23 MART 2009 TARİHLİ YÖNETİM KURULU GÜNDEMİ

Geri Dön

ÖĞRENCİLER HAKKINDA

 1. Dönem V öğr.Şahin Khaniyev’in Acil Tıp Ana Bilim Dalından almış olduğu rapor ve giremediği sosyal pediatri staj sınavından mazeret sınavına girme isteği hk.
 2. 2009-2010 ders yılı kontenjanları hk.
 3. Dönem I öğr.Erkan Arda Abacı’nın harçsız pasaport isteği hk.
 4. Pakistan King Edward Medical Üniversitesinden Fakültemize yatay geçiş yapmak isteyen Mert Gelebek hk.
 5. Dönem VI öğr. Ferdi Kahraman’ın Kardiyoloji Polikliniğinden almış olduğu 5 günlük rapor hk.
 6. Dönem VI öğr. Özlem Tor’un yurtdışında yapmış olduğu elektif staj notu hk.
 7. Dönem II öğr.Suat Koç’un raporu hk.
 8. GATA’dan ilişiği kesilen öğrenci hk.
 9. Dönem III öğr.Tülin Çoban’ın raporu hk.

ÖĞRETİM YARDIMCILARI VE UZMANLAR HAKKINDA

 1. Dr.Meryem Tuncel Kara’nın İç Hastalıkları Ana Bilim Dalında uzmanlık sınavına girme isteği hk.
 2. Çocuk Sağlığı ve Hast. Ana Bilim Dalı Arş.Gör.Dr.Sait Kılıç’ın görev süresi hk.
 3. İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Arş.Gör.Dr.Selçuk Dağdelen’in görev süresi hk.
 4. Dr.Levent Mert Günay’ın Fakültemiz Üroloji Ana Bilim Dalı için ilan edilen uzman kadrosuna açıktan tayin teklifi hk.
 5. Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesinde Uz.Dr.Huriye Hayat Güven’in Nöroşirurji Ana Bilim Dalında özel öğrenci statüsünde 3 ay süreyle çalışma yapma isteği hk.
 6. S.B. Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Dr.R.Serçin Çavuş’un Fakültemiz Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalında özel öğrenci statüsünde 4 ay süreyle çalışma yapma isteği hk.
 7. Kahramanmaraş Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde Uz.Dr.Adnan Yener’in Fakültemiz Kadın Hast.ve Doğum Ana Bilim Dalında Mayıs 2011 tarihinden itibaren 6 ay süreyle özel öğrenci statüsünde çalışma yapma isteği hk.
 8. S.B. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Uz.Dr.Ayla Yenigün’ün Mik.ve Klinik Mik. Ana Bilim Dalında özel öğrenci statüsünde 2 ay süreyle çalışma yapma isteği hk.
 9. Üroloji Ana Bilim Dalı Arş.Gör.Dr.Ali Cansu Bozacı’nın 3 Nisan 2009 tarihinden itibaren Hollanda’da görevlendirilmesi hk.
 10. Plastik ve rekons.Cerr. Ana Bilim Dalı Arş.Gör.Dr.Haldun Kamburoğlu’nun 1-30 Nisan 2009 tarihleri arasında 1 ay süreyle A.B.D’de görevlendirilmesi hk.

ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ HAKKINDA

 1. Adli Tıp Ana Bilim Dalı Öğr.Gör.Dr.Aysun Balseven Odabaşı’nın görev süresi hk.
 2. Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğr.Gör.Dr.Sarp Üner’in 14-16 Ekim 2009 tarihleri arasında İsviçre’de görevlendirilmesi hk.

ÖĞRETİM ÜYELERİ HAKKINDA

 1. Radyoloji Ana Bilim Dalı Öğr.Üyesi Doç.Dr.Serdar Geyik’in görev süresi ve askerlik görevini yerine getirmek üzere 1 Nisan 2009 tarihinden itibaren kadrosu saklı kalmak kaydıyla terhis tarihine kadar ücretsiz izinli sayılması hk.
 2. Anesteziyoloji ve Rean. Ana Bilim Dalı Öğr. Üyesi Doç.Dr.Didem Dal’ın Marmara Üniv. Tıp Fakültesinde 1 yıl süreyle görevlendirilmesi hk.
 3. Dermatoloji Ana Bilim Dalı Öğr.Üyesi Prof.Dr.Gül Erkin’in 23-26 Nisan 2009 tarihleri arasında Romanya’da görevlendirilmesi hk.
 4. Patoloji Ana Bilim Dalı Öğr.Üyesi Doç.Dr.Gülçin Altınok’un 23 Haziran 2009 tarihinden itibaren 6 ay süreyle ücretsiz izin isteği hk.
 5. K.T.Ü. Öğr.Üyesi Yrd.Doç.Dr.Ümit Çobanoğlu’nun Patoloji Ana Bilim Dalında 01 Mayıs -31 Mayıs 2009 tarihleri arasında 1 ay süreyle özel öğrenci statüsünde çalışma yapma isteği hk.
 6. Çocuk Sağ.ve Hast. Ana Bilim Dalı Öğr.Üyesi Prof.Dr.Duygu Uçkan Çetinkaya’nın 4 Mayıs-30 Haziran 2009 tarihleri arasında A.B.D’de görevlendirilmesi hk. Farmakoloji Ana Bilim Dalı Öğr.Üyesi Prof.Dr.Hakan Sedat Orer’in 22 Haziran 2009 tarihinden itibaren 2 ay, akabinde de 35 gün senelik iznini kullanarak A.B.D’de maaşlı izinli görevlendirilmesi hk.

 

 

  
Hacettepe Üniversitesi
 
  Tıp Fakültesi Sıhhiye, 06100 Ankara
Telefon: +90 (312) 305 10 80 - Faks: +90 (312) 310 05 80
tipmaster@hacettepe.edu.tr
Webmaster Engin HELVACI