02 KASIM 2009 TARİHLİ YÖNETİM KURULU GÜNDEMİ

Geri Dön

ÖĞRENCİLER HAKKINDA

 1. Dönem IV öğr. Zahir Kemal Ertürk’ün Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinden aldığı 2 günlük raporu hk.
 2. Dönem V öğr. Bahargül Muradova’nın Kadın Hast.ve Doğum Bölümünden almış olduğu 3 haftalık raporu ile K.B.B. stajından izinli sayılmak istenmesi hk.
 3. Dönem I öğrencilerinin ingilizce dersleri hk.
 4. Dönem VI öğr. Ebubekir Dağlılar’ın harçsız pasaport isteği hk.
 5. Ekim 2009 tarihinde Fakültemizden mezun olan öğrenciler hk.
 6. Dönem VI öğrencileri Reşat Bayramov ve Gülden (Gök) Özerk’in eğitimlerinin 9.yılını doldurmaları hk.
 7. Tıp Fakültesi öğrencilerinin sınav sonuçları hk.

ÖĞRETİM YARDIMCILARI VE UZMANLAR

 1. Ana Bilim Dalları Araştırma Görevlilerinin görev süreleri hk.
 2. Nükleer Tıp Ana Bilim Dalı Arş.Gör.Dr.Nazife Selcan Türker’in görev süresi hk.
 3. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Arş.Görevlileri Dr.Mesut Yıldız ile Dr.Halil Özcan’ın görev süreleri hk.
 4. Çocuk Sağ.ve Hast. Ana Bilim Dalı uzman kadrosunda görev yapan Dr.Şule Ünal ile Dr.Murat Şahin’in görev süreleri hk.
 5. Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Arş.Gör.Dr.Nezih Akkapulu’nun görev süresi hk.
 6. Histoloji ve Embr. Ana Bilim Dalı uzman kadrosunda görev yapan Dr.Ayşegül Nazikoğlu’nun görev süresi hk.
 7. İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Arş.Gör.Dr.Binnaz Ataş’ın uzmanlık sınavına girme isteği hk.
 8. Çocuk Sağ.ve Hast. Ana Bilim Dalı Arş.Gör.Dr.Hasan Candaş Kafalı’nın görev süresi hk.
 9. Biyofizik Ana Bilim Dalı Arş.Gör.Dr.Mehmet Batu Keçeli’nin görevlendirilme süresinin 2 yıl süreyle uzatılma isteği hk.

ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ HAKKINDA

 1. F.T.R. Ana Bilim Dalı Öğr.Gör.Doç.Dr.Bayram Kaymak’ın görev süresi hk.
 2. Anesteziyoloji ve Rean. Ana Bilim Dalı Öğr.Gör.Dr.Banu Ayhan’ın görev süresi hk.
 3. Acil Tıp Ana Bilim Dalı Öğr.Gör.Dr.M.Mahir Kunt’un görev süresi hk.
 4. Fizyoloji Ana Bilim Dalı Öğr.Gör.Dr.Sibel Bayrak’ın 12-15 Kasım 2009 tarihleri arasında Slovenya’da görevlendirilmesi hk.

ÖĞRETİM ÜYELERİ HAKKINDA

 1. İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğr.Üyesi Doç.Dr.Mustafa Cankurtaran’ın görev süresi hk.
 2. Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı Öğr.Üyesi Yrd.Doç.Dr.İncilay Sinici Lay’ın 26-29 Kasım 2009 tarihleri arasında İspanya’da görevlendirilmesi hk.
 3. Çocuk Sağ.ve Hast. Ana Bilim Dalı Öğr.Üyesi Doç.Dr.İnci Nur Saltık Temizel’in doğum yapması nedeniyle, 14.01.2010 tarihinden itibaren 2 ay ücretsiz izin isteği hk.
 4. Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğr.Üyesi Prof.Dr.Tunçalp Özgen’in kısmi statüdeki görev süresinin 15.01.2010 tarihinden itibaren uzatılması hk.
 5. Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğr.Üyesi Prof.Dr.Ferhan Özmen’in kısmi statüdeki görev süresinin 01.02.2010 tarihinden itibaren uzatılması hk.
 6. Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğr.Üyesi Prof.Dr.Hayyam Kıratlı’nın 01.12.2010 tarihinden itibaren daimi statüden kısmi statüye geçme isteği hk.
 7. Prof.Dr.Muzaffer Eryılmaz hk.
 8. K.T.Ü. Tıp Fakültesi Öğr.Üyesi Prof.Dr.Fatma Müjgan Sönmez’in Çocuk sağ.ve Hast. Ana Bilim Dalında 6 ay süreyle özel öğrenci statüsünde çalışma yapma isteği hk.

 

 Hacettepe Üniversitesi
Tıp Fakültesi Sıhhiye, 06100 Ankara
Telefon: +90 (312) 305 10 80 - Faks: +90 (312) 310 05 80
tipmaster@hacettepe.edu.tr
Webmaster Engin HELVACI