07 NİSAN 2011 TARİHLİ YÖNETİM KURULU GÜNDEMİ

Geri Dön

ÖĞRENCİLER HAKKINDA

 1. Dönem III öğr. Dilek Mutlu’nun Eskişehir Osmangazi Üniv.’de katılacağı toplantı için izinli sayılma isteği hk.
 2. Dönem I öğr. Hamza Salayma’nın raporu hk.
 3. Dönem IV eski öğr. Öztekin Bilgin’in yeni çıkan af kanunu ile eğitime başlamak istemesi hk.
 4. Dönem II öğr. Tuğba M.F.Ercan’ın mazeret sınavına girmek istemesi ve raporu hk.
 5. Dönem VI öğr. Abdullah Mert’in elektif staj notu hk.
 6. Dönem VI öğr. Ahmetcan Çağlar’ın Erasmus programı ile yaptığı staj notu hk.
 7. Dönem III öğr. Melike Gencer’in mazeret sınavına girmek istediğine dair dilekçesi hk.

ÖĞRETİM YARDIMCILARI VE UZMANLAR HAKKINDA

 1. Ana Bilim Dalları Araştırma Görevlilerinin görev süreleri hk.
 2. Çocuk Sağlığı ve Hast. Ana Bilim Dalı Arş.Gör.Dr.Eda Karadağ’ın görev süresi hk.
 3. Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Arş.Gör.Dr.Çiğdem Berkeşoğlu’nun görev süresi hk.
 4. İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Arş.Görevlileri Dr.Saim Furkan Sarıcı, Dr.Zeki Gökhan Sürmeli ile Dr.Ece Esin’in görev süreleri hk.
 5. Nöroloji Ana Bilim Dalı için ilan edilen uzman kadrosuna başvuracak adayların jürilerinin belirlenmesi hk.
 6. İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Arş.Gör.Dr.Gülsen Özen’in görev süresi hk.
 7. Üroloji Ana Bilim Dalı Arş.Gör.Dr.Ali Cansu Bozacı’nın 11 – 12 Mayıs 2011 tarihleri arasında A.B.D’de görevlendirilmesi hk.

ÖĞRETİM ÜYELERİ HAKKINDA

 1. Kadın Hast.ve Doğum Ana Bilim Dalı Öğr.Üyesi Prof.Dr.Kunter Yüce, Çocuk Sağ.ve Hast.Ana Bilim Dalı Öğr.Üyesi Mehmet Ceyhan, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğr.Üyesi Prof.Dr.Levent Akın ve İç Hast. Ana Bilim Dalı Öğr.Üyesi Prof.Dr.Serhat Ünal’ın Hacettepe Teknokent A.Ş.’deki görevlendirme sürelerinin uzatılması hk.
 2. Biyoistatistik Ana Bilim Dalı Öğr.Üyesi Doç.Dr.Erdem Karabulut, Arş.Görevlileri Jale Karakaya ile Sevilay Karahan’ın 08 – 12 Mayıs 2011 tarihleri arasında Yunanistan’da görevlendirilmeleri hk.

 

 

 

 

 

 Hacettepe Üniversitesi
Tıp Fakültesi Sıhhiye, 06100 Ankara
Telefon: +90 (312) 305 10 80 - Faks: +90 (312) 310 05 80
tipmaster@hacettepe.edu.tr
Webmaster Engin HELVACI