11 EKİM 2010 TARİHLİ YÖNETİM KURULU GÜNDEMİ

Geri Dön

ÖĞRENCİLER HAKKINDA

 1. Dönem V stajlarını tamamlayarak Dönem VI’ya geçen 4 öğr. hk.(2 İng.-2 Tr.)
 2. Dönem V stajlarını 1 Ekim 2010 tarihinde tamamlayan Yelda Günindi’nin 2 Ekim 2010 tarihinde Dönem VI’ya başlamak istemesi hk.
 3. Dönem I öğr. Hüseyin Sofda’nın ilişiğinin kesilmesi hk.
 4. Dönem III öğrencileri Gülizar Porhan ve Funda Çoktaş’ın iyileştiklerine dair Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalından aldıkları rapor hk.
 5. Dönem VI öğr.Levent Mutlu’nun yurt dışı elektif notu hk.
 6. Dönem IV öğr.Irmak Karacan’ın 13-18 Ekim 2010 tarihleri arasında katılacağı Kongre için izin isteği hk.
 7. Hasan Hasman’ın kaybettiği diploması hk.

ÖĞRETİM YARDIMCILARI VE UZMANLAR HAKKINDA

 1. Radyoloji Ana Bilim Dalı Arş.Görevlileri Dr.İlkay Sedakat İdilman, Dr.Çiğdem Özer ve Dr.Yavuz Metin’in görev süreleri hk.
 2. Anatomi Ana Bilim Dalı Arş.Gör.Dr.Selma Bilgin’in görev süresi hk.
 3. İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Arş.Görevlileri Dr.Gülsen Özen, Dr.Zeki Gökhan Sürmeli ve Dr.Ece Esin’in görev süreleri hk.
 4. Radyoloji Ana Bilim Dalı uzman kadrosunda görev yapan Dr.Sacide Efsun Şenocak’ın görev süresi hk.
 5. İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı uzman kadrosunda görev yapan Dr.Neşe Ersöz Gülçelik’in görev süresi hk.
 6. Çocuk Sağlığı ve Hast. Ana Bilim Dalı Arş.Görevlileri Dr.Soner Serkan Kara ve Dr.Nazan Kaymaz’ın görev süreleri hk.
 7. Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı Arş.Gör.Dr.Şeref Selçuk Kılıç’ın görev süresi hk.
 8. Çocuk Sağlığı Enstitüsü Arş.Gör.Dr.O.Tolga İnce’nin Çocuk Sağlığı ve Hast. Ana Bilim Dalındaki görev süresinin uzatılması hk.
 9. Tıp Eğitimi ve Bilişimi Ana Bilim Dalı Arş.Gör.Umut Arıöz’ün Gazi Üniv.’ne uzman olarak naklen tayini hk.
 10. Gazi Üniv.Tıp Fakültesi Arş.Gör.Dr.Ayşegül Öztürk Kaymaz’ın Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Metabolizma Ünitesinde 1 ay süreyle özel öğrenci statüsünde eğitim alma isteği hk.
 11. F.T.R. Ana Bilim Dalı Arş.Gör.Dr.Erkan Kılıç’ın görev süresi hk.
 12. Radyoloji Ana Bilim Dalı Arş.Gör.Dr.Medine Böke’nin görev süresi hk.
 13. İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı için ilan edilen uzman kadrosuna başvuracak adayların sınav jürilerinin belirlenmesi hk.
 14. İç Hast. Ana Bilim Dalı Arş.Gör.Dr.Firuzan Fırat’ın görev süresi hk.
 15. Radyoloji Ana Bilim Dalı Arş.Gör.Dr.Ayşegül Öz Aksu’nun görev süresi hk.
 16. Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı uzman kadrosunda olup, Deney Hayvanları Ünitesinde görev yapan Vt.Dr.İlyas Onbaşılar’ın görev süresi hk.
 17. Kadın Hast.ve Doğum Ana Bilim Dalı Arş.Görevlileri Dr.İlknur Adanır, Dr.Hasan Berkan Sayal ve Dr.Zuhal Yapıcı’nın ’ın görev süreleri hk.
 18. Çocuk Sağlığı ve Hast. Ana Bilim Dalı Arş.Gör.Dr.Neveser Neslihan Yurtman’ın görev süresi hk.
 19. Radyoloji Ana Bilim Dalı Arş.Gör.Dr.Nursel Yurttutan’ın görev süresi hk.
 20. Radyasyon Onkolojisi Ana Bilim Dalı Arş.Gör.Dr.Zeuta Zoto’nun istifası hk.

ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ HAKKINDA

 1. Anatomi Ana Bilim Dalı için ilan edilen öğretim görevlisi kadrosuna başvuran Dr.Ceren Günenç Beşer’in naklen tayini hk.
 2. Kardiyoloji Ana Bilim Dalı için ilan edilen öğretim görevlisi kadrosuna başvuran Dr.Mehmet Levent Şaniner’in açıktan tayini hk.
 3. Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğr.Gör.Dr.Ali Konan’ın görev süresi hk.

ÖĞRETİM ÜYELERİ HAKKINDA

 1. Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğr.Üyesi Prof.Dr.Bahar Doğan’ın 10-13 Kasım 2010 tarihleri arasında Hollanda’da görevlendirilmesi hk.
 2. Ordu Üniv.Tıp Fakültesi Öğr.Üyesi Yrd.Doç.Dr.Ahmet Bayrak’ın TÜBİTAK destekli projenin tamamlanması amacıyla Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalında çalışma isteği hk.
 3. Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğr.Üyesi Doç.Dr.Ali Naci Yıldız’ın görev süresi hk.
 4. Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı Öğr.Üyesi Prof.Dr.Sevda Fatma Müftüoğlu’nun 08-30 Kasım 2010 tarihleri arasında A.B.D’de maaşlı izinli olarak görevlendirilmesi hk.
 5. Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı Öğr.Üyesi Doç.Dr.Z.Günnur Dikmen’in 11 Ekim 2010 tarihinden itibaren 3 ay süreyle GATA’da çalışma yapması hk.

EK GÜNDEM: ÖĞRETİM YARDIMCILARI VE UZMANLAR HAKKINDA

 1. Radyoloji Ana Bilim Dalı Arş.Gör.Dr.Ayşegül Öz Aksu’nun görev süresi hk.
 2. Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı uzman kadrosunda olup, Deney Hayvanları Ünitesinde görev yapan Vt.Dr.İlyas Onbaşılar’ın görev süresi hk.
 3. Kadın Hast.ve Doğum Ana Bilim Dalı Arş.Görevlileri Dr.İlknur Adanır, Dr.Hasan Berkan Sayal ve Dr.Zuhal Yapıcı’nın ’ın görev süreleri hk.
 4. Çocuk Sağlığı ve Hast. Ana Bilim Dalı Arş.Gör.Dr.Neveser Neslihan Yurtman’ın görev süresi hk.
 5. Radyoloji Ana Bilim Dalı Arş.Gör.Dr.Nursel Yurttutan’ın görev süresi hk.


 
Hacettepe Üniversitesi
 
  Tıp Fakültesi Sıhhiye, 06100 Ankara
Telefon: +90 (312) 305 10 80 - Faks: +90 (312) 310 05 80
tipmaster@hacettepe.edu.tr
Webmaster Engin HELVACI