17 MAYIS 2012 TARİHLİ YÖNETİM KURULU GÜNDEMİ

Geri Dön

ÖĞRENCİLER HAKKINDA

 1. Dönem IV öğrencisi Ömer Burak Adıgüzel’in raporu hk.
 2. Dönem IV Kastamonu Tıp Fakültesi öğrencileri Sinem Görgülü ve Caner Öztürk’ün Üniversitelerarası Türk Halk Müziği yarışmasına katılmaları hk.

ÖĞRETİM YARDIMCILARI VE UZMANLAR HAKKINDA

 1. Üniversitemiz Nörolojik bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü kadrosunda olup, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında görevli Araştırma Görevlisi Dr. Mevhibe İrem Yıldız’ın görev süresinin bitiş tarihinden itibaren (24.05.2012) 1 yıl süreyle uzatılması hk.
 2. Azerbaycan uyruklu Dr. Güllü Memmedli’nin Göz Hastalıkları Anabilim Dalı’nda 01.06.2012 tarihinden itibaren 3 ay süre ile gözlemci olarak özel öğrenci statüsünde çalışma yapma isteği hk.
 3. S.B. Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Allerjisi yandal Araştırma Görevlisi Dr. Celal Özcan’ın Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Göğüs Hastalıkları Ünitesinde 01.06.2012 tarihinden itibaren 1 ay süre ile özel öğrenci statüsünde eğitim alma isteği hk.
 4. Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı araştırma görevlilerinden Barış Sezer’in 14-16 Ağustos 2012 tarihleri arasında İngiltere-Londra’da düzenlenecek olan konferansa Üniversitemiz Bilimsel Araştırmalar Biriminden 2.000.00 TL’yi geçmemek üzere destek verilmesi kaydıyla görevlendirilmesi hk.
 5. Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı araştırma görevlilerinden Yaman Muşdal’ın görev süresinin bitiş tarihinden (13.06.2012) itibaren 1 yıl süreyle uzatılması hk.
 6. Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı uzmanlarından Dr. Serpil Öcal’ın uzman kadrosundaki görev süresinin bitiş tarihinden (19.08.2012) itibaren 1 yıl süreyle uzatılması hk.
 7. Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı araştırma görevlilerinden Dr. Yurday Özdemir’in görev süresinin bitiş tarihinden (27.06.2012) itibaren 3 ay süreyle uzatılması hk.
 8. Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı araştırma görevlilerinden Dr. Havva Beyaz’ın görev süresinin bitiş tarihinden (30.06.2012) itibaren 3 ay süreyle uzatılması hk.
 9. Genel Cerrahi Anabilim Dalına öğretim elemanları kadrolarına naklen veya açıktan yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ile giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkındaki yönetmeliğin 9. Maddesi uyarınca, ilan edilen bir (1) adet yardımcı doçent kadrosunda öğretim görevlisi kadrosundan başvuran Dr.Ahmet Bülent Doğrul’un naklen tayini hk.
 10. İç Hastalıkları Anabilim Dalı araştırma görevlilerinden Dr. Yasemin Yaşar’ın görev süresinin bitiş Tarihinden (24.06.2012) itibaren 3 ay süreyle uzatılması hk.
 11. İç Hastalıkları Anabilim Dalı araştırma görevlilerinden Dr. Canan Aycan’ın görev süresinin bitiş tarihinden (24.06.2012) itibaren 3 ay süreyle uzatılması hk.
 12. Sağlık Bakanlığı kadrosunda Fakültemiz Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalında görev yapmakta olan Dr. Ali İhsan Yürekli’nin raporu nedeniyle görev süresinin 07.05.2012 tarihinden itibaren 40 gün süreyle uzatılması hk.
 13. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı yabancı uyruklu araştırma görevlilerinden Dr. Valbona Kalluçi’nin 10.05.2012 tarihi itibariyle istifası hk.
 14. İç Hastalıkları (Yandal) Anabilim Dalı araştırma görevlilerinden Dr.Burak Uz’un görev süresinin bitiş tarihinden (26.06.2012) itibaren 3 ay süreyle uzatılması hk.
 15. Çocuk Sağlığı Hastalıkları Anabilim Dalı araştırma görevlilerinden Dr. Gülşen Akkoç’un görev süresinin bitiş tarihinden (04.06.2012) itibaren 1 ay süreyle uzatılması hk.
 16. 12.06.2012 tarihinde doktora çalışmalarını tamamlanması planlanan Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı araştırma görevlilerinden Gamze Bora Tatar’ın doktora sonrası kadrosunun 33. Maddeye göre atanması hk.

ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ HAKKINDA

 1. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları anabilim Dalı Öğretim Görevlilerinden Dr. Güzide Burça Aydın’ın görev süresinin bitiş tarihinden (19.07.2012) itibaren 1 yıl süreyle uzatılması hk.
 2. Spor Hekimliği Anabilim Dalı Öğretim görevlilerinden Dr. Defne Kaya’nın görev süresinin bitiş tarihinden (17.07.2012) itibaren 1 yıl süreyle uzatılması hk.

ÖĞRETİM ÜYELERİ HAKKINDA

 1. Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. İncilay Lay’ın 04-09 Ağustos 2012 tarihleri arasında İspanya-Sevilla’da düzenlenecek olan kongreye Üniversitemiz Bilimsel Araştırmalar Biriminden 2.000.00 TL’yi geçmemek üzere destek verilmesi kaydıyla görevlendirilmesi hk.

EK GÜNDEM

ÖĞRETİM YARDIMCILARI VE UZMANLAR HAKKINDA

 1. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı araştırma görevlilerinden Dr. Ahmet Hamdi Sakarya’nın 01.06.2012 tarihinden itibaren 6 ay süreyle Genel Cerrahi Rotasyonu yapmak üzere İngiltere’de görevlendirilmesi hakkında.

 

 

  
Hacettepe Üniversitesi
 
  Tıp Fakültesi Sıhhiye, 06100 Ankara
Telefon: +90 (312) 305 10 80 - Faks: +90 (312) 310 05 80
tipmaster@hacettepe.edu.tr
Webmaster Engin HELVACI