09 MART 2009 TARİHLİ YÖNETİM KURULU GÜNDEMİ

Geri Dön

ÖĞRENCİLER HAKKINDA

 1. 2008-2009 ders yılında Üniversitemiz katkı payını yatırmayan ve kaydını yenilemeyen Dönem III öğrencisi Dirsam Ahmad hk.
 2. 28.02.2009 tarihinde mezun olan öğr.hk. (2öğr.)
 3. 2008-2009 ders yılında Üniversitemiz katkı payını yatırmayan ve kaydını yenilemeyen Dönem II öğr. Henok Tomerat Haile hk.
 4. Dönem II öğr. Nermin Cansu Öztürk’ün raporu hk.
 5. Dönem VI öğr. Gülnur Kul’un yurt dışında yapmış olduğu elektif stajı hk.
 6. Dönem VI öğr. Ferhat Evliyaoğlu’nun yurt dışında yapmış olduğu staj hk.
 7. Dönem VI öğr. Aytaç Meral’in yurt dışında yapmış olduğu staj hk. 8. Dönem VI öğr. Can Hazar’ın Erasmus programı ile yapmış olduğu stajlar hk.

ÖĞRETİM YARDIMCILARI HAKKINDA

 1. Biyofizik Ana Bilim Dalı Arş.Gör.Dr.Mehmet Batu Keçeli’nin 03 Nisan 2006-03 Nisan 2007 tarihleri arasındaki görevlendirme tarihinin 3.kez uzatılması hk.
 2. Dr.Kerim Kim Kaban’ın İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Tıbbi Onkoloji yan dal uzmanlık sınavına girme isteği hk.
 3. Dr.Mine Eray’ın Patoloji Ana Bilim Dalında uzmanlık sınavına girme isteği hk.
 4. Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Arş.Gör.Dr.Funda Sevencan’ın görev süresi hk.
 5. F.T.R. Ana Bilim Dalı uzman kadrosunda görev yapan Fatma İnce’nin görev süresi hk.
 6. Çocuk Sağ.ve Hast. Ana Bilim Dalı Arş.Gör.Dr.Neslihan Karakurt’un görev süresi hk.
 7. Üroloji Ana Bilim Dalı Arş.Gör.Dr.Şevket Tolga Tombul’un görev süresi hk.
 8. Dr.Zohreh Kaghazı’nın Kardiyoloji Ana Bilim Dalında ikili anlaşma çerçevesinde ihtisas yapması hk.
 9. Spor Hekimliği Ana Bilim Dalı Arş.Gör.Dr.Serkan Doğan’ın istifası hk.
 10. Radyasyon Onkolojisi Ana Bilim Dalı fizik uzmanı Yücel Sağlam’ın istifası hk.
 11. Ortopedi ve Trav. Ana Bilim Dalı uzman kadrosunda görev yapan İran uyruklu Dr.Houman Ahmadıadlı’nın görev süresi hk.
 12. Üroloji Ana Bilim Dalı Arş.Gör.Dr.Onur Süleyman Aldemir’in istifası hk.
 13. Biyolog Zeynep Uçar Höker’in Kadın Hast.ve Doğum Ana Bilim Dalında 2 ay süreyle özel öğrenci statüsünde eğitim yapma isteği hk.
 14. Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Arş.Gör.Dr.Aynur Doğan’ın 06.03.2009 tarihinden itibaren 1 yıl süreyle ücretsiz doğum iznine ayrılma isteği hk.
 15. F.T.R. Ana Bilim Dalı Arş.Gör.Dr.Fevziye Ünsal Malas’ın 01.04.2009-01.06.2009 tarihleri arasında 2 ay süreyle A.B.D’de görevlendirilmesi hk.
 16. Ondokuz Mayıs Üniv. Tıp Fakültesi Arş.Gör.Dr.Yonca Açıkgöz’ün Fakültemiz Çocuk Sağ.ve Hast. Ana Bilim Dalında 3 ay süreyle özel öğrenci statüsünde çalışma yapma isteği hk.

ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ HAKKINDA

 1. Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı Öğr.Gör.Dr.Naciye Dilara Zeybek’in görev süresi hk.
 2. İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğr.Gör.Dr.Şehnaz Özyavuz Alp’in görev süresi hk.
 3. Çocuk Ruh Sağlığı ve Hast. Ana Bilim Dalı Öğr.Gör.Dr.Dilşad Foto Özdemir’in 15 Mayıs 2009 tarihinden itibaren 34 gün senelik iznini kullanarak akabinde de 18 haziran 2009 tarihinden itibaren 2 ay 29 gün süreyle Almanya’da görevlendirilmesi hk.

ÖĞRETİM ÜYELERİ HAKKINDA

 1. Radyoloji Ana Bilim Dalı Öğr.Üyesi Prof.Dr.Mithat Haliloğlu’nun 21-25 Nisan 2009 tarihleri arasında A.B.D’de görevlendirilmesi hk.
 2. Radyoloji Ana Bilim Dalı Öğr.Üyesi Doç.Dr.Muşturay Karçaaltıncaba’nın 18-24 Nisan 2009 tarihleri arasında A.B.D’de görevlendirilmesi hk.
 3. 01 Ekim 2008-30 Eylül 2009 tarihleri arasında A.B.D’de görevlendirilen Biyokimya Ana Bilim Dalı Öğr.Üyesi Prof.Dr.Ömer Akyol’un görevlendirilmesinin bitiş tarihinden itibaren 1 yıl süreyle maaşsız izinli olarak uzatılması hk.
 4. Patoloji Ana Bilim Dalı Öğr.Üyesi Prof.Dr.Gökhan Gedikoğlu’nun kısmi statüdeki görev süresinin 2 yıl süreyle uzatılması hk.
 5. Anesteziyoloji ve Rean. Ana Bilim Dalı Öğr.Üyesi Doç.Dr.Didem Dal’ın Marmara Üniv. Tıp Fakültesinde 1 yıl süreyle görevlendirilmesi hk.
 6. İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğr.Üyesi Prof.Dr.Osman İlhami Özcebe’nin kısmi statüdeki görev süresinin 2 yıl süreyle uzatılması hk.
 7. Çocuk Sağ.ve Hast. Ana Bilim Dalı Öğr.Üyesi Prof.Dr.Meral Topçu’nun kısmi statüdeki görev süresinin 2 yıl süreyle uzatılması hk.
 8. İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğr.Üyesi Yrd.Doç.Dr.Sibel Aşçıoğlu’nun görev süresi hk.
 9. Biyokimya Ana Bilim Dalı Öğr.Üyesi Prof.Dr.Kamer Kılınç’ın S.B.İlaç ve Eczacılık Genel Müd.’de danışman olarak görevlendirilmesi hk.
 10. Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı Öğr.Üyesi Prof.Dr.Şükriye Ayter’in S.B. İlaç ve Eczacılık Genel Müd.’de danışman olarak görevlendirilmesi hk.
 11. Patoloji Ana Bilim Dalı Öğr.Üyesi Doç.Dr.Gülçin Altınok’un 23 Haziran 2009 tarihinden itibaren 1 yıl süreyle 10 hizmet yılını doldurması nedeniyle ücretsiz izin isteği hk.
 12. Biyokimya Ana Bilim Dalı Öğr.Üyesi Doç.Dr.N.Nuray Ulusu ile Arş.Gör.Dr.Berivan Tandoğan’ın 29 Ağustos-01 Eylül 2009 tarihleri arasında Hollanda’da görevlendirilmesi hk

 

 

 Hacettepe Üniversitesi
Tıp Fakültesi Sıhhiye, 06100 Ankara
Telefon: +90 (312) 305 10 80 - Faks: +90 (312) 310 05 80
tipmaster@hacettepe.edu.tr
Webmaster Engin HELVACI