15 ŞUBAT 2010 TARİHLİ YÖNETİM KURULU GÜNDEMİ

Geri Dön

ÖĞRENCİLER HAKKINDA

 1. Dönem V öğr. Mehmet Karahan’ın 9-12 Haziran 2010 tarihlerinde İsviçre’de 45.ESSR kongresine katılmak için harçsız pasaport isteği hk.
 2. Dönem VI öğr. Gürcan Günaydın’ın yurtdışı elektif notu hk.
 3. Hazırlık yeterlik sınavında başarılı olup Dönem I’e geçen öğrenciler hk.
 4. Dönem III Türkçe grubu öğr. Mevlüt Doğrutürk’ün rahatsızlığı nedeniyle aldığı raporu ve izinli sayılma isteği hk.
 5. Dönem VI öğrencileri Durmuş Ekin Taşatan ile Türker Şulan’ın harçsız pasaport istekleri hk.
 6. Dönem IV stajlarını tamamlayarak Dönem V’e geçen öğrenciler hk.

ÖĞRETİM YARDIMCILARI VE UZMANLAR HAKKINDA

 1. Anesteziyoloji ve Rean. Ana Bilim Dalı Arş.Gör.Dr.Nihal Gökbulut’un görev süresi hk.
 2. Çocuk Sağ.ve Hast. Ana Bilim Dalı Arş.Gör.Dr.Erman Çilsal’ın görev süresi hk.
 3. Nöroloji Ana Bilim Dalı Arş.Gör.Dr.Gülseren Aktaş Büyükşerbetçi’nin görev süresi hk.
 4. Selçuk Üniv. Meram Tıp Fakültesi Arş.Gör.Dr.Ebru Tunçez’in Çocuk Sağ.ve Hast. Ana Bilim dalında 4 ay süreyle özel öğrenci statüsünde eğitim alma isteği hk.
 5. Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalında Uz.Dr.Ayşe Yüzbaşıoğlu’nun görev süresi hk.
 6. Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Arş.Gör.Dr.Pınar Yurdakul’un görev süresi hk.
 7. S.B. İzmir Dr.Behçet Uz Çocuk Haslıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Dr.Barış Güven’in Fakültemiz Çocuk Sağ.ve Hast. Ana Bilim Dalında 3 ay süreyle özel öğrenci statüsünde çalışması hk.
 8. Kadın Hast.ve Doğum Ana Bilim Dalı Arş.Gör.Dr.Melih Velipaşaoğlu’nun görev süresi hk.
 9. Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı Arş.Gör.Dr.Yunus Kasım Terzi’nin görev süresi hk.
 10. Hist.ve Embr. Ana Bilim Dalı Arş.Gör.Dr.Arş.Görevlileri Dr.Gülhan Uncu ile Dr.Nesibe Gevher Eroğlu’nun istifaları hk.
 11. Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı Arş.Gör.Dr.Ahmet Tulgar Başak’ın 01 Mart 2010 tarihinden itibaren 2 ay 29 gün süreyle Almanya’da maaşlı izinli olarak görevlendirilmesi hk.
 12. Çocuk Sağ.ve Hast. Ana Bilim Dalı Arş.Gör.Dr.Sinem Akgül’ün görev süresi hk.

ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ HAKKINDA

 1. Kadın Hast.ve Doğum Ana Bilim Dalı Öğr.Gör.Dr.Mehmet Coşkun Salman’ın görev süresi hk.
 2. Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı Öğr.Gör.Dr.Ebru Bodur’un görev süresi hk.

ÖĞRETİM ÜYELERİ HAKKINDA

 1. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğr.Üyesi Ferhunde Öktem’in OTDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde 2009-2010 eğitim ve öğretim yılı II.döneminde ders vermek üzere görevlendirilmesi hk.
 2. Ortopedi ve Trav. Ana Bilim Dalı Öğr.Üyesi Prof.Dr.Muharrem Yazıcı’nın TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi Yayın Kurulu Üyesi olarak 31.12.2010 tarihine kadar görevlendirilmesi hk.
 3. Tıbbi Patoloji Ana Bilim Dalı Öğr.Üyesi Doç.Dr.Yeşim Gaye Güler Tezel’in 29-26 Mart 2010 tarihleri arasında A.B.D.’de görevlendirilmesi hk.
 4. Adli Tıp Ana Bilim Dalı Öğr.Üyesi Doç.Dr.Ali Rıza Tümer’in Bilkent Üniv.’de görevlendirilmesi hk.
 5. Tıbbi Patoloji Ana Bilim Dalı Öğr.Üyesi Prof.Dr.Pınar Fırat’ın İstanbul Üniv. Tıp Fakültesine naklen tayini hk.
 6. Kadın Hast.ve Doğum Ana Bilim Dalı Öğr.Üyesi Prof.Dr.Kunter Yüce’nin S.B. Kanserle Savaş Dairesi Başkanlığınca oluşturulan Ulusal Kanser Çalışma Grubunda görevlendirilmesi hk.
 7. Cumhuriyet Üniv.Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden Yrd.Doç.Dr.Özlem Kayım Yıldız’ın Fakültemiz Nöroloji Ana Bilim Dalında 6 ay süreyle özel öğrenci statüsünde eğitim alma isteği hk.

 

 

 

 Hacettepe Üniversitesi
Tıp Fakültesi Sıhhiye, 06100 Ankara
Telefon: +90 (312) 305 10 80 - Faks: +90 (312) 310 05 80
tipmaster@hacettepe.edu.tr
Webmaster Engin HELVACI