15 MAYIS 2009 TARİHLİ YÖNETİM KURULU GÜNDEMİ

Geri Dön

ÖĞRENCİLER HAKKINDA

 1. Dönem V öğr. Türkan Biryılmaz’ın Ankara Üniv.Tıp Fakültesi Psikiyatri Bölümünden almış olduğu raporu ile devam edemediği stajlardan izinli sayılmak istediğine dair dilekçesi hk.
 2. Dönem III öğr. Uğur Yasin Akgün’ün harçsız pasaport isteği hk.
 3. Dönem III öğr. Özgür Özkan’ın Nörolojik Bilimler Psikiyatri ders kurulu mazeret sınavı isteği hk.
 4. Hazırlık sınıfı öğr. Hanife Özkan’ın harçsız pasaport isteği hk.
 5. Dönem II öğr. Öner İskender’in H.Ü. Merkez Sağlık Merkezinden almış olduğu 2 günlük raporu hk.
 6. Dönem VI öğrencileri Ermal Alicı ile Muhammet Furkan Yılmaz’ın elektif notları hk.
 7. Dönem VI öğr. Can Hazar’ın 15-19 Haziran 2009 tarihleri arasında İngiltere Preston şehrindeki Loncoshire Teaching Hospitals’ta program öncesi mülakat için izin isteği hk.
 8. Erasmus Programı ile Belçika’da staj yapan Mehmet Tilki ve Kemal Çelikkaya’nın notu hk.
 9. Dönem IV öğr.Yusuf Tahiri Akpolat’ın harçsız pasaport isteği hk.
 10. Suriye Halep Üniv.Tıp Fak. Öğr.Massoud Rashid’in Kardiyoloji Ana Bilim Dalında staj isteği hk.
 11. Dönem II öğr.Efe Cumhur Sezgin’in harçsız pasaport isteği hk.
 12. Dönem II öğr.Ensar Topaloğlu’nun mazeret sınav isteği hk.
 13. Dönem I öğr.Caner Öztürk’ün 3 gün izin isteği hk.
 14. Dönem III öğr.Erhan Yılmaz’ın 2008-2009 ders yılında izinli sayılması ile ilgili raporu hk.
 15. Dönem III.öğr.Mete Can Karahasan’ın Psikiyatri Ana Bilim Dalından almış olduğu raporu hk.
 16. Tiflis Üniv.Tıp Fak. Öğrencilerinin Temmuz-Ağustos aylarında Fakültemiz Kadın Hast.ve Doğum Ana Bilim Dalı ile Genel Cerrahi Ana Bilim Dalında 1 ay süreyle staj yapmaları hk.

ÖĞRETİM YARDIMCILARI VE UZMANLAR HAKKINDA

 1. Çocuk Sağ.ve Hast. Ana Bilim Dalı Arş.Gör.Dr.Serdar Alan’ın görev süresi hk.
 2. Radyoloji Ana Bilim Dalı Arş.Görevlileri Dr.Elif Günay Bulut ve Dr.Mehmet Levend Günsoy’un görev süreleri hk.
 3. Anesteziyoloji ve Rean. Ana Bilim Dalı Arş.Görevlileri Dr.Başak Kantar ve Dr.Nurhan Erdoğan’ın görev süreleri hk.
 4. Çocuk Ruh Sağlığı ve Hast. Ana Bilim Dalı Arş.Gör.Dr.Halime Tuna Çak’ın görev süresi hk.
 5. Mikrobiyoloji ve Klinik Mik.Ana Bilim Dalı Arş.Gör.Dr.Hatice Uludağ Altun’un görev süresi hk.
 6. Üroloji Ana Bilim Dalı Arş.Gör.Dr.Ayşe Veyhürda Dikmen’in görev süresi hk.
 7. Anesteziyoloji ve Rean. Ana Bilim Dalı Arş.Gör.Dr.Demet Güzel’in 30.04.2009 tarihinden itibaren istifası hk.
 8. S.B.Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Uz.Dr. Berrak Gümüşkaya Öcal’ın Fakültemiz Patoloji Ana Bilim Dalında 3 ay süreyle özel öğrenci statüsünde çalışma yapma isteği hk.
 9. S.B. Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Uz.Dr.H.Sibel Orhun Yavuz’un Fakültemiz Patoloji Ana Bilim Dalında 1 ay süreyle özel öğrenci statüsünde çalışma yapma isteği hk.
 10. Plastik ve Rekons. Cerrahi Ana Bilim Dalı Arş.Gör.Dr.Erhan Sönmez’in 25-27 Haziran 2009 tarihleri arasında Japonya’da görevlendirilmesi hk.
 11. Fakültemiz Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı için ilan edilen 1 adet uzman kadrosuna başvuracak adayların sınav jürisinin belirlenmesi hk.
 12. Erciyes Üniv.Tıp Fak. Arş.Gör.Dr.Murat Doğan’ın Fakültemiz K.B.B. Ana Bilim Dalında 1 ay süreyle özel öğrenci statüsünde çalışma yapma isteği hk.
 13. Üroloji Ana Bilim Dalı Arş.Gör.Dr.Ahmet Kokurcan’ın 15.05.2009 tarihinden itibaren istifası hk.

ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ HAKKINDA

 1. Patoloji Ana Bilim Dalı Öğr.Gör.Dr.Emine Arzu Ayhan’ın doğum yapması nedeniyle 25 Mayıs 2009 tarihinden itibaren 2 ay süreyle ücretsiz izin isteği hk.
 2. Çocuk Sağ.ve Hast. Ana Bilim Dalı Öğr.Üyesi Yrd.Doç.Dr.Benan Bayrakçı ile Öğr.Gör.Dr.Özlem Tekşam ve Acil Tıp Ana Bilim Dalı Öğr.Gör.Dr.Mahir Kunt’un 19.ASKOM Danışma ve Bilim Kurulu üyesi olarak görevlendirilmeleri hk.
 3. Ort.ve Trav. Ana Bilim Dalı Öğr.Gör.Dr.Salih Marangoz’un 3-6 Haziran 2009 tarihleri arasında Avusturya’da görevlendirilmesi hk.

ÖĞRETİM ÜYELERİ HAKKINDA

 1. Patoloji Ana Bilim Dalı Öğr.Üyesi Prof.Dr.Pınar Fırat’ın A.B.D.’de 01-31 Mayıs tarihleri arasındaki görevlendirme tarihinin 06 Temmuz-04 Ağustos 2009 olarak değiştirilmesi hk.
 2. K.B.B. Ana Bilim Dalı Öğr.Üyeleri Prof.Dr.Erol Belgin ile Doç.Dr.Ahmet Ataş’ın Gazi Üniv.Sağlık Bilimleri Enstitüsünde 2008-2009 eğitim-öğretim yılı güz ve bahar döneminde ders vermek üzere görevlendirilmeleri hk.
 3. Çocuk Sağ.ve Hast.Ana Bilim Dalı Öğr.Üyesi Doç.Dr.Ali Dursun’un 23-27 Haziran 2009 tarihleri arasında Fransa’da görevlendirilmesi hk.
 4. Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı Öğr.Üyesi Prof.Dr.Ayşe Nurten Akarsu’nun 23-26 Mayıs 2009 tarihleri arasında Avusturya’da görevlendirilmesi hk.
 5. Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğr.Üyesi Doç.Dr.Dilek Aslan’ın Ulusal Kodeksi Komisyonuna (UDKK) bağlı olarak çalışan ve yeniden yapılandırılmakta olan “İhtisas Alt Komisyonu”nda görevlendirilmesi hk.
 6. Biyokimya Ana Bilim Dalı Öğr.Üyeleri Prof.Dr.Ediz Demirpençe ile Doç.Dr.Filiz Akbıyık’ın 04-09 Temmuz 2009 tarihleri arasında Çek Cumhuriyeti’nde görevlendirilmeleri hk.
 7. Radyoloji Ana Bilim Dalı Öğr.Üyesi Prof.Dr.Üstün Aydıngöz’ün Profesör kadrosuna atanması hk.
 8. Psikiyatri Ana Bilim Dalı Öğr.Üyesi Doç.Dr.Suzan Özer’in 29.06.2009 tarihinden itibaren 1 ay süreyle ücretsiz doğum iznine ayrılma isteği hk.
 9. Yüzüncü Yıl Üniv.Tıp Fak. Öğr.Üyesi Yrd.Doç.Dr.Nadir Yıldırım’ın K.B.B. Ana Bilim dalında 3 ay süreyle özel öğrenci statüsünde çalışma yapma isteği hk.
 10. Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Ana Bilim Dalında 21-24 2009 tarihleri arasında A.B.D’de görevlendirilmesi hk.
 11. Çocuk Sağ.ve Hast. Ana Bilim Dalı Öğr.Üyesi Prof.Dr.Rezan Topaloğlu’nun 22-28 Mayıs 2009 tarihleri arasında İtalya’da görevlendirilmesi hk.
 12. Radyoloji Ana Bilim dalı Öğr.Üyesi Prof.Dr.Muzaffer Eryılmaz hk.

  
Hacettepe Üniversitesi
 
  Tıp Fakültesi Sıhhiye, 06100 Ankara
Telefon: +90 (312) 305 10 80 - Faks: +90 (312) 310 05 80
tipmaster@hacettepe.edu.tr
Webmaster Engin HELVACI