekimoğlu’nun görev süresinin bitiş tarihinden (02.08.2012) itibaren tez çalışmasını tamamlayabilmesi için (3 ay) uzatılması hk.
 3. Fizyoloji Anabilim Dalı araştırma görevlilerinden Dr. Şefika Nur Kurt’un görev süresinin bitiş tarihinden (10.09.2012) itibaren ücretsiz izinli olduğu süre kadar (9 ay 6 gün) uzatılması hk.
 4. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı araştırma görevlilerinden Dr. Nergial Moueminoğlou’nun görev süresinin bitiş tarihinden (06.10.2012) itibaren raporlu olduğu süre kadar (7 ay 23 gün) uzatılması hk.
 5. 2012 İlkbahar Dönemi TUS ile Fakültemizi kazanan araştırma görevlilerinin tayin teklifleri hk.
 6. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği asistanlarından Dr. Şengül Metin’in İç Hastalıkları Anabilim Dalında 01.09.2012 tarihinden itibaren 4 ay süre ile özel öğrenci statüsünde eğitim alma talebi hk.
 7. Sağlık Bakanlığı kadrosunda olup, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Nörolojisinde yan dal uzmanlık çalışmaları devam eden Dr. Çiğdem Genç Sel’in görev süresinin bitiş tarihinden (12.06.2012) itibaren raporlu olması nedeniyle 45 gün süre ile uzatılması hk.
 8. Halk Sağlığı Anabilim Dalı araştırma görevlilerinden Dr. Emine Aslıhan Türkoğlu’nun 21.06.2012 tarihinden itibaren istifası hk.
 9. Radyoloji Anabilim dalı araştırma görevlilerinden Dr. Gamze Durhan’ın görev süresinin bitiş tarihinden (12.09.2012) itibaren 3 ay süre ile uzatılması hk.
 10. Radyoloji Anabilim dalı araştırma görevlilerinden Dr. Volkan Vural’ın görev süresinin bitiş tarihinden (09.09.2012) itibaren 3 ay süre ile uzatılması hk.

ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ HAKKINDA

 1. Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı için ilan edilen 1 adet öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adayların giriş sınavlarını yapmak üzere, ilgili Anabilim Dalı Başkanlığınca bildirilen jüri isimlerinden 3 asıl 1 yedek üyenin belirlenmesi hk.
 2. Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanları Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin 9. Maddesi uyarınca, Fakültemiz Kardiyoloji Anabilim Dalı için ilan edilen bir (1) adet öğretim görevlisi kadrosuna başvuran Dr. Hikmet Yorgun’un ilgili Anabilim Dalı öğretim görevlisi kadrosuna açıktan tayini hakkında.

ÖĞRETİM ÜYELERİ HAKKINDA

 1. Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr. Gül Erkin’in 27-30 Eylül 2012 tarihinde Çek Cumhuriyeti-Prag’da düzenlenecek olan kongreye Üniversitemiz Bilimsel Araştırmalar Birimi bütçesinden yurtdışı konferans kayıt, yasal yolluk ve yevmiyesine karşılık 2.000.00 TL’yi geçmemek üzere destek verilmesi kaydıyla görevlendirilmesi hk
 2. Anatomi Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr. Hamdi Çelik ve Doç Dr. İlkan Tatar’ın 13-17 Ekim 2012 tarihleri arasında Amerika Birleşik Devleri-New Orlieans’da düzenlenecek olan konferansa Üniversitemiz Bilimsel Araştırmalar Birimi bütçesinden yurtdışı konferans kayıt, yasal yolluk ve yevmiyesine karşılık her birine 3.000.00 TL’yi geçmemek üzere destek verilmesi kaydıyla görevlendirilmeleri hk
 3. Radyoloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof. Deniz Akata, Prof. Dr. Mustafa Nasuh Özmen, Prof. Dr. Üstün Aydıngöz, Prof. Dr. H. Kader Karlı Oğuz ve Prof. Dr. Mithat Haliloğlu’nun Hacettepe Üniversitesi Teknokent bünyesinde yer alacak ve kurucusu olacakları TELERAD şirketinde araştırma, ürün geliştirme ve patent alma konularında faaliyet gösterme istekleri hk.
 4. Fakültemiz öğretim üyelerinin doçentlik sınavlarında jüri üyesi olarak görevlendirilmeleri hk
 5. Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr. Gürsel Leblebicioğlu’nun Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince yapılan sınavların oluşturulmasında ve bilimsel açıdan değerlendirme sürecinde katkıda bulunmak üzere 11.06.2012 tarihinden itibaren 6 ay süre ile ihtiyaç duyulan günlerde görevlendirilmesi hk.
 6. Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Maviş Emel Kulak Kayıkçı’nın Fakültemiz Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalında 2547 sayılı kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca görevlendirilmesi hk.

 

 

 

 

 Hacettepe Üniversitesi
Tıp Fakültesi Sıhhiye, 06100 Ankara
Telefon: +90 (312) 305 10 80 - Faks: +90 (312) 310 05 80
tipmaster@hacettepe.edu.tr
Webmaster Engin HELVACI