HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ ANABİLİM DALI

Geri Dön

Tel +90 (312) 305 29 00
Belgeç (faks) +90 (312) 309 29 14
E-posta radonko@hacettepe.edu.tr
URL www.radonko.hacettepe.edu.tr

TARİHÇE

1967 yılında radyoloji ana bilim dalına bağlı olarak kurulan Radyoterapi Bölümü, 1991 yılından sonra Radyasyon Onkolojisi ana bilim dalı olmuştur. Radyasyon Onkolojisi Ana Bilim Dalı 1993 yılından beri Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Hastanesi bünyesinde faaliyet göstermektedir.

ÖĞRETİM ÜYELERİ

ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ

RADYOTERAPİ FİZİĞİ UZMANLARIMIZ

 • Fiz. Müh. Hayati Aytaç
 • Fiz. Müh. Ali Doğan
 • Fiz. Müh. Demet Yıldız
 • Fiz. Müh. Ertuğrul Ertürk
 • Fiz. Müh. Yiğit Çeçen

TEDAVİ OLANAKLARI

MEVCUT CİHAZLAR
 • 2 adet Lineer akseleratör (Yüksek enerjili X ışını tedavi cihazı)
 • 1 adet Cyberknife robotik radyocerrahi/radyoterapi cihazı
 • 1 adet dijital eksternal kobalt 60 cihazı
 • 2 adet uzaktan kumandalı sonradan yüklemeli brakiterapi cihazı
 • 1 konvansiyonel simülatör
 • 1 bilgisayarlı tomografi simülatörü
 • 5 adet bilgisayarlı tedavi planlama cihazları

Mevcut cihazlar ile konvansiyonel eksternal radyoterapi, 3 boyutlu konformal radyoterapi, SRS ve brakiterapi yapılmaktadır. Pek yakında; ihalesi tamamlanmış ve kurulma aşamasına gelmiş şu cihazlar hizmete girecektir:

 • 2 multilif kolimatörlü lineer akseleratör,
 • 1 mikromultilifli lineer akseleratör,
 • 1 HDR uzaktan kumandalı sonradan yüklemeli brakiterapi cihazı,
 • Yoğunluk ayarlı radyoterapi (YAR, ‘IMRT’) ve yoğunluk ayarlı stereotaktik radyocerrahi (YASR, ‘IMRS’) tedavi planlaması yapabilen bilgisayar ve ağ sistemi.

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ EĞİTİM SÜRECİ

Araştırma görevlileri yılda iki kez Tıpta Uzmanlık Sınavı ile alınmaktadır. Eğitim süresi 2003’te değiştirilerek resmi olarak 5 yıla çıkarılmıştır.

ANA BİLİM DALI ÇALIŞMA KONULARI

AKADEMİK VE BİLİMSEL ETKİNLİKLER
 • Makale saatleri
 • Bölüm içi simülasyon toplantısı
 • Bölüm içi seminerler
 • Multidisipliner onkoloji toplantısı
 • Baş-boyun kanserleri ortak toplantısı
 • Jinekolojik kanserler ortak toplantısı
 • Göğüs hastalıkları ortak toplantısı
 • Meme hastalıkları ortak toplantısı
 • Ortopedi ortak toplantısı
 • Pediatrik tümörler ortak toplantısı
 • Beyin cerrahisi ortak toplantısı
 • Kemik iliği transplantasyon konseyi
 • Genel cerrahi ortak toplantısı
 • Pediatrik santral sinir sistemi tümörleri ortak toplantısı
 • Onkoloji ve radyasyon onkolojisi konferansları

ANA BİLİM DALI ÇALIŞMA KONULARI

 • Erişkin ve çocukluk çağı malign tümörlerinin radyoterapisi
 • Eş zamanlı kemoradyoterapi
 • Sistemik radyoizotop tedavileri
 • Radyobiyoloji
 • Radyasyon fiziği
 • Deneysel radyoterapi
 • Benign tümörlerde radyoterapi (Peyronie hastalığı, hipofiz adenomları, Arterio-venöz malformasyonlar vb)
 • Robotik radyocerrahi/radyoterapi

 

 


Hacettepe Üniversitesi

Tıp Fakültesi Sıhhiye, 06100 Ankara
Telefon: +90 (312) 305 10 80 - Faks: +90 (312) 310 05 80
tipmaster@hacettepe.edu.tr
Webmaster Engin HELVACI