06 OCAK 2011 TARİHLİ YÖNETİM KURULU GÜNDEMİ

Geri Dön

ÖĞRENCİLER HAKKINDA

 1. Dönem V stajını tamamlayarak Dönem VI’ya geçen 1 Türkçe grubu öğr.hk.
 2. 31 Aralık 2010 tarihinde Fakültemizden mezun olan öğr. hk. (7 öğr.)
 3. Dönem I öğr. Barışcan Çimen’in 4 günlük raporu ile mazeret sınavına girmek istediğine dair dilekçesi hk.
 4. Dönem II öğr. Gökçe Sultan Tüzün’ün H.Ü. Hastaneleri Ruh Sağ.ve Hast. Ana Bilim Dalından almış olduğu raporu hk.
 5. Dönem II öğr. Omram H.O.Maraga hk.

ÖĞRETİM YARDIMCILARI VE UZMANLAR HAKKINDA

 1. İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Arş.Görevlileri Dr.Firuzan Fırat, Dr.Zeki Gökhan Sürmeli, Dr.Ece Esin ve Dr.Gülsen Özen’in görev süreleri hk.
 2. Çocuk Sağlığı ve Hast. Ana Bilim Dalı Arş.Gör.Dr.Gökhan Baysoy ile Dr.Duygu İskender’in görev süreleri hk.
 3. K.B.B. Hast. Ana Bilim Dalı Arş.Gör.Dr.Tevfik Sözen’in görev süresi hk.
 4. Ergül Dilan Çelebi’nin Biyofizik Ana Bilim Dalı araştırma görevlisi kadrosuna açıktan tayini hk.
 5. Erdal Coşgun’un Biyoistatistik Ana Bilim Dalı araştırma görevlisi kadrosuna açıktan tayini hk.
 6. Tıp Tarihi ve Etik Ana Bilim Dalı için ilan edilen araştırma görevlisi kadrosuna başvuracak adayların sınav jürilerinin belirlenmesi hk.
 7. Radyoloji Ana Bilim Dalı yabancı uyruklu Arş.Gör.Dr.Reza Teimouri’nin görev süresi hk.
 8. Ruh Sağlığı ve Hast. Ana Bilim Dalı Arş.Gör.Dr.Şeref Can Gürel’in görev süresi hk.
 9. Radyasyon Onkolojisi Ana Bilim Dalı uzman kadrosunda görev yapan Ali Doğan’ın görev süresi hk.
 10. Anesteziyoloji ve Rean. Ana Bilim Dalı Arş.Gör.Dr.Nihal Gökbulut Özaslan’ın görev süresi hk.
 11. Nöroloji Ana Bilim Dalı Arş.Gör.Dr.Can Ebru Kurt’un görev süresi hk.
 12. Dr.Pervin Hürmüz ve Dr.Melis Bahadır’ın Radyasyon Onkolojisi Ana Bilim Dalı uzman kadrosuna naklen tayinleri hk.
 13. Hilal Susam Şen’in 2010 Sonbahar YDUS Ek yerleştirme kontenjanı ile Fakültemiz Çocuk Sağ.ve Hast. Ana Bilim Dalı Onkoloji Ünitesine müracaatı hk.

ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ HAKKINDA

 1. Tıp Tarihi ve Etik Ana Bilim Dalı için ilan edilen öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adayların sınav jürilerinin belirlenmesi hk.
 2. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hast. Ana Bilim Dalı Öğr.Gör.Dr.Dilşad Foto Özdemir’in görev süresi hk.
 3. Dr.Gamze Atay’ın Kastamonu Tıp Fakültesi K.B.B.Hast.Ana Bilim Dalı öğretim görevlisi kadrosuna açıktan tayini hk.

ÖĞRETİM ÜYELERİ HAKKINDA

 1. Tıbbi Patoloji Ana Bilim Dalı Öğr.Üyesi Doç.Dr.Gülnur Güler’in S.B. Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki görevlendirilmesinin 16.02.2011 tarihinden itibaren 1 yıl süreyle uzatılması hk.
 2. Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı Öğr.Üyesi Prof.Dr.Ömer Akyol’un Adalet Bakanlığı bünyesinde 1 yıl süreyle görevlendirilmesi hk.
 3. Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı Öğr.Üyesi Doç.Dr.Z.Günnur Dikmen’in GATA Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalındaki görevlendirme tarihlerinin değiştirilmesi hk.
 4. Tıbbi Patoloji Ana Bilim Dalı Öğr.Üyesi Prof.Dr.Alp Usubütün’ün 26 Şubat – 2011 – 04 Mart 2011 tarihleri arasında A.B.D’de görevlendirilmesi hk.
 5. Çocuk Sağ.ve Hast. Ana Bilim Dalı Öğr.Üyesi Prof.Dr.Can Ömer Kalaycı’nın 14.02.2011 tarihinden itibaren 6 ay ücretsiz izinli sayılması hk.
 6. Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı Öğr.Üyeleri Prof.Dr.Hayat Erdem Yurter ile Prof.Dr.Pervin Dinçer’in Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalındaki görevlendirilmesi hk.
 7. Nöroloji Ana Bilim Dalı öğretim üyelerinin S.B.Tedavi Hiz.Genel Müd.’de Şubat 2011 tarihinden itibaren 3 ay süreyle görevlendirilmeleri hk.

 

 Hacettepe Üniversitesi
Tıp Fakültesi Sıhhiye, 06100 Ankara
Telefon: +90 (312) 305 10 80 - Faks: +90 (312) 310 05 80
tipmaster@hacettepe.edu.tr
Webmaster Engin HELVACI