GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABİLİM DALI BİLİM DALLARI

İmmünoloji ve Allerji Hastalıkları Bilim Dalı

Prof.Dr. Ali Fuat Kalyoncu
Bilim Dalı Başkanı

Prof.Dr. Gül Karakaya
Doç.Dr. Ebru Çelebioğlu

İş ve Meslek Hastalıkları Bilim Dalı

Prof.Dr. Ahmet Uğur Demir
Bilim Dalı Başkan V.

Prof.Dr. Salih Emri

Geri Dön

 

 

  
Hacettepe Üniversitesi
 
  Tıp Fakültesi Sıhhiye, 06100 Ankara
Telefon: +90 (312) 305 10 80 - Faks: +90 (312) 310 05 80
tipmaster@hacettepe.edu.tr
Webmaster Engin HELVACI