ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI

Geri Dön

Tel +90 (312) 305 12 09
Belgeç (faks) +90 (312) 310 01 61
E-posta ortopedi@hacettepe.edu.tr
URL www.ortopedi.hacettepe.edu.tr

TARİHÇE

HÜTF Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalının kurulmasına yönelik ilk adımlar Ankara Üniversitesine bağlı bir enstitü ve hastane olarak çalışmaya başlayan Hacettepe Çocuk Hastanesi’nin kurulmasıyla başlamıştır.

İlk ortopedi ve travmatoloji uzmanı Eylül 1960 tarihinde atanan Dr. Sevim Kömürcüoğlu’dur. Henüz asistan olmadığından pediatri asistanlarından biri rotasyonla kendisine yardımcı oluyordu. Ocak 1961’de Dr. Şükrü Bayındır ABD’den dönerek ikinci uzman olarak göreve başladı. İlk ortopedi ve travmatoloji asistanı 1961 Temmuz'unda rotasyon için gelen Dr. Talat Göğüş oldu. Departmanın tümü, pediatri muayene odalarından birinden ibaretti. Pelvi-Pedal alçı yapılırken içerideki dışarıya çıkamayacak, dışarıdaki de içeriye giremeyecek kadar dar olan bu yer 1962’de Necdet İnal’ın asistan, 1963’te de Dr. Nejat Tokgözoğlu’nun ABD’den uzman olarak kadroya katılması ile bölüme yetmemeye başladı. Kadro ve iş hacmi gittikçe artan klinik 1963 yılında şu anki Bölüm–22‘de ilk yataklı servisine kavuştu. 1963’te Hacettepe Üniversitesinin kurulmasıyla Hacettepe Hastanesi içinde bağımsız bir ortopedi ve travmatoloji bölümü kuruldu.

HÜTF ve bünyesindeki ortopedi ve travmatoloji kliniği, o yıllarda patlak veren akut polio hastalığına yönelik yurt genelinde aşı kampanyasının başlatılmasına önayak olmuştur. Ayrıca doğuştan kalça çıkığının (DKÇ) tanı-tedavi ve önlenmesinde, skolyoz tedavisinde, total kalça ve diz artroplastisi ve ortopedik onkoloji alanlarında ülkeye öncülük etmiştir. 1961’de DKÇ tedavisine yönelik Salter Osteotomisi, 1962’de Skolyoz cerrahisi ve 1970‘de de total kalça artroplastisi ilk kez kliniğimizde yapılmıştır.

1988 yılında ekstrofia vesika hastalığında pubik yaklaştırma için tasarlanan rod-plak halen Hacettepe plağı adıyla kullanılmaktadır. 1989 yılında Doğuştan Kalça Çıkığı Araştırma ve Tedavi Derneği kurulmuştur. Bu derneğin yayın organı tarafından düzenlenen Hacettepe Ortopedi Dergisi (Hacettepe Journal of Orthopaedic Surgery) 1991 yılında ilk sayısıyla yayın dünyasına girmiştir. Tıp dünyasındaki gelişmelere ve branşlaşmalara paralel olarak kliniğimizde de eş zamanlı olarak branşlaşma 1998 yılında alt çalışma gruplarının resmen oluşturulmasıyla tamamlanmıştır. Buna göre Spinal Cerrahi (A-Grubu) , Artroskopi ve Diz Cerrahisi, El Cerrahisi ve Mikro Cerrahi (B-Grubu), Erişkin Rekonstrüktif Cerrahi (C-Grubu), Pediatrik Ortopedi (D-Grubu) olarak dört farklı grup ile çalışılmaktadır.

HÜTF Ortopedi ve Travmatoloji kliniği anlamlı ve kısa geçmişinde kronolojik olarak şu hocalarımızın başkanlığında hizmet vermiştir. Dr. Şükrü Bayındır (1962-1970), Dr. Nejat Tokgözoğlu (1970-1980), Dr. Talat Göğüş (1980-1986), Dr. Yaser Muşdal (1986-1988), Dr. Talat Göğüş (1988-1995) Dr. Adil Surat (1995-2005) ,Dr. Mümtaz Alpaslan (2005 -2011) ve 2011 yılından itibaren Prof.Dr. Mahmut Nedim Doral başkanlığında aşağıda bulunan akademik kadro ile çalışmalarına devam etmektedir.

Türk Ortopedisi içinde kendisine saygın bir yer edinmiş olan Hacettepe Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, birçok üniversite ve eğitim merkezlerine öğretim üyesi yetiştirmiş, birçok üniversitede ortopedi ve travmatoloji ana bilim dalı kurulmasına ön ayak olmuş, konusuyla ilgili bilimsel toplantılar ve meslek örgütlenmelerinde hep ön planda olmuştur.

ÖĞRETİM ÜYELERİ
ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ
 

YER VE KAPASİTE

 • Bölüm 62...........27 yatak
 • Bölüm 52...........25 yatak
 • Bölüm 32...........13 çocuk yatağı olmak üzere toplam 65 yatağa sahiptir.

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ EĞİTİM SÜRECİ

Rotasyonlar ile beraber beş yıllık bir eğitim süresi mevcuttur. Eğitim programı boyunca asistanlar, araştırma yapmaya, bu araştırmaları yurt içi ve yurt dışı kongrelerde sunmaya, makale olarak bilimsel dergilerde yayımlamaya ve bir yandan da asistanlık süresince ortopedi ve travmatolojiyle ile ilgili yurt dışı sertifikasyonlarını tamamlayarak ve yurt dışı eğitim kurumlarında eğitim-görev almaya özendirilir.

Tıpta Uzmanlık Sınavı ile çalışma hakkını kazanmış araştırma görevlileri bölümün kendi içindeki alt birimlerinde belirli sürelerde dönüşümlü olarak çalışmaktadır. Eğitim süreci içinde dört günde bir grup nöbet sistemi ile çalışılmaktadır. Acil vakalara gece nöbet ekibi grup öğretim üyesinin sorumluluğunda müdahale eder.

ANABİLİM DALI ÇALIŞMA KONULARI

HÜTF Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü kendi içinde dört ayrı alt grupta poliklinik ve ameliyat hizmeti vermektedir.

A GRUBU :
 • Prof. Dr. Muharrem Yazıcı
 • Doç. Dr. Mehmet Ayvaz
 • Öğr.Gör.Dr. H. Gökhan Demirkıran

Spinal Cerrahi ve Onkolojik Cerrahi ağırlıklı olarak çalışılmaktadır

 

B GRUBU :
 • Prof. Dr. Mahmut Nedim Doral
 • Prof. Dr. Gürsel Leblebicioğlu
 • Prof. Dr. Özgür Ahmet Atay
 • Doç. Dr. Gazi Huri
 • Doç. Dr. Egemen Turhan

Artroskopi, Diz ve Spor Cerrahisi ağırlıklı olarak çalışılmaktadır

 

C GRUBU :
 • Prof. Dr. Mümtaz Alpaslan,
 • Prof. Dr. Mazhar Tokgözoğlu
 • Prof. Dr. Bülent Atilla
 • Doç. Dr. Ömür Çağlar

Erişkin Rekonstrüktif Cerrahi (Artroplasti) ağırlıklı çalışılmaktadır

 

D GRUBU :
 • Prof. Dr. Muharrem Yazıcı
 • Prof. Dr. M. Cemalettin Aksoy
 • Doç. Dr. Güney Yılmaz
 • Yrd. Doç. Dr. Akın Üzümcügil

Pediatrik Ortopedi, El ve Mikrocerrahi ağırlıklı çalışılmaktadır

 

 

 

 

  
Hacettepe Üniversitesi
 
  Tıp Fakültesi Sıhhiye, 06100 Ankara
Telefon: +90 (312) 305 10 80 - Faks: +90 (312) 310 05 80
tipmaster@hacettepe.edu.tr
Webmaster Engin HELVACI