13 EYLÜL 2010 TARİHLİ YÖNETİM KURULU GÜNDEMİ

Geri Dön

ÖĞRENCİLER HAKKINDA

 1. Hazırlık sınıfı öğrencisi Çağrı Küçükkayıkçı’nın AFS programı ile yurtdışında bulunacağından 2010-2011 ders yılında izinli sayılma isteği hk.
 2. Zakarya Sedigh Mustafa Sulıman’ın Yakın Doğu Üniv’den Fakültemize yatay geçiş isteği hk.
 3. Dr.Mehmet Dadacı’nın kayıp ettiği diploması hk.

ÖĞRETİM YARDIMCILARI VE UZMANLAR HAKKINDA

 1. Anesteziyoloji ve Rean. Ana Bilim Dalı Arş.Gör.Dr.Deniz Erem’in görev süresi hk.
 2. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Arş.Gör.Dr.Hakan Uzun’un 01-31 Ekim 2010 tarihleri arasında A.B.D’de maaşlı izinli olarak görevlendirilmesi hk.
 3. Spor Hekimliği Ana Bilim Dalı Arş.Gör.Dr.Uğur Diliçıkık’ın görev süresi hk.

ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ HAKKINDA

 1. Nükleer Tıp Ana Bilim Dalı Öğr.Gör.Dr.Murat Tuncel’in görev süresi hk.
 2. Tıbbi Patoloji Ana Bilim Dalı Öğr.Gör.Dr.Aytekin Akyol’un görev süresi hk.
 3. Radyasyon Onkolojisi Ana Bilim Dalı için ilan edilen öğretim görevlisi kadrosuna başvuran Dr.Gözde Yazıcı’nın naklen tayini hk.

ÖĞRETİM ÜYELERİ HAKKINDA

 1. Tıbbi Patoloji Ana Bilim Dalı Öğr.Üyesi Yrd.Doç.Dr.Özay Özkaya Gököz’ün görev süresi hk.
 2. Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğr.Üyesi Yrd.Doç.Dr.Zeynep Sarıbaş’ın görev süresi hk.
 3. Çocuk Sağlığı ve Hast. Ana Bilim Dalı Öğr.Üyesi Prof.Dr.Orhan Derman’ın 26-29 Eylül 2010 tarihleri arasında A.B.D’de görevlendirilmesi hk.
 4. Nükleer Tıp Ana Bilim Dalı Öğr.Üyesi Prof.Dr.H.Belkıs Erbaş’ın 18-23 Eylül 2010 tarihleri arasında Güney Afrika’da görevlendirilmesi hk.
 5. Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğr.Üyesi Yrd.Doç.Dr.Koray Ergünay’ın 13-17 Eylül 2010 tarihleri arasında Polonya’da görevlendirilmesi hk.
 6. Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı Öğr.Üyesi Prof.Dr.Nuriye Nuray Ulusu’nun 22-25 Eylül 2010 tarihleri arasında Arnavutluk’da görevlendirilmesi hk.
 7. Çocuk Sağlığı ve Hast. Ana Bilim Dalı Öğr.Üyesi Doç.Dr.Zuhal Akçören’in 16-18 Eylül 2010 tarihleri arasında İtalya’da görevlendirilmesi hk.

 

 

 Hacettepe Üniversitesi
Tıp Fakültesi Sıhhiye, 06100 Ankara
Telefon: +90 (312) 305 10 80 - Faks: +90 (312) 310 05 80
tipmaster@hacettepe.edu.tr
Webmaster Engin HELVACI