27 NİSAN 2009 TARİHLİ YÖNETİM KURULU GÜNDEMİ

Geri Dön

ÖĞRENCİLER HAKKINDA

 1. Dönem VI öğr.Eren Er’in Erasmus programı ile yaptığı staj notları hk.
 2. Dönem V’i tamamlayarak Dönem VI’ya geçen 3 öğr. hk.
 3. Dönem II öğr. Aytek Çeliksöz’ün pasaport harcından muaf tutulma isteği hk.

ÖĞRETİM YARDIMCILARI VE UZMANLAR HAKKINDA

 1. İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Arş.Gör.Dr.Abdurrahman Şahin’in görev süresi hk.
 2. Anesteziyoloji ve Rean Ana Bilim Dalında yabancı uyruklu Dr.Jeyhun Gambarov’un burs alabilmesi hk.
 3. F.T.R. Ana Bilim Dalında yabancı uyruklu Dr.Aliakbar Yousefiazarfam’ın burs alabilmesi hk.
 4. S.B. Atatürk Araştırma Hastanesinde Uz.Dr.Aydan Kılıçarslan’ın Patoloji Ana Bilim Dalında 01.09.2009-31.12.2009 tarihleri arasında 4 ay süreyle özel öğrenci statüsünde çalışma yapma isteği hk.
 5. S.B. Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi asistanlarından Dr.Cemile Ahmetoğlu ile Dr.Egemen Akıncıoğlu’nun Patoloji Ana Bilim Dalında 2 ay süreyle özel öğrenci statüsünde çalışma yapma istekleri hk.
 6. Azerbaycan S.B. elemanlarından Dr.Vüsale Askerova’nın İç Hastalıkları Ana Bilim Dalında 1 yıl süreyle özel öğrenci statüsünde çalışma yapma isteği hk.
 7. Üniv.Dişhekimliği Fak.Arş.Gör.Dt.Çiğdem Karaca’nın Fakültemiz Plastik ve Rekons.Cerrahi Ana Bilim Dalında 15 Nisan 2009-27 Temmuz 2009 tarihleri arasında özel öğrenci statüsünde çalışma yapma isteği hk.
 8. Üroloji Ana Bilim Dalı Arş.Gör.Dr.Edip Gökalp Gök’ün Sağlık Bakanlığında bir göreve naklen tayini hk.
 9. Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Arş.Görevlileri Dr.Başak Akyollu ile Dr.Timuçin Erol’un görev süreleri hk.
 10. Anesteziyoloji ve Rean. Ana Bilim Dalı Arş.Görevlileri Dr.Funda Arun ile Dr.Oğuzhan Arun’un görev süreleri hk.
 11. S.B. Ankara Dışkapı Eğitim Araştırma Hastanesinde Uz.Dr.Huriye Hayat Güven’in Nöroloji Ana Bilim Dalında 3 ay süreyle özel öğrenci statüsünde çalışma yapma isteği hk.
 12. Çocuk Sağ.ve Hast. Ana Bilim Dalı Arş.Görevlileri Dr.Abdulkadir Akkuş, Dr.Hasan Fatih Çakmaklı, Dr.Burcu Bulum, Dr.Bora Gülhan ve Dr.Emine Çamtosun’un görev süreleri hk.

ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ HAKKINDA

 1. Nükleer Tıp Ana Bilim Dalı Öğr.Gör.Dr.Murat Fani Bozkurt’un 01 Mayıs-31 Mayıs 2009 tarihleri arasında A.B.D’de görevlendirilmesi hk.
 2. Dr.Banu Peynircioğlu’nun Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı Öğr.Görevliliği kadrosuna naklen tayini hk.
 3. Plastik ve Rekons.Cerrahi Ana Bilim dalı Öğr.Gör.Dr.Ersoy Konaş’ın 24-27 Mayıs 2009 tarihleri arasında Çin Halk Cumhuriyetinde görevlendirilmesi hk.

ÖĞRETİM ÜYELERİ HAKKINDA

 1. Kadın Hast.ve Doğum Ana Bilim Dalı Öğr.Üyesi Prof.Dr.Tarık Aksu’nun kısmi statüdeki görev süresinin 15.06.2009 tarihinden itibaren uzatılması hk.
 2. Psikiyatri Ana Bilim Dalı Öğr.Üyesi Prof.Dr.Kazım Yazıcı’nın kısmi statüdeki görev süresinin 01.06.2009 tarihinden itibaren uzatılması hk.
 3. Radyoloji Ana Bilim Dalı Öğr.Üyesi Prof.Dr.Figen Demirkazık’ın 21.05.2009 tarihinde Ondokuz Mayıs Üniv.Tıp Fakültesinde yapılacak olan doçentlik sınavında jüri üyesi olarak görevlendirilmesi hk.
 4. Biyokimya Ana Bilim Dalı Öğr.Üyesi Yrd.Doç.Dr.İncilay Sinici’nin görev süresi hk.
 5. Biyokimya Ana Bilim Dalı Öğr.Üyesi Prof.Dr.Hatice Asuman Özkara’nın 04-09 Temmuz 2009 tarihleri arasında Çek Cumhuriyeti-Prag’da görevlendirilmesi hk.
 6. Gaziosmanpaşa Üniv.Tıp Fak. Öğr.Üyesi Yrd.Doç.Dr.Songül Şerefoğlu’nun İç Hast. Ana Bilim Dalında 20.03.2006 tarihinden itibaren yan dal ihtisas çalışmalarına başlamış olup, görev süresinin 3 ay süreyle uzatılması hk.

 

 

 

 

 Hacettepe Üniversitesi
Tıp Fakültesi Sıhhiye, 06100 Ankara
Telefon: +90 (312) 305 10 80 - Faks: +90 (312) 310 05 80
tipmaster@hacettepe.edu.tr
Webmaster Engin HELVACI