29 HAZİRAN 2009 TARİHLİ YÖNETİM KURULU GÜNDEMİ

Geri Dön

ÖĞRENCİLER HAKKINDA

 1. 2008-2009 ders yılı mezunları hk.
 2. 2008-2009 ders yılı dereceye giren öğrenciler hk.
 3. 2008-2009 ders yılı Bahar Sömetresinde Hazırlık Sınıfına geçen öğrenciler hk.
 4. Hazırlık Sınıfından ilişiği kesilen öğrenciler hk.
 5. Hazırlık Sınıfında başarısız olan ancak Dönem I’e şartlı kaydı yapılacak öğrenciler hk.
 6. TurkMSIC, MEDISEP ve IFMSA kanalıyla yurt dışından Fakültemize staj yapmak üzere gelecek yabancı uyruklu öğrenciler hk.

ÖĞRETİM YARDIMCILARI VE UZMANLAR HAKKINDA

 1. Patoloji Ana Bilim Dalı araştırma görevlisi Dr.Havva Solak Özşeker’in görev süresinin bitiş tarihinden (16.07.2009) itibaren 3 ay süre ile uzatılması hk.
 2. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı araştırma görevlisi Dr.Didem Armangil’in görev süresinin bitiş tarihinden (22.08.2009) itibaren uzatılmaması hk.
 3. Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı araştırma görevlisi Dr.Burcu Balcı’nın görev süresinin bitiş tarihinden (06.08.2009) itibaren 1 yıl süreyle uzatılması hk.
 4. Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı uzman kadrosunda olup, 2547 sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca, Deney Hayvanları Ünitesinde görevli Vet.Dr.İlyas Onbaşılar’ın görev süresinin bitiş tarihinden(26.10.2009) itibaren 1 yıl süreyle uzatılması hk.
 5. Nöroloji Ana Bilim Dalı Uzm.Dr.Meryem Aslı Kurne’nin görev süresinin bitiş tarihinden (13.08.2009) itibaren 1 yıl süreyle uzatılması hk.
 6. Uzman Yaşar Oktay’ın görev süresinin bitiş tarihinden ( 15.11.2009) itibaren sürekli olarak atanması hk.
 7. Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı araştırma görevlisi Dr.Cengiz Burnik’in görev süresinin bitiş tarihinden (29.06.2009) itibaren 3 ay süre ile uzatılması hk.
 8. Biyokimya Ana Bilim Dalı araştırma görevlisi Dr.Yaman Muşdal’ın yurt dışı görevlendirilmesinin 6 ay süreyle uzatılması hk.
 9. Nöroloji Ana Bilim Dalı araştırma görevlisi Dr.Gül Yalçın’ın görev süresinin bitiş tarihinden (25.08.2009) itibaren 3 ay süreyle uzatılması hk.
 10. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı araştırma görevlisi Dr.Gülen Eda Utine’nin görev süresinin bitiş tarihinden (30.07.2009) tarihinden itibaren 1 yıl süreyle uzatılması hk.
 11. Üroloji Ana Bilim Dalı araştırma görevlisi Dr.Önder Kara’nın 01-30 Temmuz 2009 tarihleri arasında A.B.Devletlerinde görevlendirilmesi hk.
 12. Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Dr.Gözde Yazıcı’nın Fakültemiz Radyasyon Onkolojisi Ana Bilim Dalında Çarşamba-Perşembe-Cuma günleri altı ay süreyle özel öğrenci statüsünde çalışma yapma isteği hk.
 13. Biyofizik Ana Bilim Dalı Arş.Gör.Dr.Barkın İlhan’ın görev süresi hk.
 14. Çocuk Sağ.ve Hast. Ana Bilim Dalı Arş.Gör.Dr.Ersoy Civelek’in görev süresi hk.
 15. Dr.Tolga Yıldırım’ın İç Hast. Ana Bilim Dalı Nefroloji Ünitesinde çalışması hk.
 16. İç Hast. Ana Bilim Dalı Arş.Gör.Dr.Neşe Çınar’ın Endokrinoloji ve Metabolizma Hast. Ünitesinde çalışması hk.
 17. Fizyoloji Ana Bilim Dalı Arş.Gör.Dr.Aslı Şen Dağlı Gül ve Dr.Murat Kayabekir’in görev süreleri hk.
 18. Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Arş.Gör.Dr.Funda Sevecen’in görev süresi hk.
 19. Ort.ve Trav. Ana Bilim Dalı Arş.Gör.Dr.Teoman Başaran’ın görev süresi hk.

ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ

 1. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı öğretim görevlisi Dr.Şennur Uzun’un görev süresinin bitiş tarihinden (24.08.2009) itibaren 1 yıl süre ile uzatılması hk.
 2. Patoloji Ana Bilim Dalı öğretim görevlisi Dr.Emine Arzu Ayhan’ın görev süresinin bitiş tarihinden (01.09.2009) itibaren 1 yıl süreyle uzatılması hk.
 3. Dr.Fzt. Defne Kaya’nın Spor Hekimliği Ana Bilim Dalına Öğr.Gör. olarak naklen tayini hk.

ÖĞRETİM ÜYELERİ HAKKINDA

 1. Anatomi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof.Dr.Hakan Hamdi Çelik’in 16-19 Ağustos 2009 tarihleri arasında Güney Afrika-Cape Town’da yapılacak olan toplantıya katılmak üzere görevlendirilmesi hk.
 2. Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof.Dr.Nesrin Çilingiroğlu’nun 12-15 Temmuz 2009 tarihleri arasında Çin-Pekin’de görevlendirilmesi hk.
 3. Prof.Dr.Sevda Müftüoğlu, Doç.Dr.Yeşim Uğur, Doç.Dr.Petek Korkusuz, Doç.Dr.Figen Kaymaz, Doç.Dr.Pergin Atilla, Doç.Dr.Sinan Yürüker, Öğr.Gör.Dr.Dilara Zeybek ve Araş.Gör.Dr.Rumeysa Hekimoğlu’nun Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Tüp Bebek Ünitesinde çalışma yapma istekleri hk.
 4. Kadın Hast.ve Doğum Ana Bilim Dalı Öğr.Üyesi Prof.Dr.Özgür Deren’in daimi statüden kısmi statüye geçme isteği hk.

 

 Hacettepe Üniversitesi
Tıp Fakültesi Sıhhiye, 06100 Ankara
Telefon: +90 (312) 305 10 80 - Faks: +90 (312) 310 05 80
tipmaster@hacettepe.edu.tr
Webmaster Engin HELVACI