01 HAZİRAN 2009 TARİHLİ YÖNETİM KURULU GÜNDEMİ

Geri Dön

ÖĞRENCİLER HAKKINDA

 1. Dönem V’den Dönem VI’ya geçen öğrencilerin yurt dışı elektif stajları hk.
 2. Dönem V öğr. Burç Aydın’ın Ağustos 2009’da izinli sayılmak istemesi hk.
 3. Dönem V öğrencileri Erdem Akkaya ve Begüm Gökçen Tan’ın Temmuz 2009’da yurt dışı elektif stajı yapmak istemeleri ile Ağustos 2009’da izinli sayılmak istemeleri hk.
 4. Erasmus programı ile yurt dışında staj yapan Dönem VI öğrencisi Necati Enver’in notları hk.
 5. Dönem I öğr. Büşra Özay’ın Kadın Hast.ve Doğum Ana Bilim Dalından almış olduğu raporu ve Almanca dersinin mazeret sınavına alınması hk.
 6. Öğrenci değişim programı çerçevesinde (TurkMSIC Hacettepe-MEDİCEP) Fakültemiz Ana Bilim Dallarında staj yapacak olan öğrenciler hk.
 7. Utrecht Üniv.Tıp Fakültesi öğr.Victoria Akse Önal’ın Fakültemiz Çocuk Sağ.ve Hast. Ana Bilim Dalında staj yapma isteği hk.
 8. Dr.Yusuf Sağlam’ın kayıp ettiği diploması hk.
 9. Dönem VI öğr.Necati Enver’in Erasmus programı çerçevesinde yurtdışında yaptığı stajının notları hk.

ÖĞRETİM YARDIMCILARI VE UZMANLAR HAKKINDA

 1. Ana Bilim Dalları Araştırma Görevlilerinin görev süreleri hk.
 2. Nükleer Tıp Ana Bilim Dalı Arş.Gör.Dr.Tamer Aksoy’un görev süresi hk.
 3. Mikrobiyoloji ve Klinik Mik. Ana Bilim Dalı Arş.Gör.Dr.Nesibe Uçar Aydın’ın Sağlık Bakanlığında bir göreve naklen tayini hk.
 4. Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Arş.Gör.Dr.İlyas Çağlar Yılgör’ün 09-29 Temmuz 2009 tarihleri arasında İtalya’da maaşlı izinli olarak görevlendirilmesi hk.
 5. Hatay Mustafa Kemal Üniv. Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi Arş.Gör.Dr.Cihangir Cingiz’in Fakültemiz Radyoloji Ana Bilim Dalında 20 gün süreyle özel öğrenci statüsünde çalışma yapma isteği hk.

ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ HAKKINDA

 1. Radyoloji Ana Bilim Dalı Öğr.Gör.Dr.Ali Devrim Karaosmanoğlu’nun görev süresi hk.

ÖĞRETİM ÜYELERİ HAKKINDA

 1. Çocuk Sağ.ve Hast. Ana Bilim Dalı Öğr.Üyesi Doç.Dr.Bilgehan Yalçın’ın 11-13 Haziran 2009 tarihleri arasında Almanya’da görevlendirilmesi hk.
 2. Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğr.Üyesi Prof.Dr.Turgay Dalkara’nın 22 Haziran-31 Temmuz 2009 tarihleri arasında A.B.D’de görevlendirilmesi hk.
 3. Çocuk Ruh Sağlığı ve Hast.Ana Bilim Dalı Öğr.Üyesi Prof.Dr.Ferhunde Öktem’in ODTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde 2009-2010 eğitim-öğretim yılı I.Döneminde ders vermek üzere görevlendirilmesi hk.
 4. Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Ana Bilim Dalı Öğr.Üyesi Prof.Dr.Ergun Karaağaoğlu ile Öğr.Gör.Dr.Erdem Karabulut’un Üniv. Sağlık Bilimleri Fakültesinde ders vermek üzere görevlendirilmeleri hk.
 5. Göz Hastalıkları Öğr.Üyesi Prof.Dr.Bora Eldem’in kısmi statüdeki görev süresinin 04.08.2009 tarihinden itibaren uzatılması hk.
 6. Nükleer Tıp Ana Bilim dalı Öğr.Üyesi Prof.Dr.Meltem Çağlar Tuncalı’nın 19-20 Haziran 2009 tarihleri arsında İtalya’da görevlendirilmesi hk.
 7. Hist.ve Embr.Ana Bilim Dalı Öğr.Üyesi Doç.Dr.Sinan Yürüker’in 08-12 Haziran 2009 tarihleri arsında İngiltere’de görevlendirilmesi hk.
 8. Genel Cerrahi ve Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğr. üyeleri Prof.Dr.İskender Sayek, Prof.Dr.Prof.Dr.Şevkat Bahar Özverış ve Doç.Dr.Melih Elçin’in Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulunun 4-5 Haziran 2009 tarihleri arasında Pamukkale Üniv.’de görevlendirilmesi hk.

DİĞER KONULAR

 1. Fakültemiz Nöroşirurji Ana Bilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Tunçalp Özgen ve Prof.Dr.M.İbrahim Ziyal tarafından hazırlanan “Acil Nöroşirurji isimli kitabın ders kitabı olup olmadığı hk.

 

 Hacettepe Üniversitesi
Tıp Fakültesi Sıhhiye, 06100 Ankara
Telefon: +90 (312) 305 10 80 - Faks: +90 (312) 310 05 80
tipmaster@hacettepe.edu.tr
Webmaster Engin HELVACI