19 OCAK 2012 TARİHLİ YÖNETİM KURULU GÜNDEMİ

Geri Dön

ÖĞRENCİLER HAKKINDA

 1. Dönem III öğr.Tamer Younis’in mazeret sınavına girmek istediğine dair dilekçesi hk.
 2. Dönem II öğr.Gizem Toker’in harçsız pasaport isteği hk.
 3. Dönem II öğr.Gökten Emiroğlu’nun raporu ve mazeret sınavına girmek istemesi hk.
 4. 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılında kayıt yaptırmayan öğrenciler hk.
 5. Ahmet Yesevi Üniversitesinden, Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dönem IV staj programlarına başlayacak öğrenciler hk.
 6. Dönem VI öğr. Serkan Karaıslı, Burçin Kaya ve Ahmet Murat Aydın’ın Erasmus staj notları hk.
 7. YÖK Başkanlığı’nın Suudi Arabistanlı (iki) öğrenci hakkındaki 26.12.2011 tarihli yazısı hk.
 8. Van Yüzüncü Yıl Üniv.Tıp Fak. Dönem V öğr. Muhammed Cihad Sezer’in Beyin ve Sinir Cerrahi stajını Fakültemizde alması hk.
 9. Van Yüzüncü Yıl Üniv.Tıp fak. Dönem VI öğr. hakkında alınan yazı.

ÖĞRETİM YARDIMCILARI VE UZMANLAR HAKKINDA

 1. Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Arş.Gör.Dr.Nagehan Pakaştiçalı’nın doğum yapması nedeniyle, 15 Mart 2012 tarihinden itibaren 6 ay süreyle ücretsiz izin isteği hk.
 2. Plastik, Rekons.ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Arş.Gör.Dr.Mert Çalış’ın 20 Nisan 2012 – 21 Mayıs 2012 tarihleri arasında A.B.D’de maaşlı izinli olarak görevlendirilmesi hk.
 3. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Arş.Gör.Dr.Elçin Özçelik Eroğlu’nun görev süresi hk.
 4. Zihni Ekim Taşkıran’ın Tıbbi Genetik Anabilim Dalı uzman kadrosuna naklen tayini hk.
 5. Barış Sezer’in Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı araştırma görevlisi kadrosuna naklen tayini hk.
 6. Nükleer Tıp Anabilim Dalı Arş.Gör.Dr.Nazım Barış Kanat’ın görev süresi hk.
 7. S.B.İstanbul Bakırköy Dr.Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan Dr.Rüstem Celilov’un eğitiminin kalan süresini Fakültemiz Ortopedi ve Trav. Anabilim Dalında devam etme isteği hk.
 8. İç Hast. Anabilim Dalı yabancı uyruklu Arş.Gör.Dr.Ayman Abudalal’ın burs alabilmesi hk.
 9. Dr.Arzu İsmayılova’nın Çocuk Sağ.ve Hast.Anabilim Dalında uzmanlık eğitimi yapması hk.
 10. Dr.İgbal Osmanov’un Genel Cerrahi Anabilim Dalında uzmanlık eğitimi yapması hk.
 11. Dr.Azamat Dauletkazin’in Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalında uzmanlık eğitimi yapması hk.
 12. Dr.Tural Tagiyev’in Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalında uzmanlık eğitimi yapması hk.
 13. Dr.Dorina Rama’nın Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalında uzmanlık eğitimi yapması hk.
 14. Dr.Asif Selimov’un K.B.B. Hast. Anabilim Dalında uzmanlık eğitimi yapması hk.
 15. Dr.Sina Yasrebi’nin F.T.R. Anabilim Dalında uzmanlık eğitimi yapması hk.
 16. Dr.Somayyeh Aghazadeh Kohnehshahri’nin Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hast. Anabilim Dalında uzmanlık eğitimi yapması hk.
 17. Biyoistatistik Anabilim Dalı Arş.Gör.Dr.Jale Karakaya’nın doktora sonrası kadrosunun 33.maddeye göre atanması hk.

ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ HAKKINDA

 1. Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Öğr.Gör.Dr.Gülnihal Kulaksız Erkmen’in görev süresi hk.
 2. Anesteziyoloji ve Rean. Anabilim Dalı Öğr.Gör.Doç.Dr.İsmail Aydın Erden’in görev süresi hk.

ÖĞRETİM ÜYELERİ HAKKINDA

 1. Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniv.Öğr.Üyesi Doç.Dr.Janar Saylavbekkızı’nın, tıp eğitimi hakkında araştırmalar yapmak ve bazı derslere dinleyici olarak katılmak üzere görevlendirilmesi hk.
 2. K.B.B. Hast. Anabilim Dalı Öğr.Üyesi Prof.Dr.Oğuz Öğretmenoğlu’nun ücretsiz izin tarihinde değişiklik yapma isteği hk.
 3. Kadın Hast.ve Doğum Anabilim Dalı Öğr.Üyesi Prof.Dr.Özgür Deren’in 2 yıl süreyle ücretsiz izinli sayılması hk.

 Hacettepe Üniversitesi
Tıp Fakültesi Sıhhiye, 06100 Ankara
Telefon: +90 (312) 305 10 80 - Faks: +90 (312) 310 05 80
tipmaster@hacettepe.edu.tr
Webmaster Engin HELVACI