13 TEMMUZ 2009 TARİHLİ YÖNETİM KURULU GÜNDEMİ

Geri Dön

ÖĞRENCİLER HAKKINDA

 1. Dönem IV’den Dönem V’e geçen öğrenciler hk.
 2. Dönem V’den Dönem VI’ya geçen öğrenciler hk.
 3. Heinrich-Heine Üniv.Tıp Fak. öğrencisi Arzu Orhun’un Fakültemiz İç Hast. Ana Bilim Dalında staj isteği hk.
 4. Avustralya Newcastle Üniv. Tıp Fak. Öğrencisi Clare Hoskins’in Halk Sağlığı Ana Bilim Dalında staj isteği hk.
 5. Dönem I’i başarı ile tamamlayarak Dönem II’ye geçen öğrenciler hk.
 6. Dönem I’i başarı ile tamamlayarak Dönem II’ye geçen Kastamonu Tıp Fak. öğrencileri hk.
 7. Dönem IV öğr.Yahya Burak Atalay’ın Erasmus programı çerçevesinde tamamladığı stajlarının notları hk.

ÖĞRETİM YARDIMCILARI VE UZMANLAR HAKKINDA

 1. Nöroşirurji Ana Bilim Dalı Arş.Gör.Dr.Selim Ayhan’ın görev süresi hk.
 2. Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Arş.Gör.Dr.Begüm Ergan Arsava’nın görev süresi hk.
 3. Kardiyoloji Ana Bilim Dalı yabancı uyruklu Arş.Gör.Dr.Zohreh Kaghazı’nın burs alabilmesi hk.
 4. Fizyoloji Ana Bilim Dalı Arş.Gör.Dr.Ömercan Topaloğlu’nun Gazi Üniv.Tıp Fakültesine naklen tayini hk.
 5. Anest. ve Rean. Ana Bilim Dalı Arş.Gör.Dr.Başak Kantar’ın görev süresi hk.
 6. Patoloji Ana Bilim Dalı Arş.Gör.Dr.Serdar Balcı’nın görev süresi hk.
 7. Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Ana Bilim Dalı Arş.Gör. Jale Karakaya’nın görev süresi hk.
 8. Nöroşirurji Ana Bilim Dalı Arş.Gör.Dr.Mehmet Çağlar Özgür’ün görev süresi hk.
 9. Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Ana Bilim Dalı Arş.Gör.Nezaket Bilge Uzun’un 30 Ağustos – 02 Eylül 2009 tarihleri arasında İspanya’da görevlendirilmesi hk.
 10. 2009 İlkbahar TUS ek kontenjanları hk.

ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ HAKKINDA

 1. Çocuk Sağ.ve Hast. Ana Bilim Dalı Öğr.Gör.Dr.Özlem Tekşam’ın görev süresi hk.
 2. Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı Öğr.Gör.Dr.Didem Dayangaç Erden’in görev süresi hk.
 3. İç Hast. Ana Bilim Dalı Öğr.Gör.Dr.Ali Akdoğan’ın görev süresi hk.
 4. Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Ana Bilim Dalı Öğr.Gör.Dr.Sevgi Turan’ın 25-29 Ağustos 2009 tarihleri arasında Hollanda’da görevlendirilmesi hk.

ÖĞRETİM ÜYELERİ HAKKINDA

 1. Radyoloji Ana Bilim Dalı Öğr.Üyelerinden Doç.Dr.Tuncay Hazırolan ile Doç.Dr.Fatma Bilgen Ergen’in görev süreleri hk.
 2. Kadın Hast.ve Doğum Ana Bilim Dalı Öğr.Üyesi Prof.Dr.Özgür Deren’in daimi statüden kısmi statüye geçme isteği hk.
 3. Nükleer Tıp Ana Bilim Dalı Öğr.Üyesi Prof.Dr.Ömer Uğur’un 10-14 Ekim 2009 tarihleri arasında İspanya’da görevlendirilmesi hk.
 4. Patoloji Ana Bilim Dalı Öğr.Üyesi Prof.Dr.Dilek Ertoy Baydar’ın 03-09 Eylül 2009 tarihleri arasında İtalya’da görevlendirilmesi hk.
 5. Hist.ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı Öğr.Üyesi Doç.Dr.Sinan Yürüker’in 01 Ağustos 2009 tarihinden itibaren 2 ay 29 gün süreyle A.B.D’de görevlendirilmesi hk.

DİĞER KONULAR

 1. “Elektronik Karne Uygulamasının Başlatılması” hk.

 

  
Hacettepe Üniversitesi
 
  Tıp Fakültesi Sıhhiye, 06100 Ankara
Telefon: +90 (312) 305 10 80 - Faks: +90 (312) 310 05 80
tipmaster@hacettepe.edu.tr
Webmaster Engin HELVACI