Hacettepe Üniversitesi | Akademik Birimler
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ ANA BİLİM DALI

Geri Dön

Tel +90 (312) 305 17 17-18
Belgeç (faks) +90 (312) 311 11 31
E-posta beyincerrahi@hacettepe.edu.tr
URL www.beyincerrahi.hacettepe.edu.tr

TARİHÇE

Nöroşirürji Ana Bilim Dalı 1959 yılında Çocuk Sağlığı Enstitüsüne bağlı olarak kurulmuş ve başta çocuk hastalar olmak üzere o tarihlerde Ankara’da sivil halka hizmet veren ilk nöroşirürji kliniği olmuştur. 1963 yılından sonra bilim dalı olarak erişkin ve çocuk hastanesinde tedavi ve eğitim faaliyetlerine devam eden Nöroşirürji Ana Bilim Dalının yoğun bakım ünitesi 1969 yılında hizmete girmiş, 1997 yılında yeniden düzenlenerek toplam 16 yatak kapasitesine ulaşmıştır.

AKADEMİK KADRO

Prof.Dr. Mustafa Servet İnci (Ana Bilim Dalı Başkanı)

 • Prof. Dr. Tunçalp Özgen
 • Prof.Dr. Nejat Akalın
 • Prof.Dr. Kemal Benli
 • Prof.Dr. Osman Ekin Özcan
 • Prof.Dr. Selçuk Palaoğlu
 • Prof.Dr. Hakan Oruçkaptan
 • Prof.Dr. Mustafa Berker
 • Doç.Dr. Melike Mut
 • Doç.Dr. Atilla Akbay
 • Doç.Dr. Burçak Bilginer
 • Doç.Dr. Gökhan Bozkurt

YER VE KAPASİTE

3 erişkin, 1 çocuk servisi, 1 yoğun bakım ünitesi olmak üzere 117 yatak kapasitesi ve 1 poliklinik ile sağlık hizmetleri yürütülmektedir. Nöroşirürji Ana Bilim Dalında mikro cerrahi ameliyatları 1968 yılında başlamış olup yeni teknoloji ile uyumlu video kamera ve kayıt sistemine sahip 3 cerrahi mikroskop, laser, ultrasonik aspiratör ve intraoperatif EEG monitörizasyonu olanaklarını da kullanarak 2 ameliyathanede yılda 1000’in üzerinde ameliyat yapılmaktadır.

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ EĞİTİM SÜRECİ

Araştırma görevlileri TUS ile ihtiyaca göre belirlenen sayılarda alınmaktadır. Uzmanlık eğitim süresi 6 yıldır. 5 ay nöroloji, 2 ay pediatrik nöroloji, 4 ay genel cerrahi, 2 ay pediatrik cerrahi, 2 ay büyük acil polikliniği, 1 ay anestezi, 1 ay patoloji ve 1 ay mikroşirürji laboratuvarı olmak üzere rotasyonlar araştırma görevlisinin göreve başladığı ilk 18 ay boyunca yapılmaktadır. Nöbetler 3-4 günde bir şeklinde tutulmaktadır. Araştırma görevlileri için her çarşamba eğitim toplantıları, her cumartesi seminer ve makale saatleri şeklinde eğitim programı yürütülmektedir.

ANA BİLİM DALI ÇALIŞMA KONULARI

Nöroşirürji Ana Bilim Dalı her konuda özveri gerektiren bir bölümdür. Ancak ilginç çalışma alanı nedeniyle oldukça zevklidir. Halen vasküler cerrahi, pediatrik beyin cerrahisi, spinal cerrahi, onkolojik cerrahi, epilepsi cerrahisi ve stereotaksik cerrahi gibi nöroşirürji branşlarında eğitim ve referans tedavi kurumu olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

 

 

 

 


Hacettepe Üniversitesi
Tıp Fakültesi Sıhhiye, 06100 Ankara
Telefon: +90 (312) 305 10 80 - Faks: +90 (312) 310 05 80
tipmaster@hacettepe.edu.tr