HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI

Geri Dön

Tel +90 (312) 305 10 86-87
Belgeç (faks) +90 (312) 310 53 12
E-posta pharmacology@hacettepe.edu.tr
URL www.pharmacology.hacettepe.edu.tr

TARİHÇE

Farmakoloji ve Toksikoloji Ana Bilim Dalı ilk olarak 1965-1966 öğretim yılında Tıp Fakültesi Dönem III öğrencilerine ders vermeye başlamış ve fiilen kurulmuştur. İlk öğretim üyeleri Prof. Dr. Şükrü Kaymakçalan ve Doç. Dr. S. Oğuz Kayaalp’tir. Aynı yıl mezuniyet sonrası (doktora) eğitimine de başlanmıştır.

ÖĞRETİM ÜYELERİ
ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ
 

YER VE KAPASİTE

Farmakoloji Ana Bilim Dalı, Hacettepe Yerleşkesi içinde Morfoloji binası arka blokta 6. katta yer almaktadır. Ana bilim dalının her biri yeterli çalışma alanına sahip 7 laboratuvarı vardır. Bu laboratuvarlar büyük ölçüde araştırma amacıyla kullanılmaktadır. Ayrıca, lisansüstü derslerinin parçası olarak öğrenci pratiklerinin de yapılması söz konusudur. Ana Bilim Dalında in vitro organ banyosu ve perfüzyon sistemleri, in vivo ve in vitro elektofizyoloji ve hemodinami deneylerine uygun donanımlar, kardiyovasküler ve santral sinir sistemi farmakolojisi çalışmalarının yapılabildiği laboratuvarlar, HPLC ve PCR sisteminin kurulu olduğu bir kimya laboratuvarı bulunmaktadır. Bunlara ek olarak bir atölye ve deney hayvanlarının barınması için sıcaklık, aydınlatma ve havalandırma kontrollü bir oda mevcuttur.

Farmakoloji Ana Bilim Dalında yürütülen araştırmalar Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi, Devlet Planlama Teşkilatı ve TÜBİTAK tarafından desteklenmektedir.

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ EĞİTİM SÜRECİ

Doktora Programı: Doktora programına tıp ve diş hekimliği fakülteleri mezunları ile farmakoloji ya da toksikoloji dallarında bilim uzmanlığı derecesi almış olanlar başvurabilir. Başvurular HÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından yönlendirilir. Farmakoloji Ana Bilim Dalı Farmakoloji doktora programına 1992-2004 yıllarında 44 öğrenci kabul edilmiştir. Başvuracak adayların ÖSYM tarafından düzenlenen Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (LES)’nda en az 50 puan almaları gereklidir. Programa kabul edilmede, Adaylar LES sınavını takiben Ana Bilim Dalı tarafından yapılan sözlü ve yazılı bilim ve KPDS, ÜDS, TOEFL gibi yabancı dil sınavlarında da başarılı olmak durumundadırlar. Giriş koşulları ile ilgili son düzenlemeler ve sınav tarihleri Sağlık Bilimleri Enstitüsüne başvurularak öğrenilebilir (Tel: +90-312-305 1090). Doktora programı yüksek lisans derecesi almış kişilerin en az dört yıl süreli eğitim, araştırma ve uygulama etkinliklerini kapsar. Öğrenciler doktora yeterlilik sınavına girebilmek için en az 24 kredilik ders almak zorundadırlar.

Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) kökenli Tıp Doktoru Uzmanlık Programı: Bu programa sadece tıp fakültelerinden mezun olan ve merkezi bir sınav olan TUS ile yerleştirilen öğrenciler alınır. 1992-2004 döneminde Tıbbi Farmakoloji programına 18 araştırma görevlisi alınmıştır. Farmakoloji uzmanlık eğitiminde, doktora programına benzer bir program uygulanmaktadır. Program 4 yıl süreli bir eğitim, araştırma ve uygulama etkinliğini kapsamaktadır. Mezun olanların görev yaptığı yerler;

Doktora ve Uzmanlık programları mezunlarının görev yaptığı yerler:

Öğretim Üyesi %40
Yurtdışında Öğretim Üyesi %10
Yurtdışında Doktora Sonrası Araştırıcı %40
İlaç Endüstrisinde Çalışan Farmakolog %10

Akademik takvim süresince Çarşamba günleri literatür ve Perşembe günleri seminer saatleri uygulanmaktadır.

ANA BİLİM DALI ÇALIŞMA KONULARI

  • Elektrofizyoloji
  • Farmakogenetik
  • Kardiyovasküler farmakoloji
  • Klinik farmakoloji
  • Nörofarmakoloji
  • Otakoid farmakoloji

 

 

 

 

  
Hacettepe Üniversitesi
 
  Tıp Fakültesi Sıhhiye, 06100 Ankara
Telefon: +90 (312) 305 10 80 - Faks: +90 (312) 310 05 80
tipmaster@hacettepe.edu.tr
Webmaster Engin HELVACI