PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ ANA BİLİM DALI

Fakültemiz Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı ile Yale Üniversitesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı arasında araştırma görevlilerinin karşılıklı olarak rotasyona gitmelerine olanak sağlayan bir anlaşma yapılmıştır. Bu anlaşmaya göre her yıl en fazla iki araştırma görevlisi karşılıklı olarak bu bölümlerde l(bir) ay süre ile kraniofasial cerrahi, mikrocerrahi ve estetik cerrahi konularında klinik çalışmalar yapmak üzere görevlendirileceklerdir. Bu kapsamda ilk olarak Dr. Hakan Uzun 1-30 Ekim 2010 tarihleri arasında bilimsel çalışmalar yapmak üzere Yale Üniversitesinde görevlendirilmiştir.

Ayrıca Plastik, Rekostrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr. Emin Mavili 8 Aralık 2010 tarihinde Yale Üniversitesi Plastik Cerrahi Bölümüne konuk öğretim üyesi olarak çağrılmıştır.

15-19 Eylül 2010 tarihleri arasında Trabzon' da gerçekleştirilen 32. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresinde Uzman yarışmasında Kırıkkale Üniversitesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalından Dr.İbrahim Vargel, Fakültemiz Plastik, Rekostrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalından Doç.Dr.Gökhan Tunçbilek ve Prof.Dr.Emin Mavili, Genetik bölümünden emekli öğretim üyesi Prof.Dr. Sevim Balcı, Çocuk Hastalıkları Ana Bilim Dalından Doç.Dr.Yasemin Alanay, Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalından Prof.Dr.Nurten Akarsu ve doktora öğrencisi Elif Uz ve İstanbul Üniversitesi Genetik Ana Bilim dalından Dr.Hülya Kayserili, ALX'e Bağlı Otozomal Resesif Frontonazal Displazi Spektrumunun Yeni Genetik Temelli Sınıflaması ve Cerrahi Tedavi Yaklaşımları adlı çalışmalarıyla Klinik dalda birincilik ödülü, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalından Dr.Erhan Sönmez, Araş.Gör.Dr. Engin Öcal ve Prof.Dr.Tunç Şafak Prefabrike Edilmiş Osteokütanöz Nöral-Ada Flep Modeli adlı çalışmaları ile deneysel dalda birincilik ve yine aynı bölümden Öğr.Gör.Dr.Serdar Nasır ve Prof.Dr.Tunç Şafak Serbest SCIA/SIEA Fleb Kavramı ve Klinik Deneyimlerimiz adlı çalışmalarıyla klinik dalda ikincilik ödülü kazanmışlardır.

Çalışmalarda emeği geçen Fakültemiz öğretim üye ve yardımcılarını ayrı ayrı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hacettepe Üniversitesi
Tıp Fakültesi Sıhhiye, 06100 Ankara
Telefon: +90 (312) 305 10 80 - Faks: +90 (312) 310 05 80
tipmaster@hacettepe.edu.tr
Webmaster Engin HELVACI