07 ARALIK 2009 TARİHLİ YÖNETİM KURULU GÜNDEMİ

Geri Dön

ÖĞRENCİLER HAKKINDA

 1. Dönem V öğr.Zeynep Burçin Yılmaz’ın rahatsızlığı nedeniyle H.Ü. Onkoloji Bölümünden almış olduğu raporu hk.
 2. Dönem V öğr.Burç Aydın’ın rahatsızlığı nedeniyle H.Ü. İnfeksiyon Bölümünden almış olduğu raporları ile bu tarihlerde devam edemediği Dermatoloji stajından izinli sayılmak istemesi hk.
 3. Dönem V stajlarını tamamlayarak Dönem VI’ya geçen 1 Türkçe, 2 İng. gruptan toplam 3 öğr. hk.
 4. Dönem IV öğr. Sema Koç’un rahatsızlığı nedeniyle H.Ü.Hastanelerinden aldığı raporu ve izinli sayılma isteği hk.
 5. Dönem III öğr. A.Hüseyin Çeliksöz’ün rahatsızlığı nedeniyle H.Ü. Hastanelerinden aldığı raporu ve izinli sayılma isteği hk.
 6. Dönem I öğr. Faruk Ergin’in rahatsızlığı nedeniyle H.Ü. Hastanelerinden aldığı raporu ve izinli sayılma isteği hk.
 7. Dönem I öğr. Fatme Mustafa’nın rahatsızlığı nedeniyle H.Ü. Hastanelerinden aldığı raporu ve izinli sayılma isteği hk.
 8. Kastamonu Tıp Fakültesi Dönem II öğr. Mehlika Almıla Aydın’ın rahatsızlığı nedeniyle H.Ü. Hastaneleri Grip polikliniğinden almış olduğu raporu hk.
 9. Dönem IV’den Dönem V’e geçen Recep Bolat hk.
 10. 30 Kasım 200’da mezun olan öğrenciler hk.
 11. Dönem VI öğr. Halil Hüseyin Erdemir’in A.B.D’de yapmış olduğu elektif stajı hk.
 12. Dönem VI öğr. Simay Dal’ın Acil Tıp stajından 3 gün izinli sayılmak istediğine dair rapor ve dilekçesi hk.
 13. Dönem VI öğr.Oya Dönmez’in Acil Tıp stajından 7 gün izinli sayılmak istediğine dair raporu ve dilelçesi hk.
 14. Dönem VI öğr. Damla Hanoğlu’nun Acil Tıp stajından 5 günlük izinli sayılmak isteği hk.
 15. Dönem VI öğr. Şahin Khaniyev’in Kanada’da Cerrahi elektif stajı yapma isteği hk.
 16. Dönem VI öğr. Ayfer Aslan’ın Erasmus programı çerçevesinde yurt dışında elektif stajı yapma isteği hk.
 17. Dönem VI öğr. Gürcan Günaydın’ın pasaport harcından muaf olmak istediğine dair dilekçesi hk.

ÖĞRETİM YARDIMCILARI VE UZMANLAR HAKKINDA

 1. Biyofizik Ana Bilim Dalı Arş.Gör.Dr.Mehmet Batu Keçeli hk.
 2. Başkent Üniv. Tıp Fakültesi’nde Biyolog Gülen Varan’ın Fakültemiz Kadın Hast.ve Doğum Ana Bilim Dalında 01.01.2010-01.07.2010 tarihleri arasında 6 ay süreyle özel öğrenci statüsünde çalışma yapma isteği hk.
 3. K.K.T.C. Sağlık Bakanlığı elemanı olup, Fakültemiz Radyoloji Ana Bilim Dalında ihtisas çalışmaları yapan Dr.Süreyya Vudalı’nın Üniversitemiz tarafından verilmekte olan karşılıksız burs talebi hk.
 4. Fakültemiz K.B.B. Hastalıkları Ana Bilim Dalı için ilan edilen uzman kadrosuna başvuracak adayların sınav jürilerinin belirlenmesi hk.
 5. İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı uzman kadrosunda görev yapan Dr.Umut Kalyoncu, Dr.Burcu Balam Yavuz, Dr.Taylan Kav ve Dr.Neşe Ersöz Gülçelik’in görev süreleri hk.
 6. Tıbbi Patoloji Ana Bilim Dalı Arş.Gör.Dr.Serdar Balcı’nın görev süresi hk.
 7. Radyoloji Ana Bilim Dalı Arş.Gör.Dr.Mehmet Levend Günsoy’un görev süresi hk.
 8. Çocuk Sağ.ve Hast. Ana Bilim Dalı Arş.Gör.Dr.Ayşegül Akan’ın görev süresi hk.
 9. Ort.ve Trav. Ana Bilim Dalı için ilan edilen (1) adet uzman kadrosuna başvuran adayların naklen/açıktan tayini hk.
 10. Radyoloji Ana Bilim Dalı için ilan edilen (2) adet uzman kadrosuna başvuran adayların naklen/açıktan tayinleri hk.
 11. Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Arş.Gör.Dr.Onur Gökmen’in 23.11.2009 tarihinden itibaren istifası hk.
 12. İç Hastalıkları uzman kadrosunda görev yapan Dr.Meltem Gülhan Halil’in görev süresi hk.
 13. Nükleer Tıp Ana Bilim Dalı Arş.Gör.Dr.Zeynep Hediye Velipaşaoğlu’nun görev süresi hk.
 14. Çocuk Sağ.ve Hast. Ana Bilim Dalı Arş.Gör.Dr.Sinem Akgül’ün görev süresi hk.
 15. Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Arş.Gör.Dr.Hakan Aksoy’un görev süresi hk.
 16. 2009 Sonbahar Dönemi Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ile yerleşen adaylar hk.
 17. K.K.T.C. Sağlık Bakanlığı elemanı olup, Fakültemiz Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hast. Ana Bilim Dalında ihtisas çalışmaları yapan Dr.Ayşe Zeki’nin Üniversitemiz tarafından verilmekte olan karşılıksız burs talebi hk.
 18. Anesteziyoloji ve Rean. Ana Bilim Dalı Arş.Görevlileri Dr.Nurhan Erdoğan, Dr.Funda Arun ile Dr.Başak Kantar’ın görev süreleri hk.
 19. Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Arş.Gör.Dr.Hakan Aksoy’un görev süresi hk.
 20. İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı için ilan edilen (1) adet uzman kadrosuna başvuran Dr.Nazmiye Ebru Ortaç Ersoy’un naklen tayini hk.
 21. Halk Sağlığı Ana Bilim dalı Arş.Gör.Dr.Kenan Murat’ın Kırıkkale Üniv.Tıp Fakültesine naklen tayini hk.
 22. Kosova –Prıshtına Üniv.Tıp Fakültesinde görev yapan Dr.Dardane Ukella’nın Kadın Hast.ve Doğum Ana Bilim Dalında 1 ay süreyle özel öğrenci statüsünde çalışma yapma isteği hk.

ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ HAKKINDA

 1. Acil Tıp Ana Bilim Dalı Öğr.Görevlileri Dr.Muhammet Evvah Karakılıç, Mehmet Ali Karaca ile Dr.Nalan Metin Aksu’nun görev süreleri hk.
 2. Plastik ve Rekons.ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğr.Gör.Dr.Serdar Nazif Nasır’ın 09-12 Ocak 2010 tarihleri arasında A.B.D’de görevlendirilmesi hk.
 3. Anesteziyoloji ve Rean. Ana Bilim Dalı Öğr.Gör.Dr.Almıla Gülsün Pamuk’un görev süresi hk.
 4. Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğr.Gör.Dr.Ali Konan’ın görev süresi hk.

ÖĞRETİM ÜYELERİ HAKKINDA

 1. Anatomi Ana Bilim Dalı Öğr.Üyeleri Prof.Dr.H.Hamdi Çelik, Prof.Dr.Mustafa Fevzi Sargon, Doç.Dr.Cemil Cem Denk ve Öğr.Gör.Dr.İlkan Tatar’ın 19-21 Aralık 2009 tarihleri arasında İngiltere’de görevlendirilmeleri hk.
 2. Ort.ve Trav. Ana Bilim Dalı Öğr.Üyesi Prof.Dr.Bülent Atilla’nın kısmi statüdeki görev süresinin 01.01.2010 tarihinden itibaren uzatılması hk.
 3. Çocuk Sağ. ve Hast. Ana Bilim Dalı Öğr.Üyesi Prof.Dr.Duygu Uçkan Çetinkaya’nın S.B. bünyesinde 1 yıl süreyle görevlendirilmesi hk.
 4. Tıbbi Patoloji Ana Bilim Dalı Öğr.Üyesi Doç.Dr.Gülnur Güler’in 16.02.2009 tarihinden itibaren S.B. Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki görevlendirilmesinin 1 yıl süreyle uzatılması hk.
 5. K.B.B. Hast. Ana Bilim Dalı Öğr.Üyesi Prof.Dr.Taner Yılmaz’ın 01.01.2010 tarihinden itibaren daimi statüden kısmi statüye geçme isteği hk.
 6. Ort. ve Trav. Ana Bilim Dalı Öğr.Üyeleri Prof.Dr.Cemalettin Aksoy ve Prof.Dr.Ahmet Özgür Atay’ın 01.02.2010 tarihinden itibaren daimi statüden kısmi statüye geçme istekleri hk.

DİĞER KONULAR

 1. Fakültemize değişik kurumlardan veya kurum dışı gelerek rotasyon, yandal ihtisas eğitimi veya diğer eğitimleri almak isteyenlerden ücret alınması hk.

 

 Hacettepe Üniversitesi
Tıp Fakültesi Sıhhiye, 06100 Ankara
Telefon: +90 (312) 305 10 80 - Faks: +90 (312) 310 05 80
tipmaster@hacettepe.edu.tr
Webmaster Engin HELVACI