29 EYLÜL 2011 TARİHLİ YÖNETİM KURULU GÜNDEMİ

Geri Dön

ÖĞRENCİLER HAKKINDA

 1. Dönem I öğrencileri Mehmet İsmail Yağcı ve Nazlı Soykan’ın kaydını dondurmak istedikleri hk.
 2. Dönem I öğr. Khalık B.K.Rashalda’nın YÖK Başk.’dan gelen yazı gereğince Türkçe Tıptan İngilizce Tıpa geçme isteği hk.
 3. Dönem I öğr. Deniz Eralp’in Yakın Doğu Üniv.’den getirdiği transkriptle Dönem II’ye başlama isteği hk.
 4. Dönem II öğr. Hakan Kurt’un kaydını alma isteği hk.
 5. Kastamonu Tıp Fak. Dönem II öğr. Elif Haznedaroğlu’nun H.Ü. Hastaneleri Hematoloji Bölümünden almış olduğu 3 günlük raporu hk.
 6. Dönem II öğr. Erdost Yıldız’ın 17-23 Eylül tarihleri arasında izinli sayılmak istemesi hk.
 7. Dönem VI öğr. Olta Tafağ’ın yurt dışı elektif staj notu hk.
 8. Dönem VI öğr. Gizem Pamuk’un Erasmus stajı yapma isteği hk.
 9. Dönem VI öğr. Mehmet Koçer’in izin isteği hk.
 10. 2010-2011 Eğitim Yılı seçmeli derslerden kalan öğrenciler hk.
 11. Dönem II öğr. Sıddık Aytuğ’un 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılında izinli sayılmak istemesi hk.
 12. Dönem IV öğr.Rauf Hamid’in stajlarını başarı ile tamamlayarak Dönem V’e geçmesi hk.
 13. Dönem III öğr.Kerime Köfünyeli’nin ilişiğinin kesilmesi hk.
 14. GATA’dan ilişiği kesilen Kuntay Aybars’ın Fakültemize kaydının yapılması ile ilgili YÖK’den alınan yazı ve dilekçesi hk.
 15. Dönem I öğr. Abdullah Alhamad’ın ilişiğinin kesilmesi hk.
 16. Dönem III öğrencileri Qays Manda ile Serkan Yeter’in raporları hk.
 17. Dönem III öğr.Hüseyin Özenç’in Selçuk Üniv.Tıp Fak’ne yatay geçiş yapma isteği hk.
 18. Dönem II öğr.Barış Can Çimen’in Anatomi ve Histoloji telafi laboratuarlarına alınma isteği hk.
 19. Dönem VI öğr. Elshad Hasanov’un yurtdışında yapacağı stajın iptali hk.
 20. Dönem VI öğr.Ahmet Murat Aydın ve Burçin Kaya’nın Erasmus programıyla İtalya’ya gitmeleri hk.
 21. Dönem II öğr. Muhammet Safa Yiğit’in mazeret sınavına girme isteği hk.

ÖĞRETİM YARDIMCILARI VE UZMANLAR HAKKINDA

 1. Anesteziyoloji ve Rean. Anabilim Dalı Arş.Gör.Dr.Hüseyin Cihad Turgut’un görev süresi hk.
 2. Çocuk Sağlığı ve Hast. Anabilim Dalı Arş.Gör.Dr.Turan Bayhan’ın görev süresi hk.
 3. Biyoistatistik Anabilim Dalı Arş.Görevlileri Nimet Anıl Barak Dolgun, Jale Karakaya ve Sevilay Karahan’ın görev süreleri hk.
 4. Nükleer Tıp Anabilim Dalı Arş.Gör.Dr.Nazım Barış Kanat’ın görev süresi hk.
 5. İç Hastalıkları Anabilim Dalı Arş.Gör.Dr.Savaş Cumali Efe’nin görev süresi hk.
 6. Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı Arş.Gör.Nezaket Bilge Başusta’nın görev süresi hk.
 7. Biyofizik Anabilim Dalı Arş.Gör.Dr.Barkın İlhan’ın istifası hk.
 8. Başkent Üniv.Tıp Fakültesinde görev yapan Dr.Burcu Tahire Köksal’ın Çocuk Sağ.ve Hast. Anabilim Dalında özel öğrenci statüsünde 01.10.2011-31.10.2011 tarihleri arasında 1 ay süreyle çalışma yapma isteği hk.
 9. Gaziantep Üniv.Tıp Fakültesinde Uzm.Dr.Ahmet İrdem’in Çocuk Sağ.ve Hast.Anabilim Dalında özel öğrenci statüsünde 01.10.2011-30.11.2011 tarihleri arasında 2 ay süreyle çalışma yapma isteği hk.
 10. İç Hast.Anabilim Dalı Arş.Gör.Dr.Yusuf Yeşil’in Nöroloji rotasyon eğitimini 2 ay süreyle İstanbul Üniv.İst.Tıp Fakültesinde yapma isteği hk.
 11. Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Arş.Gör.Dr.Zeynep Keskin’in 26.09.2011 tarihinden itibaren istifası hk.
 12. Radyoloji Anabilim Dalı yabancı uyruklu Arş.Gör.Dr.Ertuğrul Mümin’in uzmanlık eğitimine devam etmesi hk.
 13. Üroloji Anabilim Dalı Arş.Gör.Dr.Şenol Tonyalı’nın 17 Ekim 2011 tarihinden itibaren 2 ay 29 gün süreyle A.B.D’de maaşlı izinli olarak görevlendirilmesi hk.
 14. Gazi Üniv. Tıp Fak. Arş.Gör.Dr.Büşranur Çavdarlı’nın Çocuk Sağ.ve Hast. Anabilim Dalında özel öğrenci statüsünde 03.10.2011-04.11.2011 tarihleri arasında 1 ay süreyle çalışma yapma isteği hk.
 15. Biyoistatistik Anabilim Dalı Arş.Gör.Dr.Ali Kerem Uludağ’ın müstafi addedilmesi hk.
 16. Dr.Ülker Aliyeva’nın Kadın Hast.ve Doğum Anabilim Dalındaki eğitim süresinin 1 ay süreyle uzatılması hk.
 17. Çocuk Sağ.ve Hast. Anabilim Dalı Arş.Gör.Dr.Gökçen Dilşa Tuğcu’nun görev süresi hk.
 18. Radyoloji Anabilim Dalı Arş.Gör.Dr.Figen Erkuş’un görev süresi hk.
 19. Kadın Hast.ve Doğum Anabilim Dalı Arş.Gör.Dr.Taner Kasapoğlu’nun görev süresi hk.
 20. Nöroloji Anabilim Dalı Arş.Gör.Dr.Pelin Nar’ın görev süresi hk.
 21. K.B.B. Hast.Anabilim Dalı uzman kadrosunda görev yapan Dr.Meral Didem Türkyılmaz ile Dr.Nilda Süslü’nün görev süreleri hk.
 22. Halk Sağlığı Anabilim Dalı Arş.Gör.Dr.Baki Can Metin’in görev süresi hk.

ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ HAKKINDA

 1. Acil Tıp Anabilim Dalı Öğr.Gör.Dr.M.Mahir Kunt’un görev süresi hk.
 2. Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğr.Gör.Dr.Mehmet Levent Şahiner’in görev süresi hk.

ÖĞRETİM ÜYELERİ HAKKINDA

 1. Fizyoloji Anabilim Dalı Öğr.Üyelerinin Ufuk Üniv.Hemşirelik Yüksekokulu’nda ders vermek üzere görevlendirilmeleri hk.
 2. Radyoloji Anabilim Dalı Öğr.Üyesi Prof.Dr.H.Kader Karlı Oğuz’un Bilkent Üniv.’de 01 Kasım 2011-01 Kasım 2012 tarihleri arasında 1 yıl süreyle görevlendirilmesi hk.
 3. Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğr.Üyesi Doç.Dr.Ali Naci Yıldız’ın görev süresi hk.
 4. Çocuk Sağ.ve Hast.Anabilim Dalı Öğr.Üyeleri Prof.Dr.Can Ömer Kalaycı ile Prof.Dr.Bülent Enis Şekerel’in ücretsiz izin istekleri hk.
 5. Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Öğr.Üyesi Prof.Dr.Selçuk Palaoğlu’nun ücretsiz izin isteği hk.

 

  
Hacettepe Üniversitesi
 
  Tıp Fakültesi Sıhhiye, 06100 Ankara
Telefon: +90 (312) 305 10 80 - Faks: +90 (312) 310 05 80
tipmaster@hacettepe.edu.tr
Webmaster Engin HELVACI