15 HAZİRAN 2009 TARİHLİ YÖNETİM KURULU GÜNDEMİ

Geri Dön

ÖĞRENCİLER HAKKINDA

 1. Tiflis Üniv.Tıp Fakültesi öğrencilerinin Fakültemiz Ana Bilim Dallarında Temmuz-Ağustos 2009 tarihlerinde staj yapma istekleri hk.
 2. Azerbaycan Üniv. Tıp Fakültesi öğrencilerinin Fakültemiz Ana Bilim Dallarında 07 Temmuz-04 Ağustos 2009 tarihleri arasında staj yapma istekleri hk.
 3. Dönem II öğr.Funda Çoktaş’ın raporu hk.
 4. Disiplin soruşturması hk.
 5. Almanya Ulm Üniv. Tıp Fak. Öğr. Makbule Şenel’in Nöroloji Ana Bilim Dalında staj isteği hk.

ÖĞRETİM YARDIMCILARI VE UZMANLAR HAKKINDA

 1. Çocuk Sağ.ve Hast. Ana Bilim Dalı Arş.Gör.Dr.Deniz Sül’ün görev süresi hk.
 2. Fizyoloji Ana Bilim Dalı Arş.Gör.Dr.Murat Kayabekir’in görev süresi hk.
 3. Ort.ve Trav. Ana Bilim Dalı Arş.Gör.Dr.Mehmet Eroğlu’nun görev süresi hk.
 4. Fizyoloji Ana Bilim Dalı Arş.Gör.Dr.Vildan Taşdemir’in 15.06.2009 tarihinden itibaren görevinden istifası hk.
 5. Dr.Serpil Öcal’ın Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı uzman kadrosuna naklen tayini hk.
 6. Radyoloji Ana Bilim Dalı Arş.Gör.Dr.Ayşegül Öz Aksu’nun 01 Aralık 2009-28 Şubat 2010 tarihleri arasında A.B.D’de maaşlı izinli olarak görevlendirilmesi hk.
 7. İç Hast. Ana Bilim Dalı Arş.Gör.Dr.Ümit Tapan’ın 04.06.2009 tarihinden itibaren görevinden istifası hk.
 8. Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Ana Bilim Dalı uzmanlarından Dr.Murat Sincan’ın 15 Haziran 2009 tarihinden itibaren istifası hk.
 9. Çocuk Sağ.ve Hast. Ana Bilim Dalında Uz.Dr.Hamza Okur’un görev süresi hk.
 10. Mik.ve Klinik Mik. Ana Bilim Dalı eski Arş.Gör.Dr.Nazlı Gürkan’ın proje ve tez çalışmalarını tamamlamak üzere Temmuz 2009 tarihinden itibaren 3 ay süreyle çalışması hk.
 11. Plastik ve Rekons.Cerrahi Ana Bilim Dalı Arş.Gör.Dr.Erhan Sönmez’in görev süresi hk.

ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ HAKKINDA

 1. Nükleer Tıp Ana Bilim Dalı Öğr.Gör.Dr.Murat Fani Bozkurt’un görev süresi hk.
 2. Anesteziyoloji ve Rean. Ana Bilim Dalı Öğr.Görevlileri Dr.Özgür Canbay, Dr.Ayşe Heves Karagöz ve Dr.Nalan Çelebi’nin görev süreleri hk.
 3. Spor Hekimliği Ana Bilim Dalı için ilan edilen 1 adet öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adayların sınav jürilerinin belirlenmesi hk.
 4. Patoloji Ana Bilim Dalı Öğr.Gör.Dr.Aytekin Akyol’un 24 Haziran-15 Ağustos 2009 tarihleri arasında A.B.D’de görevlendirilmesi hk.
 5. Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Ana Bilim Dalı Öğr.Gör.Dr.Sevgi Turan’ın 29 Ağustos-02 Eylül 2009 tarihleri arasında İspanya’da görevlendirilmesi hk.
 6. Patoloji Ana Bilim Dalı Öğr.Gör.Dr.Aytekin Akyol’un 06-10 Temmuz 2009 tarihleri arasında A.B.D’de görevlendirilmesi hk.

ÖĞRETİM ÜYELERİ HAKKINDA

 1. Çocuk Sağ.ve Hast. Ana Bilim Dalı Öğr.Üyesi Prof.Dr.Dursun Alehan’ın 21-26 Haziran 2009 tarihleri arasında Avusturya’da görevlendirilmesi hk.
 2. Dermatoloji Ana Bilim Dalı Öğr.Üyesi Doç.Dr.Gonca Elçin’in doğum yapması nedeniyle 17.07.2009 tarihinden itibaren 50 gün süreyle ücretsiz izin isteği hk.
 3. Patoloji Ana Bilim Dalı Öğr.Üyesi Prof.Dr.Ayşegül Üner’in 01 Temmuz-31 Temmuz 2009 tarihleri arasında A.B.D’de görevlendirilmesi hk.
 4. Anatomi Ana Bilim Dalı Öğr.Üyesi Doç.Dr.Alp Bayramoğlu’nun Sırbistan’da yapılacak olan Üniv.Olimpiyatlarında 8 Haziran – 12 Temmuz 2009 tarihleri arasında görevlendirilmesi hk.
 5. Çocuk Sağ.ve Hast. Ana Bilim Dalı Öğr.Üyesi Doç.Dr.Yasemin Alanay’ın 16-19 Temmuz 2009 tarihleri arasında A.B.D’de görevlendirilmesi hk.

DİĞER KONULAR

 1. Fakültemiz Yönetim Kurulu üyelerinin izin tarihleri hakkında.

 

 Hacettepe Üniversitesi
Tıp Fakültesi Sıhhiye, 06100 Ankara
Telefon: +90 (312) 305 10 80 - Faks: +90 (312) 310 05 80
tipmaster@hacettepe.edu.tr
Webmaster Engin HELVACI