MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ AKREDİTASYONU
  • Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Özdeğerlendirme Kurulu Raporu sunumu için tıklayınız...(*.ppt)
  • Öğretim Üyesi Broşürü için tıklayınız...(*.pdf)
  • Öğrenci Broşürü için tıklayınız... (*.pdf)

  
Hacettepe Üniversitesi
 
  Tıp Fakültesi Sıhhiye, 06100 Ankara
Telefon: +90 (312) 305 10 80 - Faks: +90 (312) 310 05 80
tipmaster@hacettepe.edu.tr
Webmaster Engin HELVACI