MEZUNİYET SONRASI EĞİTİM

30 OCAK 2008 MEZUNİYET SONRASI EĞİTİM ve İÇ AKREDİTASYON ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN SUNUM

ANABİLİM DALLARI UZMANLIK EĞİTİMİ ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMLARI

TIP FAKÜLTESİNDE MEZUNİYET SONRASI EĞİTİM

Aşağıdaki dallarda hekimler için uzmanlık eğitimi yapılmaktadır :

Acil Tıp, Adli Tıp, Anatomi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Biyofizik, Biyoistatistik, Biyokimya, Çocuk Cerrahisi, Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Deontoloji ve Tıp Tarihi, Dermatoloji, Farmakoloji, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Fizyoloji, Genel Cerrahi, Göğüs Cerrahisi, Göğüs Hastalıkları, Göz Hastalıkları, Halk Sağlığı, Histoloji Ve Embriyoloji, İç Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Kalp ve Damar Cerrahisi, Kardiyoloji, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji, Nöroloji, Nöroşirürji, Nükleer Tıp, Ortopedi ve Travmatoloji, Patoloji, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi, Psikiyatri, Radyasyon Onkolojisi, Radyoloji, Spor Hekimliği, Tıbbi Biyoloji, Tıbbi Genetik, Tıp Eğitimi ve Bilişimi, Üroloji.

Daha geniş bilgi için Fakülte Sekreterliğine müracaat edilmelidir.

TEMEL TIP VE KLİNİK TIP BİLİMLERİ İLE ODYOLOJİDE MEZUNİYET SONRASI EĞİTİMİ

Aşağıdaki Temel Tıp ve Klinik Bilimleri dallarında yüksek lisans ve doktora eğitimi yapılmaktadır:

Anatomi, Biyofizik, Biyoistatistik, Biyokimya, Farmakoloji, Fizyoloji, , Histoloji-Embriyoloji, Mikrobiyoloji, Tıbbi Biyoloji. Temel Tıp Bilimleri ve Odyoloji dallarında Mezuniyet Sonrası Eğitim programları Sağlık Bilimleri Enstitüsü,Halk Sağlığı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Nörolojik Bilimler ve Onkoloji programları Çocuk Sağlığı,Halk Sağlığı Enstitüsü, Nörolojik Bilimler ve Onkoloji Enstitüleri tarafından yürütülür.

Geniş bilgi için her enstitünün müdürlüğüne başvurulabilir.

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ VE UYGULAMA ESASLARI

  1. 2547 Sayılı Kanunun 50.Maddesi hükümleri uyarınca Tıpta Uzmanlık Eğitimi yapacak adayların sınavları ile ilgili esasları düzenleyen bu yönetmelik uyarınca;
  2. Tıpta Uzmanlık Sınavı yılda iki kez yapılır,Fakültenin kontenjanı Fakülte yetkilisi tarafından belirlenerek Rektörlük kanalıyla ÖSYM’ye bildirilir ve ÖSYM’ce tıpta uzmanlık için alınacak öğrenciler, TUS kılavuzu ile adaylara duyurulur.
  3. Yapılan sınav sonuçları, adayların tercihleri doğrultusunda kazandıkları üniversite fakültelerine ÖSYM tarafından bildirilir. Adaylar belirli süreler içerisinde kazandıkları fakülteye şahsen başvuruda bulunurlar. Gerekli belgeler tamamlandıktan sonra adayların, 2547 sayılı Kanunun 50.Maddesi uyarınca araştırma görevlisi kadrolarına tayinleri yapılır.

TIPTA UZMANLIK SINAVIYLA YILLIK ALINAN ÖĞRENCİ SAYISI

Tıpta Uzmanlık Sınavı, nisan ve eylül aylarında olmak üzere yılda iki kez yapılır.2010 Nisan Döneminde TUS ile 44,2010 Eylül Döneminde TUS ile 72 öğrenci,2011 Nisan Döneminde TUS ile 45 öğrenci alınmıştır.

VERİLEN EĞİTİM SÜRELERİ

Tıpta Uzmanlık Tüzüğünce anabilim dallarına göre eğitim süreleri :

ANA BİLİM DALI
SÜRE
AÇIKLAMA

Acil Tıp

4 yıl

İç Hastalıkları uzmanları için 2 yıl
Genel Cerrahi uzmanları için 2 yıl

Adli Tıp

4 yıl

Patoloji uzmanları için 2 yıl

Anatomi

3 yıl

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

4 yıl

Beyin ve Sinir Cerrahisi

5 yıl

ÇocukCerrahisi

5 yıl

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

4 yıl

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

4 yıl

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanları için 2 yıl

Deri ve Zührevi Hastalıkları

4 yıl

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

4 yıl

Fizyoloji

3 yıl

Genel Cerrahi

5 yıl

Göğüs Cerrahisi

5 yıl

Kalp veDamar Cerrahisi uzmanları için 2 yıl
Genel Cerrahi uzmanları için 3 yıl

Göğüs Hastalıkları

4 yıl

İç Hastalıkları uzmanları için 2 yıl

Göz Hastalıkları

4 yıl

Halk Sağlığı

4 yıl

Histoloji ve Embriyoloji

3 yıl

İç Hastalıkları

4 yıl

Kadın Hastalıkları ve Doğum

4 yıl

Kalp ve Damar Cerrahisi

5 yıl

Göğüs Cerrahisi uzmanları için 3 yıl
Genel Cerrahi uzmanları için 3 yıl

Kardiyoloji

4 yıl

İç Hastalıkları uzmanları için 2 yıl

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

4 yıl

Nöroloji

4 yıl

NükleerTıp

4 yıl

Ortopedi ve Travmatoloji

5 yıl

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

5 yıl

Genel Cerrahi uzmanları için 3 yıl

Radyasyon Onkolojisi

4 yıl

Radyoloji

4 yıl

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

4 yıl

Spor Hekimliği

4 yıl

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon uzmanları için 2 yıl
Ortopedi veTravmatoloji uzmanlarıiçin 2 yıl

Tıbbi Biyokimya

4 yıl

Tıbbi Farmakoloji

4 yıl

Tıbbi Genetik

4 yıl

Tıbbi Mikrobiyoloji

4 yıl

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanları için 2 yıl

Tıbbi Patoloji

4 yıl

Üroloji

5 yıl

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Sıhhiye, 06100 Ankara
Telefon: +90 (312) 305 10 80 - Faks: +90 (312) 310 05 80
tipmaster@hacettepe.edu.tr