19 EKİM 2009 TARİHLİ YÖNETİM KURULU GÜNDEMİ

Geri Dön

ÖĞRETİM YARDIMCILARI VE UZMANLAR HAKKINDA

 1. Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı Arş.Gör.Dr.Özlem Dalmızrak’ın görev süresi hk.
 2. K.B.B. Hastalıkları Ana Bilim Dalı için ilan edilen uzman kadrosuna başvuran Dr.Nilda Süslü’nün açıktan tayini hk.
 3. Serap Tekiner’in görev süresi hk.
 4. Fizyoloji Ana Bilim Dalı Arş.Gör.Dr.Murat Doğan’ın görev süresi hk.
 5. Biyoistatistik Ana Bilim Dalı Arş.Gör.Eda Öztürk’ün görev süresi hk.
 6. Radyoloji Ana Bilim Dalı Arş.Gör.Dr.Zeynep Atçeken’in 01 Aralık 2009-28 Şubat 2010 tarihleri arasında A.B.D’de maaşlı izinli görevlendirilmesi hk.
 7. Anesteziyoloji ve Rean. Ana Bilim Dalı Arş.Gör.Dr.Nurhan Erdoğan’ın görev süresi hk.
 8. Kadın Hast.ve Doğum Ana Bilim Dalı Arş.Gör.Dr.Ertuğrul Karahanoğlu’nun görev süresi hk.

ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ HAKKINDA

 1. Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Öğr.Gör.Dr.Ahmet Mert Ertunç’un görev süresi hk.

ÖĞRETİM ÜYELERİ HAKKINDA

 1. F.T.R. Ana Bilim Dalı Öğr.Üyesi Doç.Dr.Bayram Kaymak’ın görev süresi hk.
 2. Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğr.Üyesi Yrd.Doç.Dr.Koray Ergünay’ın görev süresi hk.
 3. Ort. ve Trav. Ana Bilim Dalı Öğr.Üyesi Prof.Dr.Gürsel Leblebicioğlu, Prof.Dr.Ahmet Özgür Atay ve Prof.Dr.Cemalettin Aksoy’un daimi statüden kısmi statüye geçme istekleri hk.
 4. Dicle Üniv.Tıp Fak. Öğr.Üyesi Yrd.Doç.Dr.Argün Ediz Yorgancılar’ın Fakültemiz K.B.B. Hastalıkları Ana Bilim Dalında 2 ay süreyle özel öğrenci statüsünde çalışma yapma isteği hk.

 

  
Hacettepe Üniversitesi
 
  Tıp Fakültesi Sıhhiye, 06100 Ankara
Telefon: +90 (312) 305 10 80 - Faks: +90 (312) 310 05 80
tipmaster@hacettepe.edu.tr
Webmaster Engin HELVACI