15 ARALIK 2011 TARİHLİ YÖNETİM KURULU GÜNDEMİ

Geri Dön

ÖĞRENCİLER HAKKINDA

 1. 05 Mart – 20 Temmuz 2012 tarihleri arasında uzaklaştırma cezası alan Dönem II öğr.Baraa El Dandachli’nin dilekçesi hk.
 2. Dönem II öğr. Yusuf Erkul’un 24 Kasım- 02 Aralık 2011 tarihleri arasında giremediği Küçük Grup Uygulamaları derslerinin telafisine alınmak istediğine dair dilekçesi hk.
 3. Dönem I öğr. Fatme Yusein Mustafa’nın 01-02.12.2011 tarihleri arasında raporlu olduğundan Hücre Bilimleri I Ders Kurulu Kurul Sonu sınavına giremediğinden mazeret sınavına girmek istediğine dair dilekçesi hk.
 4. Dönem I öğr. Nazlı Melis Coşkun’un 02-07.12.2011 tarihleri arasında izinli olduğundan Türk Dili dersi sınavına 09.12.2011 tarihinde girdiği ve geçerli sayılmasını istediğine dair dilekçesi hk.
 5. Dönem VI öğr.Aziza Aamer’in yurt dışı elektif staj notu hk.
 6. Lycee Jean Rostand Üniv. Öğr. Emine Kum’un staj yapma isteği hk.
 7. Kastamonu Tıp Fakültesi Dönem I öğr. Cemre Türetken’in raporu hk.

ÖĞRETİM YARDIMCILARI VE UZMANLAR HAKKINDA

 1. Halk Sağlığı Anabilim Dalı Arş.Gör.Dr.Emine Aslıhan Türkoğlu’nun Çukurova Üniv.Tıp Fakültesine naklen tayini hk.
 2. Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Arş.Gör.Dr.Osman Murat Kalaycı’nın görev süresi hk.
 3. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Arş.Gör.Dr.Turan Bayhan’ın görev süresi hk.
 4. Tıbbi Genetik Anabilim Dalı için ilan edilen uzman kadrosuna başvuracak adayların sınav jürilerinin belirlenmesi hk.
 5. Dr.Khayyam Masiyev’in K.B.B. Hastalıkları Anabilim Dalında uzmanlık eğitimi yapması hk.
 6. Anesteziyoloji ve Rean.Anabilim Dalı Arş.Gör.Dr.Fatma Özkan’ın görev süresi hk.
 7. Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Arş.Gör.Dr.Özlem Tanas’ın 02 Nisan 2012-28 Haziran 2012 tarihleri arasında Çek Cumhuriyeti’nde maaşlı izinli olarak görevlendirilmesi hk.
 8. Nükleer Tıp Anabilim Dalında Uzm.Dr.Nazife Selcan Türker’in 30.01.2012 – 27.04.2012 tarihleri arasında A.B.D’de maaşlı izinli olarak görevlendirilmesi hk.
 9. Anesteziyoloji ve Rean. Anabilim Dalı Arş.Gör.Dr.Kahraman Sayfidarov’un görev süresi hk.
 10. Dr.Ömer Sezgin Asım’ın Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalında ihtisas sınavına girmesi hk.

ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ HAKKINDA

 1. Dr.Özge Karadağ Çaman’ın Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim görevlisi kadrosuna naklen tayini hk.
 2. Dr.Kemal Kösemehmetoğlu’nun Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı öğretim görevlisi kadrosuna naklen tayini hk.
 3. Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı için ilan edilen öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adayların sınav jürilerinin belirlenmesi hk.
 4. Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğr.Görevlileri Dr.Sibel Kocabeyoğlu ile Dr.Hande Taylan Şekeroğlu’nun görev süreleri hk.

ÖĞRETİM ÜYELERİ HAKKINDA

 1. Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğr.Üyesi Doç.Dr.Koray Ergünay’ın görev süresi hk.
 2. K.B.B. Hast. Anabilim Dalı Öğr.Üyesi Prof.Dr.Ergin Turan’ın ücretsiz iznini yarıda keserek, 30.12.2011 tarihinde görevine başlaması hk.
 3. Çocuk Sağ. ve Hast. Anabilim Dalı Öğr.Üyesi Prof.Dr.Duygu Uçkan Çetinkaya’nın S.B. Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 21.01.2012 tarihinden itibaren 1 yıl süreyle görevlendirilmesi hk.

DİĞER KONULAR

 1. 2011 yılında Fakültemize değişik kurumlardan veya kurum dışı gelerek rotasyon, yan dal ihtisas eğitimi veya diğer eğitimleri almak isteyenlerin katkı payları hk.

 Hacettepe Üniversitesi
Tıp Fakültesi Sıhhiye, 06100 Ankara
Telefon: +90 (312) 305 10 80 - Faks: +90 (312) 310 05 80
tipmaster@hacettepe.edu.tr
Webmaster Engin HELVACI