17 KASIM 2011 TARİHLİ YÖNETİM KURULU GÜNDEMİ

Geri Dön

ÖĞRENCİLER HAKKINDA

 1. Hazırlık sınıfı öğr. Mohamedrashıd Abdı Mohamed’in Dönem I’e geçmesi hk.
 2. Dönem I Türkçe grubu öğrencileri Younis Azmi Yonis Sovarty ile Salahaddin Al-Mesbahı’nın İngilizce Tıp’a geçmeleri hk.
 3. Dönem VI öğr. Tülin Çoban’ın 40 günlük raporu hk.
 4. Dönem VI öğrencileri Melek Mutlu, Duygu Koçyiğit ve Merve Yumrukuz’un yurtdışı elektif staj notları hk.
 5. Dönem IV ve VI öğrencilerinin izinli sayılmaları ile ilgili Ankara Tabip Odası Başkanlığı’nın 25.10.2011 tarih ve 3898/2011 sayılı yazısı hk.
 6. Dönem IV öğr. Mücahit Ünal’ın 27.11.2011 – 01.12.2011 tarihleri arasında izinli sayılmak istemesi hk.
 7. Dönem IV’den Dönem V’e geçen öğrenciler hk.
 8. Dönem III öğr. Ferhat Yıldırım’ın ceza tarihinin değiştirilmesi hk.
 9. Van Yüzüncü Yıl Üniv.Tıp Fakültesi öğrencilerinin Fakültemizde staj yapmaları ile ilgili yazı hk.

ÖĞRETİM YARDIMCILARI VE UZMANLAR HAKKINDA

 1. Anabilim Dalları araştırma görevlileri görev süreleri hk.
 2. Ruh Sağ. ve Hast.Anabilim Dalı Arş.Gör.Dr.Sefa Vayısoğlu’nun görev süresi hk.
 3. Anest.ve Rean.Anabilim Dalı Arş.Gör.Dr.Taner Çalışkan’ın görev süresi hk.
 4. K.B.B. Hast. Anabilim Dalı Arş.Gör.Dr.Volkan Güngör’ün görev süresi hk.
 5. Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Arş.Görevlileri Dr.Özlem Doğan ile Dr.Hamdiye Yeşim Öcal’ın görev süreleri hk.
 6. Çocuk Sağ. ve Hast. Anabilim Dalı Arş.Gör.Dr.Erbu Yarcı’nın görev süresi hk.
 7. Genel Cerrahi Anabilim Dalı Arş.Gör.Dr.Nur Hürsoy’un 31.10.2011 tarihinden itibaren görevinden istifası hk.
 8. Çocuk Sağ. ve Hast. Anabilim Dalı Arş.Gör.Dr.Ömer Ertekin’in görev süresi hk.
 9. Gürcistan uyruklu Dr.Sofio Svanıdze’nin Fakültemiz Çocuk Sağ.ve Hast. Anabilim Dalında gözlemci olarak özel öğrenci statüsünde 8 ay süreyle çalışma yapması hk.
 10. İç Hast. Anabilim Dalında görevli Arş.Gör. Dr.Zhaleh Emaratpardaz’ın görev süresi hk.
 11. Dr.Süleyman Özkuleli’nin Fakültemiz Göz Hastalıkları Anabilim Dalında ihtisas sınavına girme isteği hk.

ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ HAKKINDA

 1. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğr.Gör.Dr.Dilşad Foto Özdemir’in görev süresi hk.
 2. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğr.Gör.Dr.Ersoy Konaş’ın görev süresi hk.
 3. Acil Tıp Anabilim Dalı Öğr.Gör.Dr.Nalan Metin Aksu’nun görev süresi hk.
 4. Halk Sağlığı Anabilim Dalı için ilan edilen öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adayların sınav jürilerinin belirlenmesi hk.
 5. Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı için ilan edilen öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adayların sınav jürilerinin belirlenmesi hk.
 6. Acil Tıp Anabilim Dalı Öğr.Gör.Dr.Mehmet Ali Karaca’nın 24-27 Kasım 2011 tarihleri arasında İzmir’de görevlendirilmesi hk.
 7. Dr.Başak Çeltikçi’nin Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı öğretim görevlisi kadrosuna naklen tayini hk.

ÖĞRETİM ÜYELERİ HAKKINDA

 1. Van Yüzüncü Yıl Üniv.Tıp Fak.Öğr.Üyesi Yrd.Doç.Dr.Mertihan Kurtoğlu’nun Fakültemiz Kadın Hast.ve Doğum Anabilim Dalında Ocak 2012 tarihinden itibaren 6 ay süreyle özel öğrenci statüsünde eğitim alma isteği hk.
 2. Atatürk Üniv.Tıp Fakültesi Öğr.Üyesi Yrd.Doç.Dr.Zühal Keskin Yıldırım’ın Çocuk Sağ.ve Hast. Anabilim Dalı Onkoloji Ünitesinde Ocak 2012 tarihinden itibaren 3 ay süreyle çalışma yapması hk.
 3. İç Hast.Anabilim Dalı Öğr.Üyesi Doç.Dr.Evren Özdemir’in Onkoloji Enstitüsündeki görev süresi hk.

  
Hacettepe Üniversitesi
 
  Tıp Fakültesi Sıhhiye, 06100 Ankara
Telefon: +90 (312) 305 10 80 - Faks: +90 (312) 310 05 80
tipmaster@hacettepe.edu.tr
Webmaster Engin HELVACI