08 MAYIS 2012 TARİHLİ YÖNETİM KURULU GÜNDEMİ

Geri Dön

ÖĞRENCİLER HAKKINDA

 1. 30 Nisan 2012 tarihinde mezun olan Yonca Kaplan hk.
 2. Dönem VI öğrencisi Nedim Uzun’un raporu hk.
 3. Dönem VI öğrencisi Sedat Giray Kandemirli’nin yurtdışı staj notu hk.
 4. Dönem IV öğrencisi Sabri Şirolu’nun raporu hk.
 5. Dönem II öğrencisi Emine Gökçe’nin 1 günlük raporu hk.
 6. Dönem I öğrencisi Muharrem Utkuhan Özcan’ın 2 günlük raporu ile dilekçesi hk.
 7. Dönem I öğrencisi Çağrı Küçükkayıkçı’nın 2 günlük raporu ile dilekçesi hk.
 8. Dönem I öğrencisi Harun Karakayaoğlu’nun harçsız pasaport isteği hk.
 9. Dönem I öğrencisi Mustafa Cahit Eren’in 3 günlük raporu ile dilekçesi hk.
 10. Dönem I öğrencisi Polina Nezalzova’nın raporu hk.
 11. Dönem II öğrencisi Gökhan Emiroğlu’nun 04-05 Mayıs 2012 tarihleri arasında Avusturya’da yapılacak olan kağıt uçak yarışmasına katılmak istediğine dair dilekçesi hk.
 12. Dönem VI öğrencisi Burcu Şahin’in yurtdışı staj notu hk.
 13. Westfalische Hochschule Yüksekokulu Moleküler Biyoloji Bölümü öğrencisi Özden Can’ın Fakültemiz Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalında staj yapma isteği hk.
 14. Üniversitemiz ile Azerbaycan Tıp Fakültesi arasında yapılan karşılıklı anlaşma gereğince toplam 98 (doksansekiz) öğrencinin staj yapma isteği hk.
 15. Bruzelles ULB Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Serap Erkul’un Fakültemiz Kardiyoloji ve Genel Cerrahi Anabilim Dallarında staj yapma isteği hk.
 16. Dönem V öğrencisi Akbar Hajiyev’in Temmuz-Ağustos 2012 tarihinde izin isteği hk.
 17. Dönem V öğrencisi Canan Ersoy’un Temmuz-Ağustos 2012 tarihinde izin isteği hk.
 18. Dönem II öğrencisi Yankı Gezer’in 4 günlük raporu hk.
 19. Dönem II öğrencileri Barışcan Çimen ve Volkan Çevik’in 25 Nisan-03 Mayıs 2012 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen Matematik Olimpiyatlarına katıldıklarına dair Tübitak’tan alınan yazı hk.
 20. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem VI öğrencisi Bayram Doğan’ın fakültemizde yapmış olduğu Genel Cerrahi ile Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dallarından alınan notlar hk.
 21. Dönem VI öğrencisi Emre Koca’nın staj notu hk.

ÖĞRETİM YARDIMCILARI VE UZMANLAR HAKKINDA

 1. Radyoloji Anabilim Dalı Uzman kadrosunda görev yapan Dr. Ş. Eser Şanverdi Topaloğlu’nun görev süresinin uzatılmaması hk.
 2. Radyoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlilerinden Dr. Volkan Vural’ın görev süresinin bitiş tarihinden itibaren (09.06.2012) 3 ay süreyle uzatılması hk.
 3. Radyoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlilerinden Dr. Gamze Durhan’ın görev süresinin bitiş tarihinden itibaren (12.06.2012) 3 ay süreyle uzatılması hk.
 4. İç Hastalıkları ( Yandal) Anabilim Dalı Araştırma Görevlilerinden Dr. Tolga Yıldırım’ın görev süresinin bitiş tarihinden itibaren (06.07.2012) 6 ay süreyle uzatılması hk.
 5. İç Hastalıkları ( Yandal) Anabilim Dalı Araştırma Görevlilerinden Dr. Burak Özşeker’in görev süresinin bitiş tarihinden itibaren (16.05.2012) 3 ay süreyle uzatılması hk.
 6. Kulak, Burun ve Boğaz Anabilim Dalı Uzman Dr. Nilda Süslü’nün 21-25 Temmuz 2012 tarihleri arasında Kanada-Toronto’da düzenlenecek olan konferansa üniversitemiz Bilimsel Araştırmalar Biriminden 2.000.00 TL’yi geçmemek üzere destek verilmesi kaydıyla görevlendirilmesi hk.
 7. Nükleer Tıp Anabilim Dalı Uzman Dr.Nazife Selcan Türker’in 5 (beş) hizmet yılını doldurması nedeniyle, 02.07.2012-02.07.2013 tarihleri arasında ücretsiz izin isteği hk.
 8. Azerbaycan Cumhuriyeti uyruklu olup, Azerbaycan Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Masallı Rayon Merkez Hastanesi elemanlarından Dr.Cemil Kamilov’un, Fakültemiz İç Hastalıkları Anabilim Dalı Gastroenteroloji Ünitesinde “Endoskopik İşlemler ve Cerrahisi” konusunda 14 Mayıs 2012 tarihinden itibaren gözlemci olarak özel öğrenci statüsünde 1 yıl süreyle çalışma yapma isteği hk.
 9. Irak uyruklu olup, Irak Kufa Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunlarından Dr. Jasim A. Mayali’nin Fakültemiz Üroloji Anabilim Dalı’nda Prof.Dr.Serdar Tekgül’ün gözetiminde gözlemci olarak özel öğrenci statüsünde 10 Mayıs 2012 tarihinden itibaren 3 ay süreyle çalışma yapma isteği hk.
 10. S.B. Dr.Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği elemanlarından Uzm.Dr. Rahime Renda’nın, Fakültemiz Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Ünitesi’nde özel öğrenci statüsünde 2 ay süreyle çalışma yapma isteği hk.
 11. Dr.Emine Timurlenk’in Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalındaki görevinden 03.05.2012 tarihinden itibaren istifası hk.
 12. Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalına öğretim üyesi dışındaki elemanlarına kadrolarına naklen veya açıktan yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ile giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkındaki yönetmeliğin 9. Maddesi uyarınca, ilan edilen bir (1) adet uzman kadrosundan birine başvuran Dr.Nejat Özgül’ün ilgili Anabilim Dalı uzman kadrosuna tayini hk.
 13. Radyoloji Anabilim Dalına öğretim üyesi dışındaki elemanlarına kadrolarına naklen veya açıktan yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ile giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkındaki yönetmeliğin 9. Maddesi uyarınca, ilan edilen üç (3) adet uzman kadrolarına başvuran Dr.Dr.Burcu Akpınar, Dr. Elif Günay Akça ve Dr. Onur Akça’nın ilgili Anabilim Dalı uzman kadrolarına tayinleri hk.
 14. Uz.Dr.H.Bilge Ertoy Karagöl’ün, Fakültemiz Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları anabilim Dalı Göğüs Hastalıkları Ünitesinde özel öğrenci statüsünde 2 ay süreyle çalışma yapma isteği hk.
 15. Fizyoloji Anabilim Dalı araştırma görevlilerinden Serkan Karaismailoğlu’nun görev süresinin bitiş tarihinden (05.06.2012) itibaren 1 yıl süreyle uzatılması hk.
 16. Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı araştırma görevlilerinden Gamze Bora Tatar’ın görev süresinin bitiş tarihinden (19.06.2012) itibaren 25.09.2012 tarihine kadar uzatılması hk.

ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ HAKKINDA

 1. Kardiyoloji Anabilim Dalı için ilan edilen Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracak adayın sınav jürilerinin belirlenmesi hk.
 2. Dr. Murat Timur Budak’ın Fakültemiz Fizyoloji Anabilim Dalı (Türkçe) Yardımcı Doçent kadrosuna atanması hk.
 3. Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Görevlilerinden Dr. Halil Gökhan Demirkıran’ın görev süresinin bitiş tarihinden itibaren (30.06.2012) 1 yıl süreyle uzatılması hk.
 4. Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Dr. Ebru Bodur’un 04-09 Haziran 2012 tarihleri arasında Rusya-Kazan’da düzenlenecek olan toplantıya Üniversitemiz Bilimsel Araştırmalar Biriminden 2.000.00 TL’yi geçmemek üzere destek verilmesi kaydıyla görevlendirilmesi hk.
 5. Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Dr. Özge Karadağ Çaman’ın 21-25 Ağustos 2012 tarihleri arasında Çek Cumhuriyeti-Prag’da düzenlenecek olan konferansa Üniversitemiz Bilimsel Araştırmalar Biriminden 2.000.00 TL’yi geçmemek üzere destek verilmesi kaydıyla görevlendirilmesi hk.

ÖĞRETİM ÜYELERİ HAKKINDA

 1. Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Sevgen Çelik Önder’in görev süresinin bitiş tarihinden itibaren (18.06.2012) 2 yıl süreyle uzatılması hk.
 2. Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr. İncilay Lay’ın görev süresinin bitiş tarihinden itibaren (11.07.2012) 2 yıl süreyle uzatılması hk.
 3. Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Feridun Cahit Tanyel’in “Hacettepe Teknokent Klinik Araştırma Merkezi” projesi ile ilgili olarak Hacettepe Teknokent Teknoloji Transfer Merkezinde 15.05.2012 tarihinden itibaren 1 yıl süreyle haftada yarım gün görevlendirilmesi hk.
 4. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr. Şevkiye Selin Aytaç Eyüpoğlu’nun görev süresinin bitiş tarihinden itibaren (08.07.2012) 1 yıl süreyle uzatılması hk.
 5. Üroloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr. Ali Ergen’in 05.07.2012 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle ücretsiz izin kullanma isteği hk.
 6. Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyelerinden Prof.Dr. Nuriye Nuray Ulusu’nun 04-09 Eylül 2012 tarihleri arasında İspanya-Sevilla’da düzenlenecek olan bilimsel etkinliğe Üniversitemiz Bilimsel Araştırmalar Biriminden 2.000.00 TL’yi geçmemek üzere destek verilmesi kaydıyla görevlendirilmesi hk.
 7. Kulak, Burun ve Boğaz Anabilim Dalı Öğretim Üyelerinden Doç.Dr. Gülsüm Aydan Genç’in 05-07 Haziran 2012 tarihleri arasında İtalya-Cernobbio’da düzenlenecek olan konferansa Üniversitemiz Bilimsel araştırma Biriminden 2.000.00 TL’yi geçmemek üzere destek verilmesi kaydıyla görevlendirilmesi hk.
 8. Nükleer Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyelerinden Doç.Dr. Murat Fani Bozkurt’un 09-13 Haziran 2012 tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri-Miami’de düzenlenecek olan toplantıya Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Biriminden 2.000.00 TL’yi geçmemek üzere destek verilmesi kaydıyla görevlendirilmesi hk.
 9. Kulak, Burun ve Boğaz Anabilim Dalı Öğretim Üyelerinden Prof.Dr. Erol Belgin’in 02-05 Temmuz 2012 tarihleri arasında Fransa-Tours’da düzenlenecek olan kongreye Üniversitemiz Bilimsel araştırma Biriminden 2.000.00 TL’yi geçmemek üzere destek verilmesi kaydıyla görevlendirilmesi hk.
 10. Halk Sağlığı Anabilim Dalı Prof.Dr.Banu Çakır’ın “Ankara Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetimi tarafından yapılmakta olan “Major depresyon tedavisinde karşılanamayan gereksinimler, sıklıkları ve ilgili faktörler: Hastane tabanlı çok merkezli kohort araştırması”nda bir yıl (12 ay) süreyle haftada yarım gün bilimsel danışman olarak görevlendirilmesi hakkında (10.05.2012) tarihinden itibaren
 11. Radyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mithat Haliloğlu’nun 28 Mayıs-01 Haziran 2012 tarihleri arasında Yunanistan-Atina’da düzenlenecek olan kongreye Üniversitemiz Bilimsel Araştırmalar Biriminden 2.000.00 TL’yi geçmemek üzere destek verilmesi kaydıyla görevlendirilmesi hk.
 12. Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Yürüker’in 05-08 Haziran 2012 tarihleri arasında Belçika-Leuven’de düzenlenecek olan toplantıya Üniversitemiz Bilimsel Araştırmalar Biriminden 2.000.00 TL’yi geçmemek üzere destek verilmesi kaydıyla görevlendirilmesi hk.
 13. Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Hakan Oruçkaptan’ın, 25.04.2012 tarihinde Yeditepe Üniversitesinde yapılan doçentlik sınavında jüri üyesi olarak görevlendirilen adı geçenin Eğitim, hasta bakımı ve ameliyatların aksamaması için uçak biletinin ve kanuni yevmiyelerinin Fakültemiz 2012 yılı bütçesinin ilgili tertiplerinden ödenmesi hk.
 14. İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr.Serhat Ünal’ın TUBİTAK-TEYDEB tarafından desteklenmeye değer bulunarak, Ar-Ge yararlanması uygun görülen projede bilimsel danışman olarak 15.05.2012 tarihinden itibaren 12 ay süreyle ayda 2 (iki) tam gün görevlendirilmesi hk.
 15. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr. Cengiz Kılıç, Prof. Dr. Kathryn Magruder ve Uzm. İrem Yıldız’ın proje kapsamında 21-23 Mayıs 2012 tarihleri arasında Van’da görevlendirilmeleri hk.

EK GÜNDEM ÖĞRETİM ÜYELERİ HAKKINDA

 1. Anesteziyoloji ve Reanimasyon anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meral Kanbak ve Öğrt. Gör. Dr. Banu Oktar Ayhan’ın 23-25 Mayıs 2012 tarihleri arsında Hollanda-Amsterdam’da düzenlenecek kongreye Üniversitemiz Bilimsel Araştırmalar Biriminden her birine 2.000.00 TL’yi geçmemek üzere destek verilmesi kaydıyla görevlendirilmeleri hk.

ÖĞRENCİLER HAKKINDA

 1. Dönem VI öğrencisi Nedim Uzun’un soruşturma raporu hk
 2. Dönem II öğrencisi Ümmühan Tuncer’in raporu hk.

 

 

 

 

 Hacettepe Üniversitesi
Tıp Fakültesi Sıhhiye, 06100 Ankara
Telefon: +90 (312) 305 10 80 - Faks: +90 (312) 310 05 80
tipmaster@hacettepe.edu.tr
Webmaster Engin HELVACI