12 NİSAN 2010 TARİHLİ YÖNETİM KURULU GÜNDEMİ

Geri Dön

ÖĞRENCİLER HAKKINDA

 1. Fakültemize yatay geçiş yapmak isteyen Canan Arslan hakkında Dönem I Koordinatöründen alınan yazı hk.
 2. Dönem III öğr. Ayşegül Demir’in almış olduğu raporu ve izinli sayılma isteği hk.
 3. Dönem II öğr. Abdullah Sürücü’nün harçsız pasaport isteği hk.
 4. Dönem VI öğrencileri Sadık Taşkın Taş ve Eren Çetin’in 31.03.2010 tarihinde mezun olmaları hk.
 5. Dönem VI öğr. Kasım Durmuş’un yurtdışı elektif staj notu hk.
 6. Hazırlık sınıfı öğr. Muhammet Ömer Arslan’ın harçsız pasaport isteği hk.
 7. Dönem VI öğr. Sinan Balcı’nın Erasmus staj notları hk.
 8. Dönem III öğrencileri Mert Seçer ile Dilan Ece Geylan’ın harçsız pasaport istekleri hk.

ÖĞRETİM YARDIMCILARI VE UZMANLAR HAKKINDA

 1. Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı Arş.Gör.Dr.Yeşim Er Öztaş’ın doktora programı sonrası kadrosunun 33.maddeye aktarılması hk.
 2. Nöroloji Ana Bilim Dalında uzmanlık eğitimini tamamlayan Arş.Gör.Dr.Demet Funda Baş’ın görev süresi hk.
 3. Ruh Sağlığı ve Hast. Ana Bilim Dalında görev yapan Uzm.Dr.Sertaç Ak’ın görev süresi hk.
 4. Acil Tıp Ana Bilim Dalı Arş.Gör.Dr.Hayri Ramadan’ın görev süresi hk.
 5. Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Arş.Gör.Dr.Engin Kırmızıgül’ün görev süresi hk.
 6. Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı uzman kadrosunda görev yapan Dr.Serpil Öcal’ın görev süresi hk.
 7. Anesteziyoloji ve Rean. Ana Bilim Dalı Arş.Gör.Dr.Yücel Yüce’nin görev süresi hk.
 8. İç Hast. Ana Bilim Dalı Arş.Görevlileri Dr.Mehmet Emin Kuyumcu, Dr.Mukaddes Tozlu, Dr.Ali Veysel Kara, Dr.Güneş Arık, Dr.Didem Turgut, Dr.Şebnem Yaman, Dr.Çiğdem Özkan ve Dr.Mehmet Ali Nahit Şendur’un görev süreleri hk.
 9. İç Hast. Ana Bilim Dalı Arş.Gör.Dr.Şafak Akın’ın görev süresi hk.
 10. Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Arş.Gör.Dr.Yusuf Tanrıkulu’nun 15.04.2010 tarihinden itibaren görevinden istifası hk.
 11. Irak uyruklu Dr.Hikmet Cevher Resul’un Ort.ve Trav. Ana Bilim Dalında uzmanlık eğitimi yapması hk.
 12. Irak uyruklu Dr.Rana Avni Kemal’in Kadın Hast.ve Doğum Ana Bilim Dalında uzmanlık eğitimi yapması hk.
 13. Tıbbi Patoloji Ana Bilim Dalı Arş.Gör.Dr.Serdar Balcı’nın görev süresi hk.
 14. Gaziantep Üniv.Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalında yan dal uzmanlık eğitimi yapan Dr.Ayşe Bilge Öztürk’ün Fakültemiz Göğüs Hast. Ana Bilim Dalında 04.05.2009 tarihinde özel öğrenci statüsünde başladığı 1 yıllık eğitim süresinin bitiş tarihinden itibaren 6 ay süreyle uzatılması hk.
 15. Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Arş.Gör.Dr.Gülşen Hazırolan’ın görev süresi hk.
 16. Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Arş.Gör.Dr.Engin Kırmızıgül’ün Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Merkezinde 01-30 Nisan 2010 tarihleri arasında 1 ay süreyle görevlendirilmesinin iptali hk.
 17. Üroloji Ana Bilim Dalı yabancı uyruklu Arş.Gör.Dr.Younis Haseeb Taher’in 10.04.2010-07.07.2010 tarihleri arasında A.B.D’de gözlemci olarak görevlendirilmesi hk.
 18. Çocuk Sağ.ve Hast. Ana Bilim Dalı yabancı uyruklu Arş.Gör.Dr.Dorina Rama’nın burs alabilmesi hk.
 19. İç Hast. Ana Bilim Dalı yabancı uyruklu Arş.Gör.Dr.Nomingenel Tseveldorj’un görev süresinin bitiş tarihinden (29.04.2010) itibaren ikinci kez 3 ay süre ile uzatılması hk.

ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ HAKKINDA

 1. Radyoloji Ana Bilim Dalı Öğr.Görevlilerinden Dr.Türkmen Turan Çiftçi ve Dr.Kıvılcım Yavuz’un görev süreleri hk.
 2. F.T.R. Ana Bilim Dalı Öğr.Gör.Dr.Oya Özdemir’in görev süresi hk.
 3. Radyoloji Ana Bilim Dalı Öğr.Gör.Doç.Dr.Serdar Geyik’in askerlik görevini tamamlaması nedeniyle 01 Nisan 2010 tarihinden itibaren aynı kadroya tekrar atanması ve görev süresinin uzatılması hk.

ÖĞRETİM ÜYELERİ HAKKINDA

 1. Fakültemiz öğretim üyelerinin doçentlik sınavlarında jüri üyesi olarak görevlendirilmeleri hk.
 2. Üroloji Ana Bilim Dalı Öğr.Üyeleri Prof.Dr.İlhan Erkan, Prof.Dr.Serdar Tekgül ve Prof.Dr.A.Haluk Özen’in kısmi statüdeki görev sürelerinin uzatılması hk.
 3. İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Prof.Dr.Miyase Bayraktar’ın kısmi statüdeki görev süresinin uzatılması hk.
 4. Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğr.Üyeleri Prof.Dr.A.Muhittin Özenç ve Prof.Dr.Arif Özdemir’in kısmi statüdeki görev sürelerinin uzatılması hk.
 5. K.B.B. Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğr.Üyeleri Prof.Dr.Ergin Turan, Prof.Dr.Oğuz Öğretmenoğlu ve Prof.Dr.Ali Şefik Hoşal’ın kısmi statüdeki görev sürelerinin uzatılması hk.
 6. Radyasyon Onkolojisi Ana Bilim Dalı Öğr.Üyesi Prof.Dr. A.Faruk Zorlu’nun kısmi statüdeki görev süresinin uzatılması hk.
 7. F.T.R. Ana Bilim Dalı Öğr.Üyesi Prof.Dr.Osman Başgöze’nin kısmi statüdeki görev süresinin uzatılması hk.
 8. İnönü Üniv. Tıp Fak. Öğr.Üyesi Yrd.Doç.Dr.Özden Kamışlı’nın Fakültemiz Nöroloji Ana Bilim Dalında 15.04.2010 – 15.05.2010 tarihleri arasında 1 ay süreyle çalışma yapma isteği hk.

 

  
Hacettepe Üniversitesi
 
  Tıp Fakültesi Sıhhiye, 06100 Ankara
Telefon: +90 (312) 305 10 80 - Faks: +90 (312) 310 05 80
tipmaster@hacettepe.edu.tr
Webmaster Engin HELVACI