14 EYLÜL 2009 TARİHLİ YÖNETİM KURULU GÜNDEMİ

Geri Dön

ÖĞRENCİLER HAKKINDA

 1. Dönem III’de kaydı silinen Hüseyin Özenç’in önlisans diploması alma isteği hk.
 2. Dönem I Bilgisayar Okuryazarlığı sınavından geçen öğrenciler hk.
 3. Dönem VI Öğrencileri Erdem Akaya ve Begüm Gökçen Tan’ın elektif staj notları hk.
 4. Dr.Mehmet Akif Karamercan’ın kayıp ettiği diploması hk.
 5. Dönem V öğr. Bahargül Muradova’nın 7 haftalık raporu hk.

ÖĞRETİM YARDIMCILARI VE UZMANLAR HAKKINDA

 1. Radyoloji Ana Bilim Dalı Arş.Gör.Dr.Elif Günay Bulut’un görev süresi hk.
 2. Tıp Eğitimi ve Bilişimi Ana Bilim Dalı Arş.Görevlileri Umut Arıöz ve Nezaket Bilge Başusta’nun görev süreleri hk.
 3. İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Arş.Gör.Dr.Levent Kılıç’ın görev süresi hk.
 4. Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Arş. Görevlileri Dr.Ayşe Esra Çelebi ve Dr.Fatma Ümit Malya’nın görev süreleri hk.
 5. Deri ve Zührevi Hastalıklar Ana Bilim Dalı Arş.Görevlileri Dr.Fatma Çetinözman Aksoy ile Dr.Sibel Ergin’in görev süreleri hk.
 6. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Arş.Gör.Dr.Sertaç Ak’ın görev süresi hk.
 7. İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Arş.Görevlileri Dr.Şafak Akın ve Dr.İsmail Taşkıran’ın görev süreleri hk.
 8. Kadın Hast.ve Doğum Ana Bilim Dalı Arş.Görevlileri Dr.Zehra Vural ve Dr.Melih Velipaşaoğlu’nun görev süreleri hk.
 9. Çocuk Sağlığı ve Hast. Ana Bilim Dalı uzman kadrosunda görev yapan Dr.Selin Aytaç Elmas’ın görev süresi hk.
 10. Anatomi Ana Bilim Dalı Arş.Gör.Dr.Tuğba Barut’un Çanakkale Onsekiz Mart Üniv.Tıp Fakültesinde bir göreve naklen tayini hk.
 11. Dr.Fatma Aslı Hapa’nın Fakültemiz Deri ve Zührevi Hastalıklar Ana Bilim Dalı için ilan edilen uzman kadrosuna naklen tayini hk.
 12. Dr.Erhan Sönmez’in Plastik ve Rekons.Cerrahi Ana Bilim Dalı uzman kadrosuna naklen tayini hk.
 13. S.B.Ankara Numune Eğitim ve Araş.Hastanesi Arş.Gör.Dr.Hasan Ali Durmaz’ın Radyoloji Ana Bilim Dalında 1 yıl süreyle özel öğrenci statüsünde çalışma yapma isteği hk.

ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ HAKKINDA

 1. Plastik ve Rekons.Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğr.Gör.Dr.Ersoy Konaş’ın 26-30 Eylül 2009 tarihleri arasında İngiltere’de görevlendirilmesi hk.

ÖĞRETİM ÜYELERİ HAKKINDA

 1. Fakültemiz öğretim üyelerinin Doçentlik Sınavlarında jüri üyesi olarak görevlendirilmeleri hk.
 2. F.T.R. Ana Bilim Dalı Öğr.Üyesi Prof.Dr.Fatma Ayşen Akıncı Tan’ın kısmi statüdeki görev süresinin uzatılması hk.
 3. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğr.Üyesi Yrd.Doç.Dr.Sadriye Ebru Çengel Kültür’ün görev süresi hk.
 4. Radyoloji Ana Bilim Dalı Öğr.Üyesi Yrd.Doç.Dr.Burçe Özgen Mocan’ın görev süresi hk.
 5. Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğr.Üyesi Prof.Dr.Ataç Baykal’ın daimi statüden kısmi statüye geçme isteği hk.
 6. K.B.B. Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğr.Üyesi Prof.Dr.Erol Belgin’in Başkent Üniv.Sağlık Bilimleri Fak.’de 2009-2010 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında ders vermek üzere görevlendirilmesi hk.
 7. Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğr.Üyesi Prof.Dr.Kaynak Selekler’in 24-30 Ekim 2009 tarihleri arasında Tayland’da görevlendirilmesi hk.
 8. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğr.Üyesi Prof.Dr.Cengiz Kılıç’ın 04-07 Kasım 2009 tarihleri arasında A.B.D’de görevlendirilmesi hk.
 9. Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı Öğr.Üyesi Prof.Dr.N.Leyla Açan’ın 06-09 Ekim 2009 tarihleri arasında Macaristan’da görevlendirilmesi hk.
 10. İç Hast. Ana Bilim Dalı Öğr.Üyesi Prof.Dr.Bülent Altun’un daimi statüden kısmi statüye geçme isteği hk.
 11. Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğr.Üyeleri Prof.Dr.Turgay Dalkara ile Doç.Dr.Yasemin Özdemir’in 17-21 Ekim 2009 tarihleri arasında A.B.D’de görevlendirilmeleri hk.

 Hacettepe Üniversitesi
Tıp Fakültesi Sıhhiye, 06100 Ankara
Telefon: +90 (312) 305 10 80 - Faks: +90 (312) 310 05 80
tipmaster@hacettepe.edu.tr
Webmaster Engin HELVACI