10 MAYIS 2010 TARİHLİ YÖNETİM KURULU GÜNDEMİ

Geri Dön

ÖĞRENCİLER HAKKINDA

 1. Dönem III öğr. Ati Turen’in vefatı nedeniyle ilişiğinin kesilmesi hk.
 2. Dönem II ve III Af öğrencilerinin sınav tarihleri hk.
 3. Dönem VI öğr. Murat Özdede’nin raporu hk.
 4. Azerbaycan Tıp Fakültesi öğr.Elşad Rzayev’in İç Hast. Ana Bilim Dalında gözlemci olarak bulunması hk.
 5. Dönem I öğr. Merve Cansu Kaya’nın harçsız pasaport isteği hk.
 6. Dönem II öğr. Anıl Selman’ın rahatsızlığı nedeniyle almış olduğu raporu hk.

ÖĞRETİM YARDIMCILARI VE UZMANLAR HAKKINDA

 1. Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Arş.Gör.Dr.Selda Ertaç Serdar’ın görev süresi hk.
 2. Nöroloji Ana Bilim Dalı Arş.Gör.Dr.Gülseren Aktaş Büyükşerbetçi’nin görev süresi hk.
 3. Fakültemiz Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı için ilan edilen uzman kadrosuna başvuran Buket Nebiye Demir’in ilgili Ana Bilim Dalına açıktan tayini hk.
 4. S.B. kadrosunda olup, Acil Tıp Ana Bilim Dalında uzmanlık çalışması yapan Dr.Hilal Hocagil’in Gaziantep Üniv. Tıp Fak.’de yapmış olduğu ihtisas çalışmalarının Üniversitemiz uzmanlık eğitimi süresinden sayılması hk.
 5. Üroloji Ana Bilim Dalı Arş.Görevlileri Dr.Ahmet Güdeloğlu, Dr.Önder Kara ve Dr.Halil Kızılöz’ün 28 Mayıs – 04 Haziran 2010 tarihleri arasında A.B.D’de görevlendirilmeleri hk.
 6. Dr.Mithat Orhan Sezer’in İç Hast. Ana Bilim Dalında uzmanlık sınavına girme isteği hk.
 7. Radyoloji Ana Bilim Dalı Arş.Gör.Dr.Gonca Eldem’in 01.07 – 29.09.2010 tarihleri arasında A.B.D.’de görevlendirilmesi hk.
 8. Plastik, Rekons. ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Arş.Gör.Dr.Ozan Bitik’in görev süresi hk.

ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ HAKKINDA

 1. Tıp Eğitimi ve Bilişimi Ana Bilim Dalı Öğr.Gör.Dr.Sevgi Turan’ın 19-22 Haziran 2010 tarihleri arasında Almanya’da görevlendirilmesi hk.

ÖĞRETİM ÜYELERİ HAKKINDA

 1. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğr.Üyesi Prof.Dr.Mehmet Emin Mavili’nin kısmi statüdeki görev süresinin 01.06.2010 tarihinden itibaren 31.12.2010 tarihine kadar uzatılması hk.
 2. Anatomi Ana Bilim Dalı Öğr.Üyeleri Prof.Dr.Mustafa Fevzi Sargon ile Yrd.Doç.Dr.İlkan Tatar’ın 18-22 Eylül 2010 tarihleri arasında İtalya’da görevlendirilmeleri hk.
 3. Tıp Tarihi ve Etik Ana Bilim Dalı Öğr.Üyesi Doç.Dr.Nüket Örnek Büken’in 28-31 Temmuz 2010 tarihleri arasında Singapur’da görevlendirilmesi hk.
 4. Radyoloji Ana Bilim Dalı Öğr.Üyesi Prof.Dr.Mithat Haliloğlu’nun 07-11 Haziran 2010 tarihleri arasında Fransa’da görevlendirilmesi hk.
 5. Anatomi Ana Bilim Dalı Öğr.Üyesi Yrd.Doç.Dr.İlkan Tatar’ın 21-23 Temmuz 2010 tarihleri arasında İngiltere’de görevlendirilmesi hk.
 6. Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğr.Üyesi Prof.Dr.Kubilay Varlı’nın 6 ay ücretsiz izinli sayılması hk.

 

 Hacettepe Üniversitesi
Tıp Fakültesi Sıhhiye, 06100 Ankara
Telefon: +90 (312) 305 10 80 - Faks: +90 (312) 310 05 80
tipmaster@hacettepe.edu.tr
Webmaster Engin HELVACI