03 ŞUBAT 2011 TARİHLİ YÖNETİM KURULU GÜNDEMİ

Geri Dön

ÖĞRENCİLER HAKKINDA

 1. Dönem VI öğr.Abdurrahman Fuat Başar’ın Erasmus staj notu hk.
 2. 31 Ocak 2011 tarihinde Fakültemizden mezun olan öğr.hk. (4 öğr.)
 3. Dönem V stajlarını tamamlayarak Dönem VI’ya geçen 3 öğr. hk.
 4. Dönem IV stajlarını tamamlayarak Dönem V’e geçen öğr. hk.
 5. Dönem III öğr. Furkan Donbaloğlu’nun mazeret sınavına girmek istediğine dair dilekçesi hk.
 6. Dönem VI öğr. Yahya Burak Atalay’ın yurtdışına gitme isteği hk.

ÖĞRETİM YARDIMCILARI VE UZMANLAR HAKKINDA

 1. Ana Bilim Dalları araştırma görevlilerinin görev süreleri hk.
 2. Çocuk Sağlığı ve Hast. Ana Bilim Dalı Arş.Gör.Dr.Fehime Kara Eroğlu’nun görev süresi hk.
 3. Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Arş.Gör.Dr.Pınar Yurdakul’un görev süresi hk.
 4. Spor Hekimliği Ana Bilim Dalı Arş.Gör.Dr.Gürhan Dönmez’in görev süresi hk.
 5. F.T.R. Ana Bilim Dalı uzman kadrosunda görev yapan Fatma İnce’nin görev süresi hk.
 6. Çocuk Sağlığı ve Hast. Ana Bilim Dalı Arş.Gör.Dr.Ayşegül Ertuğrul’un görev süresi hk.
 7. İç Hast. Ana Bilim Dalı Arş.Gör.Dr.Çağatay Arslan’ın görev süresi hk.
 8. Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı uzman kadrosunda görev yapan Dr.Buket Nebiye Demir’in görev süresi hk.
 9. Trakya Üniv.Tıp Fakültesi Arş.Gör.Dr.Dilek Nurlu’nun Fakültemiz Radyasyon Onkolojisi Ana Bilim Dalında 21 Şubat 2011-22 Nisan 2011 tarihleri arasında 2 ay süreyle özel öğrenci statüsünde çalışma yapma isteği hk.
 10. Ortopedi ve Trav. Ana Bilim Dalı Arş.Görevlileri Dr.Zeynep Deniz Olgun ile Dr.Burak Kaymaz’ın görev süreleri hk.
 11. S.B.Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan Uzm.Dr.Oğuzhan Kurşun ile Uzm.Dr.Ayşe Pınar Titiz’in Nöroloji Ana Bilim Dalında 3’er ay süreyle özel öğrenci statüsünde çalışma yapmaları hk.
 12. İç Hast. Ana Bilim Dalı Arş.Görevlileri Dr.Ece Esin ile Dr.Saim Furkan Sarıcı’nın görev süreleri hk.
 13. Çocuk Sağlığı ve Hast. Ana Bilim Dalı Arş.Gör.Dr.Nazan Kaymaz’ın görev süresi hk.
 14. İç Hast. Ana Bilim Dalı uzman kadrosunda görev yapan Dr.Nazmiye Ebru Ortaç Ersoy’un görev süresi hk.
 15. Atatürk Üniv.Tıp Fak’de Uzm.Dr.Mehmet İbrahim Turan’ın Çocuk Sağ.ve Hast. Ana Bilim Dalında 5 ay süreyle özel öğrenci statüsünde çalışma yapma isteği hk.

ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ HAKKINDA

 1. Öğr.Gör.Dr.Bülent Akdoğan’ın Üroloji Ana Bilim Dalı yardımcı doçent kadrosuna atanması hk.
 2. Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı Öğr.Gör.Dr.Ebru Bodur’un görev süresi hk.
 3. Tıp Eğitimi ve Bilişimi Ana Bilim Dalı Öğr.Gör.Dr.Sevgi Turan’ın görev süresi hk.
 4. Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğr.Gör.Dr.Dolunay Gülmez Kıvanç’ın görev süresi hk.
 5. Öğr.Gör.Dr.Çağrı Mesut Temuçin’in Nöroloji Ana Bilim Dalı yardımcı doçent kadrosuna atanması hk.
 6. Dr.Müge Demir’in Tıp Tarihi ve Etik Ana Bilim Dalı öğretim görevlisi kadrosuna naklen tayini hk.
 7. Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğr.Gör.Dr.Y.Alper Kılıç’ın görev süresi hk.

ÖĞRETİM ÜYELERİ HAKKINDA

 1. Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğr.Üyesi Doç.Dr.Ali Naci Yıldız’ın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Gen.Müd.’de 03 Şubat 2011 tarihinden itibaren 1 yıl süreyle haftada iki gün görevlendirilmesi hk.
 2. Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı Öğr.üyesi Yrd.Doç.Dr.İncilay Lay’ın 18 Mayıs 2011 tarihinden itibaren 8 ay süreyle Kanada’da maaşlı izinli olarak görevlendirilmesi hk.
 3. Biyofizik Ana Bilim Dalı Öğr.Üyesi Doç.Dr.Abdullah Ruhi Soylu’nun görev süresi hk.
 4. Hist.ve Embr. Ana Bilim Dalı Öğr.Üyesi Prof.Dr.Petek Korkusuz’un 15-19 Şubat 2011 tarihleri arasında A.B.D’de görevlendirilmesi hk.
 5. Tıbbi Patoloji Ana Bilim Dalı Öğr.Üyesi Prof.Dr.Dilek Ertoy Baydar’ın 26 Şubat 2011 – 04 Mart 2011 tarihleri arasında A.B.D’de görevlendirilmesi hk.
 6. Çocuk Sağlığı ve Hast. Ana Bilim Dalı Öğr.Üyesi Doç.Dr.Benan Bayrakçı’nın 13-17 Mart 2011 tarihleri arasında Avusturalya’da görevlendirilmesi hk.
 7. Radyoloji Ana Bilim Dalı Öğr.Üyesi Doç.Dr.Muşturay Karçaaltıncaba’nın 03-07 Mart 2011 tarihleri arasında Avusturya’da görevlendirilmesi hk.
 8. Ondokuz Mayıs Üniv.Tıp Fak.Öğr.Üyesi Doç.Dr.Melda Dilek’in İç Hast. Ana Bilim Dalında 01 Mart 2011-31 Mayıs 2011 tarihleri arasında 3 ay süreyle özel öğrenci statüsünde çalışma yapma isteği hk.

 

 



 
Hacettepe Üniversitesi
 
  Tıp Fakültesi Sıhhiye, 06100 Ankara
Telefon: +90 (312) 305 10 80 - Faks: +90 (312) 310 05 80
tipmaster@hacettepe.edu.tr
Webmaster Engin HELVACI