15 MART 2012 TARİHLİ YÖNETİM KURULU GÜNDEMİ

Geri Dön

ÖĞRENCİLER HAKKINDA

 1. Dönem II öğr. Emine Aksoy’un 12 günlük raporu ve mazeret sınavına alınma isteği hk.
 2. Dönem VI öğr. Müslüm Fırat İkikardeş’in yurtdışı elektif staj notu hk.
 3. Dönem V stajlarını tamamlayarak Dönem VI’ya geçen öğrenci hk.
 4. Dönem I öğr. Ömer Fatih Yavuz’un 2 günlük raporu hk.
 5. Dönem II öğr. Yankı Gezer’in 23-25 Mart 2012 tarihleri arasında Uludağ Üniv.’de katılacağı etkinlik hk.

ÖĞRETİM YARDIMCILARI VE UZMANLAR HAKKINDA

 1. İç Hastalıkları Anabilim Dalı için ilan edilen uzman kadrosuna başvuracak adayların sınav jürilerinin belirlenmesi hk.
 2. Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı uzman kadrosunda görev yapan Buket Nebiye Demir’in görev süresi hk.
 3. Çocuk Sağlığı ve Hast. Anabilim Dalı Arş.Gör.Dr.İlhan Altan’ın görev süresi hk.
 4. Ortopedi ve Trav. Anabilim Dalı Arş.Gör.Dr.İlyas Çağlar Yılgör’ün 18-21 Nisan 2012 tarihleri arasında Finlandiya’da görevlendirilmesi hk.
 5. Biyolog Neslihan Coşkun’un Kadın Hast.ve Doğum Anabilim Dalında 3 ay süreyle özel öğrenci statüsünde klinik eğitim alma isteği hk.
 6. Çocuk Sağlığı ve Hast. Anabilim Dalı Arş.Gör.Dr.Arzu İsmayilova’nın burs alabilmesi hk.
 7. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hast. Anabilim Dalı Arş.Gör.Dr.Somayyeh Aghazadeh’in burs alabilmesi hk.
 8. Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Arş.Gör.Dr.Tural Tagiyev’in burs alabilmesi hk.
 9. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hast. Anabilim Dalı Arş.Gör.Dr.Fakih Cihat Eravcı’nın 05.03.2012 tarihinden itibaren görevinden istifası hk.
 10. Dr.Ebru Çelebioğlu’nun Devlet Mecburi Hizmet Yükümlülüğü görevini yerine getirmek üzere Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı uzman kadrosuna açıktan tayini hk.
 11. Radyoloji Anabilim Dalı Arş.Gör.Dr.Sara Kyendyebai’nin görev süresi hk.
 12. İç Hast. Nefroloji Ünitesinde yan dal ihtisası yapan Uzm.Dr.Güneş Arık’ın görev süresi hk.
 13. Histoloji ve Embr. Anabilim Dalı Arş.Gör.Dr.Emine Rümeysa Hekimoğlu’nun görev süresi hk.
 14. Nükleer Tıp Anabilim Dalı Arş.Gör.Dr.Berfin Temelli’nin görev süresi hk.
 15. İç Hast. Anabilim Dalı için ilan edilen uzman kadrosuna başvuracak adayların sınav jürilerinin belirlenmesi hk.
 16. Çocuk Sağlığı ve Hast. Anabilim Dalı Arş.Gör.Dr.Murat Tekgüç’ün 01 Eylül -30 Eylül 2012 tarihleri arasında Japonya’da maaşsız izinli olarak görevlendirilmesi hk.
 17. Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Arş.Gör.Dr.Deniz Ateş’in 03 Eylül 2012-30 Kasım 2012 tarihleri arasında A.B.D’de maaşsız izinli olarak görevlendirilmesi hk.
 18. Kardiyoloji Anabilim Dalı Arş.Gör.Dr.Farzın Jam’ın görev süresi hk.
 19. İç Hast. Anabilim Dalı Arş.Gör.Dr.Bilgin Sait’in görev süresi hk.

ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ HAKKINDA

 1. Anatomi Anabilim Dalı için ilan edilen yardımcı doçent kadrosunda öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adayların sınav jürilerinin belirlenmesi hk.
 2. Dr.Yavuz Ayhan’ın Ruh Sağlığı ve Hast. Anabilim Dalı yardımcı doçent kadrosunda öğretim görevlisi kadrosuna naklen tayini hk.
 3. Dr.Münir Demir Bajin ile Dr.Rıza Önder Günaydın’ın K.B.B. Hast. Anabilim Dalı yardımcı doçent kadrosunda öğretim görevlisi kadrosuna naklen tayinleri hk.
 4. Dr.İsmail Karabulut’un Fizyoloji Anabilim Dalı yardımcı doçent kadrosunda öğretim görevlisi kadrosuna naklen tayini hk.

ÖĞRETİM ÜYELERİ HAKKINDA

 1. Fakültemiz öğretim üyelerinin doçentlik sınavlarında jüri üyesi olarak görevlendirilmeleri hk.
 2. Dr.Dilşad Foto Özdemir’in Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hast. Anabilim Dalı yardımcı doçent kadrosuna atanması hk.
 3. Çocuk Sağlığı ve Hast. Anabilim Dalı Öğr.Üyesi Prof.Dr.Mehmet Ceyhan’ın Hacettepe Teknokent A.Ş.bünyesinde yer alan Glaxosmithkline İlaçları San.ve Tic. A.Ş.’deki görevlendirme süresinin 31.12.2012 tarihine kadar uzatılması hk.
 4. Nükleer Tıp Anabilim Dalı Öğr.Üyesi Prof.Dr.Pınar Özgen Kıratlı’nın 01-31 Ağustos 2012 tarihleri arasında A.B.D’de maaşlı izinli olarak görevlendirilmesi hk.
 5. Anesteziyoloji ve Rean. Anabilim Dalı Öğr.Üyesi Prof.Dr.Bilge Çelebioğlu’nun 15 Mart 2012 tarihinden itibaren 1 yıl süreyle ücretsiz izin isteği hk.

 

 

  
Hacettepe Üniversitesi
 
  Tıp Fakültesi Sıhhiye, 06100 Ankara
Telefon: +90 (312) 305 10 80 - Faks: +90 (312) 310 05 80
tipmaster@hacettepe.edu.tr
Webmaster Engin HELVACI